John Asland

Instituttleder - Institutt for privatrett
Bilde av John Asland
English version of this page
Telefon +47 22859775
Rom 261
Treffetider Etter avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst 0165 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Født 1976. Cand. jur. 2002.

Asland har tidligere praksis som advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HR, konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett og rådgiver og seniorrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen. Han ble ph.d. i 2008 på avhandlingen "Uskifte", og har fra 2010 vært førsteamanuensis ved Institutt for privatrett. Professor fra 2012 og nestleder ved Institutt for privatrett fra 2016. Instituttleder fra 2019. 

Asland er ellers professor II ved Høgskolen i Innlandet, redaktør i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, Leder av BIs Klagenemnd og fagansvarlig i Store norske leksikon. Han er også medlem av Executive Council i International Society of Family Law (ISFL). Asland er medlem av Juristenes utdanningssenters fagutvalg for familie- arve- og skifterett.

Asland har tidligere vært sekretær for Arvelovutvalget, redaksjonssekretær i Lov og Rett, rettskyndig medlem av Patentstyrets 2. avdeling (den nåværende klagenemnda for industrielle rettigheter) og nestleder i styret for Universitetsbiblioteket. Han har bred erfaring fra undervisning, både ved Universitetet og for advokater. 

Faglige kompetanseområder

 • Familie- og arverett
 • Varemerkerett


CV


 

