Olav Torvund

Professor
Image of Olav Torvund
Norwegian version of this page
Phone +4722850095
Username
Visiting address Norwegian Research Center for Computers and Law Karl Johans gt. 47 Domus Academica
Postal address Norwegian Research Center for Computers and Law P.O.Box 6706 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Publications

 • Torvund, Olav (2018). Commercial Law in the Information Age. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  65, s 57- 79
 • Torvund, Olav (2016). Bør vi ha en restaureringsrett for lyd- og filmopptak?. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  85(2), s 190- 196
 • Torvund, Olav (2016). Foreldelse når et krav trekkes fra et tvisteløsningsorgan. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  55(10), s 646- 649 . doi: 10:18261 Full text in Research Archive.
 • Torvund, Olav (2016). Kan tre like toner utgjøre et åndsverk?. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  85(3), s 281- 290
 • Torvund, Olav (2014). Vi må åpne de svarte boksene, I:  Jon Bing: En Hyllest/A Tribute.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205468504.  Artikkel.  s 414 - 425 Full text in Research Archive.
 • Torvund, Olav (2013). Hvor fri er fri programvare?. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  114 Full text in Research Archive.
 • Torvund, Olav (2012). Dette er ikke for amatører. Internasjonale forbrukeravtaler, Netflix og Amazon.. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  112 Full text in Research Archive.
 • Torvund, Olav (2010). Da aksjebrevene forsvant, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Artikkel.  s 312 - 317
 • Torvund, Olav (2010). Merverdiavgift og elektroniske tjenester levert fra utlandet. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  104, s 22- 24 Full text in Research Archive.
 • Torvund, Olav (2008). Enerett til lenking - en keiser uten klær?. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  (5), s 417- 443
 • Torvund, Olav (2004). Kan forbrukerkjøpslovens regler anvendes for digitale ytelser?, I: Georg Philip Krog & Anne Gunn Berge Bekken (red.),  Yulex 2004.  Institutt for rettsinformatikk.  ISBN 82-7226-085-9.  2.  s 25 - 29
 • Torvund, Olav (2003). Kamuflering av PIN-koder: noen refleksjoner om Borgarting lagmannsretts dom i RG-2002-1273 og senere praksis fra Bankklagenemnda. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  75, s 1- 3 Full text in Research Archive.
 • Torvund, Olav (2002). Opphavsrettslige utfordringer i informasjonssamfunnet, I: Svein Bjørkås (red.),  Kultur - produksjon, distribusjon og konsum.  Høyskoleforlaget, Norges forskningsråd.  ISBN 82-7634-390-2.  s 135 - 144 Show summary
 • Torvund, Olav (2002). Selvregulering, I:  Yulex 2002.  Institutt for rettsinformatikk.  ISBN 82-7226-066-2.  s 7 - 14 Show summary
 • Torvund, Olav (1999). Opphavsrett i oppdragsforhold. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  (2), s 123- 139 Show summary
 • Torvund, Olav (1997). Opphavsrett i vertikalt samarbeid, I: Viggo Hagstrøm; Peter Lødrup & Magnus Aarbakke (red.),  Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-12697-8.  s 1027 - 1032 Show summary

