Lasse Simonsen

Professor
Bilde av Lasse Simonsen
English version of this page
Telefon +47-22859702
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige kompetanseområder

  • Avtale og kontraktsrett
  • Tilvirkningskontrakter - særlig entreprise- og prosjekteringskontrakter
  • Offentlige anskaffelser

CV

Publikasjoner

Emneord: Kontraktsrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Simonsen, Lasse (2019). Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205521056.  150 s.
  • Barbo, Jan Einar & Simonsen, Lasse (red.) (2010). På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40067-2.  489 s.
  • Simonsen, Lasse (2005). The Common Core of European Private Law. Mistake, Fraud and Duties to inform in European Contract Law. The case studies have been prepared: for Norway by Lasse Simonsen, University of Oslo. Cambridge University Press.  ISBN 0521844231.  414 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Simonsen, Lasse (2005). http://www.easyfind.no Rettskildeverktøy for jurister.Offenlige anskaffelser.
  • Simonsen, Lasse (2003). Mangelbegrepet ved avhending av fast eiendom.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:58 - Sist endret 24. okt. 2014 09:44