John Asland

Instituttleder - Institutt for privatrett
Bilde av John Asland
English version of this page
Telefon +47 22859775
Rom 261
Treffetider Etter avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst 0165 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Født 1976. Cand. jur. 2002.

Asland har tidligere praksis som advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HR, konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett og rådgiver og seniorrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen. Han ble ph.d. i 2008 på avhandlingen "Uskifte", og har fra 2010 vært førsteamanuensis ved Institutt for privatrett. Professor fra 2012 og nestleder ved Institutt for privatrett fra 2016. Instituttleder fra 2019. Asland er ansvarlig faglærer i arverett.

Asland er ellers professor II ved Høgskolen i Innlandet, redaktør i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, Leder av BIs Klagenemnd og fagansvarlig i Store norske leksikon. Han er også medlem av Executive Council i International Society of Family Law (ISFL). Asland er medlem av Juristenes utdanningssenters fagutvalg for familie- arve- og skifterett.

Asland har tidligere vært sekretær for Arvelovutvalget, redaksjonssekretær i Lov og Rett, rettskyndig medlem av Patentstyrets 2. avdeling (den nåværende klagenemnda for industrielle rettigheter) og nestleder i styret for Universitetsbiblioteket. Han har bred erfaring fra undervisning, både ved Universitetet og for advokater. 

Faglige kompetanseområder

 • Familie- og arverett
 • Varemerkerett


CV


 

