Arrangementer

Her vises informasjon om alle disputaser og prøveforelesninger.

For øvrige arrangementer, se Om Institutt for privatrett.

Kommende 5 dager

19 okt.
Tid og sted: 19. okt. 2021 12:0013:00, Lødrups kjeller/Zoom

Velkommen til Arbeidsrettslunsj der temaet for lunsjen er retten til å stå i stillingen.

Bildet kan inneholde: smil, kjeve, erme, gest, halsbånd.
Tid og sted: 19. okt. 2021 12:1513:15, Spiserommet, Domus Academica og Zoom

Join us for a Tuesday coffee seminar with Miloš Novović!

20 okt.
Bildet kan inneholde: bygning, rom, interiørdesign, ballsal, arkitektur.
Tid og sted: 20. okt. 2021 15:3017:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo / Digitalt via Zoom

I HR-2021-1773-A tok Høyesterett stilling til den ulovfestede læren om selvstendig rettsvernshevd. Læren var i forkant av HR-2021-1773-A omdiskutert i teorien, særlig etter at Høyesterett avviste anvendelsen av selvstendig rettsvernshevd i HR-2017-33-A. Under miniseminaret diskuteres rettstilstanden etter HR-2021-1773-A, herunder hvilke materielle og metodiske implikasjoner som kan utledes fra kjennelsen.

21 okt.
Bildet kan inneholde: sky, himmel, etterglød, kran, skumring.
Tid og sted: 21. okt. 2021 09:0013:00, Kjerka, Domus Media

Senter for europarett og arbeidsrettsgruppen inviterer til et halvdagsseminar om EMDs avgjørelse i Holship-saken

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 29. okt. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Tid og sted: 4. nov. 2021 12:0013:00, Zoom

Welcome to our lunch seminar with presentation by Jasmina Bukovac, University of Zürich.

Open for all interested. Please register your participation.

Bildet kan inneholde: briller, laptop, personlig datamaskin, datamaskin, flash fotografering.
Tid og sted: 9. nov. 202110. nov. 2021, Hotel Bristol, Kristian IVs gt 7, 0164 Oslo

Securitization, Risk, Rule of Law

 – and, oh yes, a Pandemic!

Tid og sted: 19. nov. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, gest, erme, lykkelig, gjøre.
Tid og sted: 23. nov. 2021 09:0013:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.