View all works in Cristin

 • Torvund, Olav (2020). Ytringsfrihet og medieregulering. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03295-5.  408 s.
 • Torvund, Olav (2019). Opphavsrett for begynnere, 2. utg.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03294-8.  246 s.
 • Torvund, Olav (2017). Innledning til jusstudiet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023953.  360 s.
 • Torvund, Olav (2013). Opphavsrett for begynnere. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022611.  240 s.
 • Torvund, Olav & Pettersen, Kirsti (red.) (2006). Yulex 2006. Unipub forlag.  ISBN 82-7226-100-6.  175 s.
 • Bjerke, Øivind Storm; Bjørkås, Svein & Torvund, Olav (2002). Kultur-produksjon,distribusjon og konsumsjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-390-2.  -85109 s.
 • Torvund, Olav (1997). Kontraktsregulering. IT-kontrakter. TANO.  ISBN 82-518-3544-5.  347 s. Show summary
 • Torvund, Olav (1997). Pengekravsrett. TANO.  ISBN 82-518-3599-2.  287 s. Show summary
 • Torvund, Olav (1996). Å studere jus. Tano.  ISBN 82-518-3464-3.  317 s. Show summary
 • Bing, Jon & Torvund, Olav (ed.) (1995). 25 Years Anniversary Anthology in Computers and Law. Tano, Oslo.  ISBN 82-518-3373-6.
 • Torvund, Olav (1993). Betalingsformidling i et rettslig perspektiv. TANO.  ISBN 82-518-3147-4.  518 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Kjus, Yngvar; Hagen, Anja Nylund; Torvund, Olav & Maasø, Arnt (2021). Musikk, opphavsrett og internett. Show summary
 • Stordalen, Terje & Torvund, Olav (2017). Plagiat.
 • Torvund, Olav (2017). Opphavsrett, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  Kapittel 2 Opphavsrett.  s 28 - 42
 • Torvund, Olav (2017). Personvern, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  Kapittel 5 Personvern.  s 80 - 89
 • Torvund, Olav (2017). Ytringsfrihet, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  Kapittel 9. Ytringsfrihet.  s 137 - 145
 • Torvund, Olav (2014, 02. januar). Kulturnytt: Om Vigelands kunst, opphavsrett og varemerke. [Radio].  NRK Norge.
 • Torvund, Olav (2014, 02. januar). Om Vigelands kunst, opphavsrett og varemerke (Dagsrevyen). [TV].  Norge.
 • Torvund, Olav (2014, 02. januar). Tøvete å søke om enerett på Sinnataggen. [Internett].  NRK.no Norge.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). En boklov for distriktene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til orientering. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Torvund, Olav (2008). A contract lawyer's perspective on contract management.
 • Torvund, Olav (2008). Challenges for the lawyers of tomorrow.
 • Torvund, Olav (2008, 21. februar). Deltakelse i "ikveld" NRK2 21.02.2008 om nettlevereandørers "sensur". [TV].  NRK2.
 • Torvund, Olav (2008). Drep meg herre konge, men ikke med standardkontrakter.
 • Torvund, Olav (2008). EUs forslag til forlenget vernetid for utøvende kunstnere.
 • Torvund, Olav (2008). Er det frelse i Open Access?.
 • Torvund, Olav (2008). Nasjonal rettighetspolitikk. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (7), s 40- 40
 • Torvund, Olav (2008). Opphavsrett og akademisk frihet.
 • Torvund, Olav (2008). Opphavsrett: Forutsetning for fri kunst, skranke for skapende sjeler eller respirator for dinosaurer?.
 • Torvund, Olav (2008). Regulating the Information Society.
 • Torvund, Olav (2008). Vitenskapelig ansattes opphavsrett.
 • Torvund, Olav & Rønning, Helge (2007). Tvungne publiseringskanaler - et angrep på den akademiske frihet. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (9-2007), s 36- 37
 • Torvund, Olav (2004). Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser.
 • Torvund, Olav (2003). Av spill og veddemål oppstår ingen forpliktelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  11-03
 • Torvund, Olav (2003). Finansiering av utenlandsstudier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  27-10
 • Torvund, Olav (2003). IT-sikkherhet.
 • Torvund, Olav (2003). På vei mot bruksregulering i opphavsretten?.
 • Torvund, Olav (2001). E-handel og personvern.
 • Torvund, Olav (2001). Electronic contracting.
 • Torvund, Olav (2001). Elektronisk handel - rettslige aspekter.
 • Torvund, Olav (2001). Formuerett i informasjonssamfunnet.
 • Torvund, Olav (2001). Implementaion of the e-commerce directive in the Scandinavian countries. Show summary
 • Torvund, Olav (2001). Opphavsrett og personvern (to forelesninger).
 • Torvund, Olav (2001). Registration of securities. Show summary
 • Torvund, Olav (2001). Rettigheter til undervisningsmateriale.
 • Torvund, Olav (2001). Rettvitenskapelig forskning - mer enn gjeldende rett?. Show summary
 • Torvund, Olav (2001). Selvregulering ved e-handel. Show summary
 • Torvund, Olav (2001). Spor for storebror?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  2001(2), s 65- 66 Show summary
 • Torvund, Olav (2001). The lawyers role in a new economy.
 • Torvund, Olav (2000). Lov om finansavtaler og finansoppdrag. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  2000(1), s 4- 9 Show summary
 • Torvund, Olav (1999). Elektronisk marked. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590. Show summary
 • Torvund, Olav (1999). Hvem har ansvaret for år 2000?. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590. Show summary
 • Torvund, Olav & Andersen, Mads Bryde (1999). Shopping på internettet. TemaNord. 598. Show summary
 • Hannemyr, Gisle & Torvund, Olav (1991). Opphavsrett til ideer. ComputerWorld Norge.  ISSN 1501-6595.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 10:07 AM - Last modified Oct. 16, 2020 9:28 AM