Olav Torvund

Professor
Image of Olav Torvund
Norwegian version of this page
Phone +4722850095
Username
Visiting address Norwegian Research Center for Computers and Law Karl Johans gt. 47 Domus Academica
Postal address Norwegian Research Center for Computers and Law P.O.Box 6706 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Publications

 • Torvund, Olav (2018). Commercial Law in the Information Age. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 65, p. 57–79.
 • Torvund, Olav (2016). Kan tre like toner utgjøre et åndsverk? NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 85(3), p. 281–290.
 • Torvund, Olav (2016). Bør vi ha en restaureringsrett for lyd- og filmopptak? NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 85(2), p. 190–196.
 • Torvund, Olav (2016). Foreldelse når et krav trekkes fra et tvisteløsningsorgan. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 55(10), p. 646–649. Full text in Research Archive
 • Torvund, Olav (2014). Vi må åpne de svarte boksene, Jon Bing: En Hyllest/A Tribute. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205468504. p. 414–425. Full text in Research Archive
 • Torvund, Olav (2013). Hvor fri er fri programvare? Lov & Data. ISSN 0800-7853. 114. Full text in Research Archive
 • Torvund, Olav (2012). Dette er ikke for amatører. Internasjonale forbrukeravtaler, Netflix og Amazon. Lov & Data. ISSN 0800-7853. 112. Full text in Research Archive
 • Torvund, Olav (2010). Da aksjebrevene forsvant. In Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Ed.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. p. 312–317.
 • Torvund, Olav (2010). Merverdiavgift og elektroniske tjenester levert fra utlandet. Lov & Data. ISSN 0800-7853. 104, p. 22–24. Full text in Research Archive
 • Torvund, Olav (2008). Enerett til lenking - en keiser uten klær? NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. p. 417–443.
 • Torvund, Olav (2004). Kan forbrukerkjøpslovens regler anvendes for digitale ytelser? In Krog, Georg Philip & Bekken, Anne Gunn Berge (Ed.), Yulex 2004. Institutt for rettsinformatikk. ISSN 82-7226-085-9. p. 25–29.
 • Torvund, Olav (2003). Kamuflering av PIN-koder: noen refleksjoner om Borgarting lagmannsretts dom i RG-2002-1273 og senere praksis fra Bankklagenemnda. Lov & Data. ISSN 0800-7853. 75, p. 1–3. Full text in Research Archive
 • Torvund, Olav (2002). Opphavsrettslige utfordringer i informasjonssamfunnet. In Bjørkås, Svein (Eds.), Kultur - produksjon, distribusjon og konsum. Høyskoleforlaget, Norges forskningsråd. ISSN 82-7634-390-2. p. 135–144.
 • Torvund, Olav (2002). Selvregulering, Yulex 2002. Institutt for rettsinformatikk. ISSN 82-7226-066-2. p. 7–14.
 • Torvund, Olav (1999). Opphavsrett i oppdragsforhold. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. p. 123–139.
 • Torvund, Olav (1997). Opphavsrett i vertikalt samarbeid. In Hagstrøm, Viggo; Lødrup, Peter & Aarbakke, Magnus (Ed.), Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-12697-8. p. 1027–1032.

View all works in Cristin

 • Torvund, Olav (2020). Ytringsfrihet og medieregulering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03295-5. 408 p.
 • Torvund, Olav (2019). Opphavsrett for begynnere, 2. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03294-8. 246 p.
 • Torvund, Olav (2017). Innledning til jusstudiet. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023953. 360 p.
 • Torvund, Olav (2013). Opphavsrett for begynnere. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022611. 240 p.
 • Torvund, Olav & Pettersen, Kirsti (2006). Yulex 2006. Unipub forlag. ISBN 82-7226-100-6. 2006(1). 175 p.
 • Bjerke, Øivind Storm; Bjørkås, Svein & Torvund, Olav (2002). Kultur-produksjon,distribusjon og konsumsjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-390-2.
 • Torvund, Olav (1997). Kontraktsregulering. IT-kontrakter. TANO. ISBN 82-518-3544-5. 347 p.
 • Torvund, Olav (1997). Pengekravsrett. TANO. ISBN 82-518-3599-2. 287 p.
 • Torvund, Olav (1996). Å studere jus. Tano. ISBN 82-518-3464-3. 317 p.
 • Bing, Jon & Torvund, Olav (1995). 25 Years Anniversary Anthology in Computers and Law. Tano, Oslo. ISBN 82-518-3373-6.
 • Torvund, Olav (1993). Betalingsformidling i et rettslig perspektiv. TANO. ISBN 82-518-3147-4. 518 p.

