Lasse Simonsen

Professor
Image of Lasse Simonsen
Norwegian version of this page
Phone +47 - 22 85 97 02
Username
Visiting address St. Olavs gate 23 0165 Oslo Norway
Postal address Department of Private law Pbox 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

View all works in Cristin

  • Simonsen, Lasse (2019). Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205521056.  150 s.
  • Barbo, Jan Einar & Simonsen, Lasse (red.) (2010). På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40067-2.  489 s.
  • Simonsen, Lasse (2005). The Common Core of European Private Law. Mistake, Fraud and Duties to inform in European Contract Law. The case studies have been prepared: for Norway by Lasse Simonsen, University of Oslo. Cambridge University Press.  ISBN 0521844231.  414 s.

View all works in Cristin

  • Simonsen, Lasse (2005). http://www.easyfind.no Rettskildeverktøy for jurister.Offenlige anskaffelser.
  • Simonsen, Lasse (2003). Mangelbegrepet ved avhending av fast eiendom.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 9:59 AM - Last modified Oct. 24, 2014 9:45 AM

Projects

No ongoing projects