Arrangementer

Her vises informasjon om alle disputaser og prøveforelesninger.

For øvrige arrangementer, se Om Institutt for privatrett.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 1. feb. 2022 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand. jur Trude Myklebust avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The legitimacy of the European Systemic Risk Board in respect of its performance, roles and contributions to the financial regulatory system.

Image may contain: Cheek, Smile, Lip, Jaw, Lipstick.
Tid og sted: 1. feb. 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master of Laws, MSc Trude Myklebust will be defending the thesis Fair, orderly and sustainable financial markets? Exploring regulatory challenges arising in a complex, interconnected and evolving financial system amidst increased societal expectations for the degree of Ph.D.

Bildet kan inneholde: kinn, smil, leppe, kjeve, leppestift.
Tid og sted: 1. feb. 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand. jur., MSc Trude Myklebust ved institutt for privatrett
vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Rettferdige, velordnede og bærekraftige finansmarkeder? En analyse av regulatoriske utfordringer som oppstår i et stadig mer komplekst, sammenvevet og dynamisk finansielt system, som også er preget av økte samfunnsmessige forventninger.

Original tittel:Fair, orderly and sustainable financial markets? Exploring regulatory challenges arising in a complex, interconnected and evolving financial system amidst increased societal expectations

Disputasen vil foregå på engelsk.

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, smil, kinn, briller.
Tid og sted: 1. feb. 2022 12:1513:15, Zoom

Velkommen til digitalt Tirsdagskaffeseminar med Linn Høgåsen!

Tid og sted: 3. feb. 2022 16:0017:00, Zoom/ Lødrups kjeller

Welcome to this afternoon seminar with presentation by Charlotte Villiers, Professor of Company Law and Corporate Governance, University of Bristol Law School.

Open for all interested. Please register your participation.