Emneord: Familie- og arverett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup & Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202669690. 430 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2021). Oversikt over arveretten, 10. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202688325. 99 s.
 • Asland, John & Unneberg, Inge (2021). Arveloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-54858-9. 1102 s.
 • Asland, John (2021). Arverett. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-54679-0. 766 s.
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205524491. 421 s.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2019). Oversikt over arveretten 9. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59344-5. 100 s.
 • Lødrup, Peter; Asland, John & Askeland, Bjarte (2018). Oversikt over erstatningsretten. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-50260-7. 133 s.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2018). Arverett, 7. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-50718-0. 441 s.
 • Asland, John & Lødrup, Peter (2016). Oversikt over arveretten, 8. utgvave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-50259-1. 124 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John (2022). I lys av døden - Arverett del II. [Internett]. Spotify.
 • Asland, John (2022). I lys av døden - Arverett del I. [Internett]. Spotify.
 • Asland, John (2022). Slik unngår du at arven havner hos feil person. [Internett]. VG.
 • Asland, John & Bull, Kirsti Strøm (2022). Om tolkning og fullbyrdelse av testamenter.
 • Asland, John (2021). Nordisk familierett 100 år. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 19(3/4), s. 181–181. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2021-03-04-02.
 • Asland, John (2021). Vi har kunnet velge fra øverste hylle. [Internett]. Rett24.
 • Asland, John (2021). Ny lovgivning og praksis.
 • Asland, John (2021). “Securing Economically Vulnerable Relatives in Succession Law”.
 • Asland, John (2021). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2021). Tvister under offentlig skifte - særlig om partskonstellasjonene.
 • Asland, John (2021). Ny arvelov: Slik sikrer du at pengene dine havner der du ønsker. [Internett]. Nettavisen.
 • Asland, John (2021). Nordisk arverett - the road not taken.
 • Asland, John (2021). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2021). Hva er nytt i ny lov om arv og dødsboskifte. Juridika Innsikt.
 • Asland, John; Tørum, Amund; Christoffersen, Margrethe Buskerud & Sund, Eirik Wold (2021). Gratulerer med dagen, Trygve! Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 26(1), s. 3–5. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2021-01-01.
 • Asland, John (2021). Ny lov om arv og dødsboskiftee med særlig blikk på forskjellige typer av samliv og familier.
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Gratulerer med dagen! I Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Red.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. s. 13–16.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte - med særlig vekt på vergemålsmyndighetens oppgaver.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Nylenna, Mathias & Asland, John (2020). Ny arvelov. [Radio]. NRK P1.
 • Asland, John (2020). Ny lovgivning - med fokus på arveloven og ekteskapsloven.
 • Asland, John (2020). Den nye arveloven. [Internett]. Juridika Takk og lov.
 • Asland, John (2020). Det nye testamentet - opprettelse av testament, tilbakekall og lovvalg.
 • Asland, John (2020). Ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Anderssen, Harald Benestad; Asland, John; Hovde, Kjell-Olav & Wæhle, Espen (2019). Gave (jus). Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Asland, John (2019). Familierett.
 • Asland, John (2019). Arverett.
 • Asland, John (2019). Digitale testamenter - muligheter, men viktige motforestillinger. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 17(4), s. 283–287.
 • Asland, John (2019). Frister i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2019). Digitale testamenter - muligheter og motforestillinger.
 • Asland, John (2019). Nytt i den nye arveloven.
 • Asland, John (2019). Nytt i den nye arveloven.
 • Asland, John; Hambro, Peter; Frantzen, Torstein; Unneberg, Inge & Eeg, Thomas (2019). Digitale testamenter? Nei takk! Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. 130(191), s. 27–27.
 • Asland, John (2019). "Cottage-law" - especially regarding co-ownership amd succession.
 • Asland, John; Lødrup, Peter & Knoph, Ragnar (2019). Arveretten. I Irgens-Jensen, Harald (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. s. 157–178.
 • Asland, John (2019). Omstøtelse av gaver under uskifte -ny lov nye utfordringer.
 • Asland, John (2019). Hva er nytt i den nye arveloven?
 • Asland, John (2019). Ny arvelov - hva betyr deg for deg?
 • Asland, John & Fredwall, Katrine Kjærheim (2019). Overgangsregler for ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Asland, John (2018). Prop. 107 L (2017-2018) Nye skifteregler.
 • Asland, John (2018). Prop. 107 L (2017-2018) Nye skifteregler.
 • Asland, John (2018). Lovvalg og ordre Public i forslag til ny arvelov.
 • Asland, John (2018). Opphavsrett og arv.
 • Asland, John (2018). Opphavsrett og arv.
 • Asland, John (2018). Arvelovas § 58 – Hva er viktig når du oppretter testamenter?
 • Asland, John (2018). Forslag til ny lov om arv og dødsboskifte - 1 . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 20(3), s. 7–8.
 • Asland, John (2018). Hva blir nytt med ny arvelov?
 • Asland, John (2018). Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner med særlig fokus på samboeravtaler og avtaler mellom ektefeller.
 • Asland, John (2018). Foreldelse og passivitet i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2018). Skifte av uskiftet bo - illustrert med praktiske eksempler.
 • Asland, John; Sverdrup, Tone & Syse, Aslak (2018). Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen! Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(2-3), s. 103–105.
 • Asland, John (2018). Farskap og morskap.
 • Asland, John (2018). Nyheter fra Norge.
 • Asland, John (2018). Fordeling av midler til etterlatte - sammenligning mellom arv, forsikring og pensjon.
 • Asland, John (2018). Ugrunnet vinning i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2017). Avkortning i arv - avkortningsbeløpets størrelse.
 • Asland, John (2017). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). Arv og uskifte for samboere.
 • Asland, John (2017). Omstøtelse av gaver etter arveloven § 19 – med særlig fokus på spørsmål om god tro.
 • Asland, John (2017). Arveforskudd, gaver og arveoppgjør fra personer under vergemål.
 • Asland, John (2017). Nytt i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2017). Arv og uskifte for samboere.
 • Asland, John (2017). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). NOU 2014:1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2017). Avkortning i arv - avkortingsbeløpets størrelse.
 • Asland, John (2016). Foreldelse og passivitet i familie- og arveretten.
 • Asland, John (2016). Terskelen for å få tilsidesatt ektepakter og skifteavtaler.
 • Asland, John (2016). I april kjøpte den tidligere politiadvokaten villa av enke (76) PRIS: 2,5. [Avis]. VG.
 • Asland, John (2016). Kampen om lik arverett mellom menn og kvinner.
 • Asland, John (2016). Når må et krav om at en disposisjon er ugyldig som dødsdisposisjon fremsettes?
 • Asland, John (2016). Tverrfaglig forskning - muligheter og utfordringer. Kampen for lik arverett mellom kvinner og menn.
 • Asland, John (2016). Geir Kjell Andersland (red.): De Castbergske barnelover 1915-2015. Tidsskrift for familie- og arveret. ISSN 1397-4599. s. 5–7.
 • Asland, John (2016). NOU 2014: 1 Ny arvelov.
 • Asland, John (2016). Samboeres arverettslige stilling.
 • Asland, John (2016). Gavebegrepet i arveretten med særlig fokus på verdsettelse av bruksretter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2010 10:40 - Sist endret 9. juli 2022 08:47