Emneord: Familie- og arverett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John & Lødrup, Peter (2019). Oversikt over arveretten 9. utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59344-5.  100 s.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2018). Arverett, 7. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-50718-0.  441 s.
 • Lødrup, Peter; Asland, John & Askeland, Bjarte (2018). Oversikt over erstatningsretten. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-50260-7.  133 s.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2016). Oversikt over arveretten, 8. utgvave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-50259-1.  124 s.
 • Asland, John; Lind, Göran; Brattström, Margareta; Lund-Andersen, Ingrid; Singer, Anna & Sverdrup, Tone (2015). Nordic Cohabitation Law. Intersentia.  ISBN 978-1-78068-324-9.  290 s.
 • Sverdrup, Tone; Brattström, Margareta; Lund-Andersen, Ingrid; Lind, Göran; Singer, Anna & Asland, John (2015). Nordic Cohabitation Law. Intersentia.  ISBN 9781780683249.  290 s.
 • Asland, John; Frantzen, Torstein; Hambro, Peter; Unneberg, Inge; Coward, Kirsti; Buttingsrud Mathiesen, Trine; Forsnes, Marit & Kløvstad, Finn (2014). Ny arvelov. Norges offentlige utredninger.  ISBN 978-82-583-1190-1.  232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John (2020). Det nye testamentet - opprettelse av testament, tilbakekall og lovvalg.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2019). Arverett.
 • Asland, John (2019). "Cottage-law" - especially regarding co-ownership amd succession.
 • Asland, John (2019). Digitale testamenter - muligheter og motforestillinger.
 • Asland, John (2019). Digitale testamenter - muligheter, men viktige motforestillinger. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  17(4), s 283- 287
 • Asland, John (2019). Familierett.
 • Asland, John (2019). Frister i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2019). Hva er nytt i den nye arveloven?.
 • Asland, John (2019). Ny arvelov - hva betyr deg for deg?.
 • Asland, John (2019). Nytt i den nye arveloven.
 • Asland, John (2019). Nytt i den nye arveloven.
 • Asland, John (2019). Omstøtelse av gaver under uskifte -ny lov nye utfordringer.
 • Asland, John & Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Overgangsregler for ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John; Hambro, Peter; Frantzen, Torstein; Unneberg, Inge & Eeg, Thomas (2019). Digitale testamenter? Nei takk!. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  130(191), s 27- 27
 • Asland, John; Lødrup, Peter & Knoph, Ragnar (2019). Arveretten, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  §§ 30-38.  s 157 - 178
 • Asland, John (2018). Arvelovas § 58 – Hva er viktig når du oppretter testamenter?.
 • Asland, John (2018). Farskap og morskap.
 • Asland, John (2018). Fordeling av midler til etterlatte - sammenligning mellom arv, forsikring og pensjon.
 • Asland, John (2018). Foreldelse og passivitet i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2018). Forslag til ny lov om arv og dødsboskifte - 1. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(3), s 7- 8
 • Asland, John (2018). Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner med særlig fokus på samboeravtaler og avtaler mellom ektefeller.
 • Asland, John (2018). Hva blir nytt med ny arvelov?.
 • Asland, John (2018). Lovvalg og ordre Public i forslag til ny arvelov.
 • Asland, John (2018). Nyheter fra Norge.
 • Asland, John (2018). Opphavsrett og arv.
 • Asland, John (2018). Opphavsrett og arv.
 • Asland, John (2018). Prop. 107 L (2017-2018) Nye skifteregler.
 • Asland, John (2018). Prop. 107 L (2017-2018) Nye skifteregler.
 • Asland, John (2018). Skifte av uskiftet bo - illustrert med praktiske eksempler.
 • Asland, John (2018). Ugrunnet vinning i familie- og arveretten.
 • Asland, John; Sverdrup, Tone & Syse, Aslak (2018). Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(2-3), s 103- 105
 • Asland, John (2017). Arv og uskifte for samboere.
 • Asland, John (2017). Arv og uskifte for samboere.
 • Asland, John (2017). Arveforskudd, gaver og arveoppgjør fra personer under vergemål.
 • Asland, John (2017). Avkortning i arv - avkortingsbeløpets størrelse.
 • Asland, John (2017). Avkortning i arv - avkortningsbeløpets størrelse.
 • Asland, John (2017). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). NOU 2014:1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). Nytt i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2017). Omstøtelse av gaver etter arveloven § 19 – med særlig fokus på spørsmål om god tro.
 • Asland, John (2016). De Castbergske barnelover 100 år. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  14(1), s 1- 8
 • Asland, John (2016). Foreldelse og passivitet i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2016). Gavebegrepet i arveretten med særlig fokus på verdsettelse av bruksretter.
 • Asland, John (2016). Geir Kjell Andersland (red.): De Castbergske barnelover 1915-2015. Tidsskrift for familie- og arveret.  ISSN 1397-4599.  (1), s 5- 7
 • Asland, John (2016). Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner - med vekt på avtaler mellom ektefeller og samboere.
 • Asland, John (2016, 14. september). I april kjøpte den tidligere politiadvokaten villa av enke (76) PRIS: 2,5.  VG.
 • Asland, John (2016). Kampen om lik arverett mellom menn og kvinner.
 • Asland, John (2016). Kollisjon mellom arverettslige disposisjoner og offentligrettslig regelverk.
 • Asland, John (2016). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2016). Når må et krav om at en disposisjon er ugyldig som dødsdisposisjon fremsettes?.
 • Asland, John (2016). Samboeres arverettslige stilling.
 • Asland, John (2016). Terskelen for å få tilsidesatt ektepakter og skifteavtaler.
 • Asland, John (2016). Tverrfaglig forskning - muligheter og utfordringer. Kampen for lik arverett mellom kvinner og menn.
 • Asland, John (2015, 15. august). Arvesynden.  Dagbladet Magasinet.
 • Asland, John (2015). Avtaler om arv.
 • Asland, John (2015). De Castbergske barnelover, med linjer til dagens diskusjoner.
 • Asland, John (2015). Gavebegrepet i arveretten med særlig fokus på verdsettelse av bruksretter.
 • Asland, John (2015). Gifts to, from and between Spouses.
 • Asland, John (2015). Kollisjon mellom arverettslige disposisjoner og offentligrettslig regelverk.
 • Asland, John (2015). Passivitetsutløst bortfall av sameierett i hytte.
 • Asland, John (2015). Samboeres arverettslige stilling.
 • Asland, John (2015). Særeieklausuler.
 • Asland, John (2015). Særeieklausuler.
 • Asland, John (2015). Vær forsiktige med Jimmy Andersson. Hamar arbeiderblad.  90 Vis sammendrag
 • Asland, John & Reusch, Marianne (2015). Arv, eiendom og ugyldighet.
 • Asland, John (2014, 12. september). Arvingene.  A-magasinet.
 • Asland, John (2014). Avtaler om arv.
 • Asland, John (2014). Kampen for lik arverett mellom menn og kvinner på 1800-tallet.
 • Asland, John (2014). NOU 2014: 1.
 • Asland, John (2014). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2014). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2014). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2014). Nordic Inheritance Legislation in the 19th Century.
 • Asland, John (2014). Nordisk arvelovgivning på 1800-tallet.
 • Asland, John (2014). Nye regler - gamle testamenter.
 • Asland, John (2014). Nyere varemerkepraksis fra EU-domstolen.
 • Asland, John (2014). Samboeres arverettslige stilling.
 • Asland, John (2014). The Struggle for Equal Inheritance Shares for Men and Women in the 19th Century.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2014). Nytt i familie- og arveretten.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2014). Særeieklausuler.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2014). Arveretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  § 30 til § 38.  s 143 - 164

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2010 10:40 - Sist endret 28. feb. 2019 15:28