Lasse Simonsen

Professor
Bilde av Lasse Simonsen
English version of this page
Telefon +47-22859702
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Avtale og kontraktsrett
 • Tilvirkningskontrakter - særlig entreprise- og prosjekteringskontrakter
 • Offentlige anskaffelser

CV

Publikasjoner

Emneord: Kontraktsrett

Publikasjoner

 • Simonsen, Lasse (2012). Kontraktsrett. Utgangspunkt for den nøytrale reklamasjonsfristen etter avhl. § 4-19 - Høyesteretts dom av 22. desember 2011 (HR-2011-2394-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 17- 20
 • Simonsen, Lasse (2011). Entrepriserett. Vegsaltdommen - Rt. 2010 s. 1345. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 10- 14
 • Simonsen, Lasse (2011). Kontraktsrett. Vage uttrykk om ferdigstillelsesdato. To Høyestrettsdommer av 10. mai 2011 (HR-2011-951 Nye Major/HR-2011-952 Krusesgate). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 23- 26
 • Simonsen, Lasse (2010). Forbrukerenterprise - framdriftshinder forårsaket av entreprenørens medhjelpere, I: Jan Einar Barbo & Lasse Simonsen (red.),  På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40067-2.  kapittel.  s 390 - 409
 • Simonsen, Lasse (2010). Kontraktsrett. Heving - Høyesteretts dom 7. juni 2010 (HR-2010-967-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 15- 16
 • Simonsen, Lasse (2010). Kontraktsrett. Sluttoppgjør i entreprise Rt. 2010 s.961. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 12
 • Simonsen, Lasse (2010). Mostridende utsagn i kontraktsdokumenter, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  kapittel.  s 266 - 281
 • Simonsen, Lasse (2009). Rt. s. 20081705 - Rabattdommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 3
 • Simonsen, Lasse (2009). Tolking av anbudsgrunnlag. Rt-2007-1489, I: Torsten Iversen (red.),  Festskrift til det Danske Selskab for Byggeret.  Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-2541-1.  Tolking av anbudsgrunnlag.  s 277 - 288

Se alle arbeider i Cristin

 • Barbo, Jan Einar & Simonsen, Lasse (red.) (2010). På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40067-2.  489 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:58 - Sist endret 24. okt. 2014 09:44