Lasse Simonsen

Professor
Image of Lasse Simonsen
Norwegian version of this page
Phone +47 - 22 85 97 02
Username
Visiting address St. Olavs gate 23 0165 Oslo Norway
Postal address Department of Private law Pbox 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

 • Simonsen, Lasse (2012). Kontraktsrett. Utgangspunkt for den nøytrale reklamasjonsfristen etter avhl. § 4-19 - Høyesteretts dom av 22. desember 2011 (HR-2011-2394-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 17–20.
 • Simonsen, Lasse (2011). Kontraktsrett. Vage uttrykk om ferdigstillelsesdato. To Høyestrettsdommer av 10. mai 2011 (HR-2011-951 Nye Major/HR-2011-952 Krusesgate). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 23–26.
 • Simonsen, Lasse (2011). Entrepriserett. Vegsaltdommen - Rt. 2010 s. 1345. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 10–14.
 • Simonsen, Lasse (2010). Kontraktsrett. Heving - Høyesteretts dom 7. juni 2010 (HR-2010-967-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 15–16.
 • Simonsen, Lasse (2010). Kontraktsrett. Sluttoppgjør i entreprise Rt. 2010 s.961. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 10–12.
 • Simonsen, Lasse (2010). Mostridende utsagn i kontraktsdokumenter. In Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Ed.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. p. 266–281.
 • Simonsen, Lasse (2010). Forbrukerenterprise - framdriftshinder forårsaket av entreprenørens medhjelpere. In Barbo, Jan Einar & Simonsen, Lasse (Ed.), På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40067-2. p. 390–409.
 • Simonsen, Lasse (2009). Tolking av anbudsgrunnlag. Rt-2007-1489. In Iversen, Torsten (Eds.), Festskrift til det Danske Selskab for Byggeret. Forlaget Thomson. ISSN 978-87-619-2541-1. p. 277–288.
 • Simonsen, Lasse (2009). Rt. s. 20081705 - Rabattdommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 1–3.
 • Simonsen, Lasse (2008). Case studies for Norway. In Cartwright, John & Hesselink, Martinj (Ed.), Precontractual Liability in European Private Law. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-51601-3.
 • Simonsen, Lasse (2008). Kontraktsrett. Tiltransport av sideentreprenører. Rt 2007 s. 1489. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 21–22.
 • Simonsen, Lasse (2007). Erstatningsrett. Rikstotodommen - Høyesteretts dom 19. mars 2007 (HR-2007-00521-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 9–10.
 • Simonsen, Lasse (2007). Kjøpsrett. Selger hadde forspilt sin adgang til å foreta avhjelp - Rt.2006 s.999. Brannskadedommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 14–16.
 • Simonsen, Lasse (2006). Avtalerett. HR-dom 16. november 2006. Tolking av fastprisavtale. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 4–5.
 • Simonsen, Lasse (2006). Avtalerett. HR-dom 7. desember 2005. Offentlige anskaffelser. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 5–7.
 • Simonsen, Lasse (2006). Kontraktsrett/foreldelse. Høyesteretts dom 28. august 2006 (HR-2006-01481-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 17–18.
 • Simonsen, Lasse (2005). The Comomon Core of European Private Law. In Sefton-Green, Ruth (Eds.), The Common Core of European Private Law. Mistake, Fraud and Duties to inform in European Contract Law. Cambridge University Press. ISSN 0521844231.
 • Hagstrøm, Viggo & Simonsen, Lasse (2005). Kjøpsrett. Nok en dom om opplysningsrisiko - uten endelig avklaring. Adgangen til å heve for en annen gjenstand kjøpt under samme kontrakt. Tilsikringsansvar. Høyesteretts dom 15. mars 2005 (HR-2005-00392-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 21–24.
 • Simonsen, Lasse (2005). Nok en dom om opplysningsrisiko - uten endelig avklaring. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 21–24.
 • Simonsen, Lasse (2004). Kontraktsrett. Avtalerett. HR-2002-00940a Feilprisingsdommen, avsagt 30. oktober 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 1–3.
 • Simonsen, Lasse (2004). Kontraktsrett. Kjøpsrett. Rt. 2004 side 675 - Agurkdommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 1–4.
 • Simonsen, Lasse (2003). Kontraktsrett. Kjøpsrett."Bukkebo"-dommen. Høyesterettsdom av 14. november 2002(Hr-2002-00716). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 1–3.
 • Simonsen, Lasse (2001). Positiv kontraktinteresse, Høyesterettsdom av 30 august 2001, sak 2000/1135 (Rt 2001.1062), Nucleus-dommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 1–3.
 • Simonsen, Lasse (2000). Høyesterettsdom av 28 juni 2000, lnr 35 B/2000, nr 247/1999, Jørpeland barneskole. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 3–5.
 • Simonsen, Lasse (1999). Kreditors mangelsbeføyelser særlig for tilvirkningskontraktene. Jussens venner. ISSN 0022-6971. p. 305–398.

View all works in Cristin

 • Barbo, Jan Einar; Simonsen, Lasse; Bruserud, Herman & Halvorsen, Kristine Sveen (2021). På rett grunn II. Festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-52149-0. 495 p.
 • Simonsen, Lasse (2019). Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205521056. 150 p.
 • Barbo, Jan Einar & Simonsen, Lasse (2010). På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40067-2. 489 p.
 • Simonsen, Lasse (2005). The Common Core of European Private Law. Mistake, Fraud and Duties to inform in European Contract Law. The case studies have been prepared: for Norway by Lasse Simonsen, University of Oslo. Cambridge University Press. ISBN 0521844231. 414 p.

View all works in Cristin

 • Simonsen, Lasse (2005). http://www.easyfind.no Rettskildeverktøy for jurister.Offenlige anskaffelser.
 • Simonsen, Lasse (2003). Mangelbegrepet ved avhending av fast eiendom.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 9:59 AM - Last modified Oct. 24, 2014 9:45 AM

Projects

No ongoing projects