Olav Torvund

Bilde av Olav Torvund
English version of this page
Telefon +47 22850095
Mobiltelefon +47 90121357
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Academica
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

www.torvund.net

blogg.torvund.net

Twitter: @olavtorvund

Emneord: Rettsinformatikk, Immaterialrett, Avtalerett, Formuerett, Immaterialrett, Kjøpsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Rettsinformatikk

Publikasjoner

 • Torvund, Olav (2018). Commercial Law in the Information Age. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 65, s. 57–79.
 • Torvund, Olav (2016). Kan tre like toner utgjøre et åndsverk? NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 85(3), s. 281–290.
 • Torvund, Olav (2016). Bør vi ha en restaureringsrett for lyd- og filmopptak? NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 85(2), s. 190–196.
 • Torvund, Olav (2016). Foreldelse når et krav trekkes fra et tvisteløsningsorgan. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 55(10), s. 646–649. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torvund, Olav (2014). Vi må åpne de svarte boksene, Jon Bing: En Hyllest/A Tribute. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205468504. s. 414–425. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torvund, Olav (2013). Hvor fri er fri programvare? Lov & Data. ISSN 0800-7853. 114. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torvund, Olav (2012). Dette er ikke for amatører. Internasjonale forbrukeravtaler, Netflix og Amazon. Lov & Data. ISSN 0800-7853. 112. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torvund, Olav (2010). Da aksjebrevene forsvant. I Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Red.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. s. 312–317.
 • Torvund, Olav (2010). Merverdiavgift og elektroniske tjenester levert fra utlandet. Lov & Data. ISSN 0800-7853. 104, s. 22–24. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torvund, Olav (2008). Enerett til lenking - en keiser uten klær? NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 417–443.
 • Torvund, Olav (2004). Kan forbrukerkjøpslovens regler anvendes for digitale ytelser? I Krog, Georg Philip & Bekken, Anne Gunn Berge (Red.), Yulex 2004. Institutt for rettsinformatikk. ISSN 82-7226-085-9. s. 25–29.
 • Torvund, Olav (2003). Kamuflering av PIN-koder: noen refleksjoner om Borgarting lagmannsretts dom i RG-2002-1273 og senere praksis fra Bankklagenemnda. Lov & Data. ISSN 0800-7853. 75, s. 1–3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torvund, Olav (2002). Opphavsrettslige utfordringer i informasjonssamfunnet. I Bjørkås, Svein (Red.), Kultur - produksjon, distribusjon og konsum. Høyskoleforlaget, Norges forskningsråd. ISSN 82-7634-390-2. s. 135–144.
 • Torvund, Olav (2002). Selvregulering, Yulex 2002. Institutt for rettsinformatikk. ISSN 82-7226-066-2. s. 7–14.
 • Torvund, Olav (1999). Opphavsrett i oppdragsforhold. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 123–139.
 • Torvund, Olav (1997). Opphavsrett i vertikalt samarbeid. I Hagstrøm, Viggo; Lødrup, Peter & Aarbakke, Magnus (Red.), Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-12697-8. s. 1027–1032.