View all works in Cristin

 • Torvund, Olav (2021). Det er på tide å pensjonere gjeldsbrevloven. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(7), p. 439–446. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-07-0.
 • Kjus, Yngvar; Hagen, Anja Nylund; Torvund, Olav & Maasø, Arnt (2021). Musikk, opphavsrett og internett.
 • Stordalen, Terje & Torvund, Olav (2017). Plagiat.
 • Torvund, Olav (2017). Ytringsfrihet. In Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Ed.), Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491809. p. 137–145.
 • Torvund, Olav (2017). Personvern. In Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Ed.), Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491809. p. 80–89.
 • Torvund, Olav (2017). Opphavsrett. In Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Ed.), Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491809. p. 28–42.
 • Torvund, Olav (2014). Tøvete å søke om enerett på Sinnataggen. [Internet]. NRK.no Norge.
 • Torvund, Olav (2014). Kulturnytt: Om Vigelands kunst, opphavsrett og varemerke. [Radio]. NRK Norge.
 • Torvund, Olav (2014). Om Vigelands kunst, opphavsrett og varemerke (Dagsrevyen). [TV]. Norge.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). En boklov for distriktene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til orientering. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Torvund, Olav (2008). Nasjonal rettighetspolitikk. Forskerforum. ISSN 0800-1715. p. 40–40.
 • Torvund, Olav (2008). Deltakelse i "ikveld" NRK2 21.02.2008 om nettlevereandørers "sensur". [TV]. NRK2.
 • Torvund, Olav (2008). Challenges for the lawyers of tomorrow.
 • Torvund, Olav (2008). Vitenskapelig ansattes opphavsrett.
 • Torvund, Olav (2008). Opphavsrett: Forutsetning for fri kunst, skranke for skapende sjeler eller respirator for dinosaurer?
 • Torvund, Olav (2008). Opphavsrett og akademisk frihet.
 • Torvund, Olav (2008). Regulating the Information Society.
 • Torvund, Olav (2008). A contract lawyer's perspective on contract management.
 • Torvund, Olav (2008). Drep meg herre konge, men ikke med standardkontrakter.
 • Torvund, Olav (2008). Er det frelse i Open Access?
 • Torvund, Olav (2008). EUs forslag til forlenget vernetid for utøvende kunstnere.
 • Torvund, Olav & Rønning, Helge (2007). Tvungne publiseringskanaler - et angrep på den akademiske frihet. Forskerforum. ISSN 0800-1715. p. 36–37.
 • Torvund, Olav (2003). IT-sikkherhet.
 • Torvund, Olav (2003). Av spill og veddemål oppstår ingen forpliktelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 11-03.
 • Torvund, Olav (2003). Finansiering av utenlandsstudier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 27-10.
 • Torvund, Olav (2003). På vei mot bruksregulering i opphavsretten?
 • Torvund, Olav (2001). Selvregulering ved e-handel.
 • Torvund, Olav (2001). Spor for storebror? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 2001(2), p. 65–66.
 • Torvund, Olav (2001). Elektronisk handel - rettslige aspekter.
 • Torvund, Olav (2001). Opphavsrett og personvern (to forelesninger).
 • Torvund, Olav (2001). Rettigheter til undervisningsmateriale.
 • Torvund, Olav (2001). The lawyers role in a new economy.
 • Torvund, Olav (2001). Formuerett i informasjonssamfunnet.
 • Torvund, Olav (2001). E-handel og personvern.
 • Torvund, Olav (2001). Rettvitenskapelig forskning - mer enn gjeldende rett?
 • Torvund, Olav (2001). Electronic contracting.
 • Torvund, Olav (2001). Registration of securities.
 • Torvund, Olav (2001). Implementaion of the e-commerce directive in the Scandinavian countries.
 • Torvund, Olav (2000). Lov om finansavtaler og finansoppdrag. Juristkontakt. ISSN 0332-7590. 2000(1), p. 4–9.
 • Torvund, Olav (1999). Elektronisk marked. Juristkontakt. ISSN 0332-7590.
 • Torvund, Olav (1999). Hvem har ansvaret for år 2000? Juristkontakt. ISSN 0332-7590.
 • Hannemyr, Gisle & Torvund, Olav (1991). Opphavsrett til ideer. ComputerWorld Norge. ISSN 1501-6595.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Kulturdepartementet.
 • Torvund, Olav (2004). Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser. Justis- og politidepartementet. ISSN 82-90974-38-8.
 • Torvund, Olav & Andersen, Mads Bryde (1999). Shopping på internettet. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-0398-0.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 10:07 AM - Last modified Oct. 16, 2020 9:28 AM

Projects

No ongoing projects