Olav Torvund

Bilde av Olav Torvund
English version of this page
Telefon +47 22850095
Mobiltelefon +47 90121357
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Academica
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

www.torvund.net

blogg.torvund.net

Twitter: @olavtorvund

Emneord: Rettsinformatikk, Immaterialrett, Avtalerett, Formuerett, Immaterialrett, Kjøpsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Rettsinformatikk

Publikasjoner

 • Torvund, Olav (2018). Commercial Law in the Information Age. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  65, s 57- 79
 • Torvund, Olav (2016). Bør vi ha en restaureringsrett for lyd- og filmopptak?. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  85(2), s 190- 196
 • Torvund, Olav (2016). Foreldelse når et krav trekkes fra et tvisteløsningsorgan. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  55(10), s 646- 649 . doi: 10:18261 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvund, Olav (2016). Kan tre like toner utgjøre et åndsverk?. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  85(3), s 281- 290
 • Torvund, Olav (2014). Vi må åpne de svarte boksene, I:  Jon Bing: En Hyllest/A Tribute.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205468504.  Artikkel.  s 414 - 425 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvund, Olav (2013). Hvor fri er fri programvare?. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  114 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvund, Olav (2012). Dette er ikke for amatører. Internasjonale forbrukeravtaler, Netflix og Amazon.. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  112 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvund, Olav (2010). Da aksjebrevene forsvant, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Artikkel.  s 312 - 317
 • Torvund, Olav (2010). Merverdiavgift og elektroniske tjenester levert fra utlandet. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  104, s 22- 24 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvund, Olav (2008). Enerett til lenking - en keiser uten klær?. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  (5), s 417- 443
 • Torvund, Olav (2004). Kan forbrukerkjøpslovens regler anvendes for digitale ytelser?, I: Georg Philip Krog & Anne Gunn Berge Bekken (red.),  Yulex 2004.  Institutt for rettsinformatikk.  ISBN 82-7226-085-9.  2.  s 25 - 29
 • Torvund, Olav (2003). Kamuflering av PIN-koder: noen refleksjoner om Borgarting lagmannsretts dom i RG-2002-1273 og senere praksis fra Bankklagenemnda. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  75, s 1- 3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Torvund, Olav (2002). Opphavsrettslige utfordringer i informasjonssamfunnet, I: Svein Bjørkås (red.),  Kultur - produksjon, distribusjon og konsum.  Høyskoleforlaget, Norges forskningsråd.  ISBN 82-7634-390-2.  s 135 - 144 Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (2002). Selvregulering, I:  Yulex 2002.  Institutt for rettsinformatikk.  ISBN 82-7226-066-2.  s 7 - 14 Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (1999). Opphavsrett i oppdragsforhold. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  (2), s 123- 139 Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (1997). Opphavsrett i vertikalt samarbeid, I: Viggo Hagstrøm; Peter Lødrup & Magnus Aarbakke (red.),  Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-12697-8.  s 1027 - 1032 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Torvund, Olav (2020). Ytringsfrihet og medieregulering. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03295-5.  408 s.
 • Torvund, Olav (2019). Opphavsrett for begynnere, 2. utg.. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03294-8.  246 s.
 • Torvund, Olav (2017). Innledning til jusstudiet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023953.  360 s.
 • Torvund, Olav (2013). Opphavsrett for begynnere. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022611.  240 s.
 • Torvund, Olav & Pettersen, Kirsti (red.) (2006). Yulex 2006. Unipub forlag.  ISBN 82-7226-100-6.  175 s.
 • Bjerke, Øivind Storm; Bjørkås, Svein & Torvund, Olav (2002). Kultur-produksjon,distribusjon og konsumsjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-390-2.  -85109 s.
 • Torvund, Olav (1997). Kontraktsregulering. IT-kontrakter. TANO.  ISBN 82-518-3544-5.  347 s. Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (1997). Pengekravsrett. TANO.  ISBN 82-518-3599-2.  287 s. Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (1996). Å studere jus. Tano.  ISBN 82-518-3464-3.  317 s. Vis sammendrag
 • Bing, Jon & Torvund, Olav (ed.) (1995). 25 Years Anniversary Anthology in Computers and Law. Tano, Oslo.  ISBN 82-518-3373-6.