Se alle arbeider i Cristin

 • Torvund, Olav (2020). Ytringsfrihet og medieregulering. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03295-5. 408 s.
 • Torvund, Olav (2019). Opphavsrett for begynnere, 2. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03294-8. 246 s.
 • Torvund, Olav (2017). Innledning til jusstudiet. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023953. 360 s.
 • Torvund, Olav (2013). Opphavsrett for begynnere. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022611. 240 s.
 • Torvund, Olav & Pettersen, Kirsti (2006). Yulex 2006. Unipub forlag. ISBN 82-7226-100-6. 2006(1). 175 s.
 • Bjerke, Øivind Storm; Bjørkås, Svein & Torvund, Olav (2002). Kultur-produksjon,distribusjon og konsumsjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-390-2.
 • Torvund, Olav (1997). Kontraktsregulering. IT-kontrakter. TANO. ISBN 82-518-3544-5. 347 s.
 • Torvund, Olav (1997). Pengekravsrett. TANO. ISBN 82-518-3599-2. 287 s.
 • Torvund, Olav (1996). Å studere jus. Tano. ISBN 82-518-3464-3. 317 s.
 • Bing, Jon & Torvund, Olav (1995). 25 Years Anniversary Anthology in Computers and Law. Tano, Oslo. ISBN 82-518-3373-6.
 • Torvund, Olav (1993). Betalingsformidling i et rettslig perspektiv. TANO. ISBN 82-518-3147-4. 518 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Torvund, Olav (2021). Det er på tide å pensjonere gjeldsbrevloven. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(7), s. 439–446. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-07-0.
 • Kjus, Yngvar; Hagen, Anja Nylund; Torvund, Olav & Maasø, Arnt (2021). Musikk, opphavsrett og internett.
 • Stordalen, Terje & Torvund, Olav (2017). Plagiat.
 • Torvund, Olav (2017). Ytringsfrihet. I Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491809. s. 137–145.
 • Torvund, Olav (2017). Personvern. I Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491809. s. 80–89.
 • Torvund, Olav (2017). Opphavsrett. I Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491809. s. 28–42.
 • Torvund, Olav (2014). Tøvete å søke om enerett på Sinnataggen. [Internett]. NRK.no Norge.
 • Torvund, Olav (2014). Kulturnytt: Om Vigelands kunst, opphavsrett og varemerke. [Radio]. NRK Norge.
 • Torvund, Olav (2014). Om Vigelands kunst, opphavsrett og varemerke (Dagsrevyen). [TV]. Norge.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). En boklov for distriktene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til orientering. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Torvund, Olav (2008). Nasjonal rettighetspolitikk. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 40–40.
 • Torvund, Olav (2008). Deltakelse i "ikveld" NRK2 21.02.2008 om nettlevereandørers "sensur". [TV]. NRK2.
 • Torvund, Olav (2008). Challenges for the lawyers of tomorrow.
 • Torvund, Olav (2008). Vitenskapelig ansattes opphavsrett.
 • Torvund, Olav (2008). Opphavsrett: Forutsetning for fri kunst, skranke for skapende sjeler eller respirator for dinosaurer?
 • Torvund, Olav (2008). Opphavsrett og akademisk frihet.
 • Torvund, Olav (2008). Regulating the Information Society.
 • Torvund, Olav (2008). A contract lawyer's perspective on contract management.
 • Torvund, Olav (2008). Drep meg herre konge, men ikke med standardkontrakter.
 • Torvund, Olav (2008). Er det frelse i Open Access?
 • Torvund, Olav (2008). EUs forslag til forlenget vernetid for utøvende kunstnere.
 • Torvund, Olav & Rønning, Helge (2007). Tvungne publiseringskanaler - et angrep på den akademiske frihet. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 36–37.
 • Torvund, Olav (2003). IT-sikkherhet.
 • Torvund, Olav (2003). Av spill og veddemål oppstår ingen forpliktelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 11-03.
 • Torvund, Olav (2003). Finansiering av utenlandsstudier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 27-10.
 • Torvund, Olav (2003). På vei mot bruksregulering i opphavsretten?
 • Torvund, Olav (2001). Selvregulering ved e-handel.
 • Torvund, Olav (2001). Spor for storebror? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 2001(2), s. 65–66.
 • Torvund, Olav (2001). Elektronisk handel - rettslige aspekter.
 • Torvund, Olav (2001). Opphavsrett og personvern (to forelesninger).
 • Torvund, Olav (2001). Rettigheter til undervisningsmateriale.
 • Torvund, Olav (2001). The lawyers role in a new economy.
 • Torvund, Olav (2001). Formuerett i informasjonssamfunnet.
 • Torvund, Olav (2001). E-handel og personvern.
 • Torvund, Olav (2001). Rettvitenskapelig forskning - mer enn gjeldende rett?
 • Torvund, Olav (2001). Electronic contracting.
 • Torvund, Olav (2001). Registration of securities.
 • Torvund, Olav (2001). Implementaion of the e-commerce directive in the Scandinavian countries.
 • Torvund, Olav (2000). Lov om finansavtaler og finansoppdrag. Juristkontakt. ISSN 0332-7590. 2000(1), s. 4–9.
 • Torvund, Olav (1999). Elektronisk marked. Juristkontakt. ISSN 0332-7590.
 • Torvund, Olav (1999). Hvem har ansvaret for år 2000? Juristkontakt. ISSN 0332-7590.
 • Hannemyr, Gisle & Torvund, Olav (1991). Opphavsrett til ideer. ComputerWorld Norge. ISSN 1501-6595.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa. Kulturdepartementet.
 • Torvund, Olav (2004). Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser. Justis- og politidepartementet. ISSN 82-90974-38-8.
 • Torvund, Olav & Andersen, Mads Bryde (1999). Shopping på internettet. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-0398-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 10:06 - Sist endret 16. okt. 2020 09:27

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter