Arrangementer

Her vises informasjon om alle disputaser og prøveforelesninger.

For øvrige arrangementer, se Om Institutt for privatrett.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 26. feb. 2019 16:00 - 18:00, Kjerka, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johansgt. 47

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Innledning ved professor Giuditta Cordero-Moss, Institutt for privatrett, og illustrasjoner ved Nanette Christine Flatby Arvesen, Advokatfirmaet Thommessen og Tommy Thomsen, Advokatfirmaet Wikborg Rein.

Tid og sted: 27. feb. 2019 10:00 - 15:00, Domus Nova rom 540

Innebygget personvern betegner tekniske løsninger der personvernprinsipper og konkrete bestemmelser om personvern er bygget inn i informasjonssystemer på måter som understøtter etterlevelsen av prinsippene og bestemmelsene. En kan også tenke seg «innbygging» av andre typer prinsipper og regler på tilsvarende måter, og «innebygget rettsikkerhet» og «innebygget arkiv» er eksempler på utslag av «innbygging» som generell mulighet.

Tid og sted: 28. feb. 2019 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Presentation by our new Adjunct Research Professor Jay Cullen.

Open for all interested.

Tid og sted: 28. feb. 2019 15:30 - 17:00, "Kjerka", Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Company Law Seminar with presentation by Adjunct Research Professor Jay Cullen, University of Oslo.

 

Tid: 14. mars 2019 09:00 - 19:00

Årets fødselsdagsseminar holdes torsdag 14. mars 2019. Mer info kommer.