 • Torvund, Olav (1993). Betalingsformidling i et rettslig perspektiv. TANO.  ISBN 82-518-3147-4.  518 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjus, Yngvar; Hagen, Anja Nylund; Torvund, Olav & Maasø, Arnt (2021). Musikk, opphavsrett og internett. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje & Torvund, Olav (2017). Plagiat.
 • Torvund, Olav (2017). Opphavsrett, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  Kapittel 2 Opphavsrett.  s 28 - 42
 • Torvund, Olav (2017). Personvern, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  Kapittel 5 Personvern.  s 80 - 89
 • Torvund, Olav (2017). Ytringsfrihet, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  Kapittel 9. Ytringsfrihet.  s 137 - 145
 • Torvund, Olav (2014, 02. januar). Kulturnytt: Om Vigelands kunst, opphavsrett og varemerke. [Radio].  NRK Norge.
 • Torvund, Olav (2014, 02. januar). Om Vigelands kunst, opphavsrett og varemerke (Dagsrevyen). [TV].  Norge.
 • Torvund, Olav (2014, 02. januar). Tøvete å søke om enerett på Sinnataggen. [Internett].  NRK.no Norge.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). En boklov for distriktene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa.
 • Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon & Colbjørnsen, Terje (2012). Til orientering. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Torvund, Olav (2008). A contract lawyer's perspective on contract management.
 • Torvund, Olav (2008). Challenges for the lawyers of tomorrow.
 • Torvund, Olav (2008, 21. februar). Deltakelse i "ikveld" NRK2 21.02.2008 om nettlevereandørers "sensur". [TV].  NRK2.
 • Torvund, Olav (2008). Drep meg herre konge, men ikke med standardkontrakter.
 • Torvund, Olav (2008). EUs forslag til forlenget vernetid for utøvende kunstnere.
 • Torvund, Olav (2008). Er det frelse i Open Access?.
 • Torvund, Olav (2008). Nasjonal rettighetspolitikk. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (7), s 40- 40
 • Torvund, Olav (2008). Opphavsrett og akademisk frihet.
 • Torvund, Olav (2008). Opphavsrett: Forutsetning for fri kunst, skranke for skapende sjeler eller respirator for dinosaurer?.
 • Torvund, Olav (2008). Regulating the Information Society.
 • Torvund, Olav (2008). Vitenskapelig ansattes opphavsrett.
 • Torvund, Olav & Rønning, Helge (2007). Tvungne publiseringskanaler - et angrep på den akademiske frihet. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (9-2007), s 36- 37
 • Torvund, Olav (2004). Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser.
 • Torvund, Olav (2003). Av spill og veddemål oppstår ingen forpliktelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  11-03
 • Torvund, Olav (2003). Finansiering av utenlandsstudier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  27-10
 • Torvund, Olav (2003). IT-sikkherhet.
 • Torvund, Olav (2003). På vei mot bruksregulering i opphavsretten?.
 • Torvund, Olav (2001). E-handel og personvern.
 • Torvund, Olav (2001). Electronic contracting.
 • Torvund, Olav (2001). Elektronisk handel - rettslige aspekter.
 • Torvund, Olav (2001). Formuerett i informasjonssamfunnet.
 • Torvund, Olav (2001). Implementaion of the e-commerce directive in the Scandinavian countries. Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (2001). Opphavsrett og personvern (to forelesninger).
 • Torvund, Olav (2001). Registration of securities. Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (2001). Rettigheter til undervisningsmateriale.
 • Torvund, Olav (2001). Rettvitenskapelig forskning - mer enn gjeldende rett?. Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (2001). Selvregulering ved e-handel. Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (2001). Spor for storebror?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  2001(2), s 65- 66 Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (2001). The lawyers role in a new economy.
 • Torvund, Olav (2000). Lov om finansavtaler og finansoppdrag. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  2000(1), s 4- 9 Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (1999). Elektronisk marked. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590. Vis sammendrag
 • Torvund, Olav (1999). Hvem har ansvaret for år 2000?. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590. Vis sammendrag
 • Torvund, Olav & Andersen, Mads Bryde (1999). Shopping på internettet. TemaNord. 598. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle & Torvund, Olav (1991). Opphavsrett til ideer. ComputerWorld Norge.  ISSN 1501-6595.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 10:06 - Sist endret 16. okt. 2020 09:27