Arrangementer

Her vises informasjon om alle disputaser og prøveforelesninger.

For øvrige arrangementer, se Om Institutt for privatrett.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 15. apr. 2020 12:0013:00, Lødrups kjeller, DMV

Foredrag ved Karoline Haug, stipendiat, Universitetet i Amsterdam.

Tid og sted: 20. apr. 2020 10:1511:00, Zoom

Samson Yoseph Esayas will give a trial lecture for the prescribed topic:

The Interface between Data Protection Rules and Competition Law  

Image may contain: Person, Hair, Forehead, Eyebrow, Chin.
Tid og sted: 20. apr. 2020 11:1515:00, zoom

LLM. Samson Yoseph Esayas will be defending the thesis Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data. The Commercialisation of Personal Data and Its Implications for the Foundations and Policy Boundaries of Data Privacy and Competition Law for the degree of Ph.D.

Bildet kan inneholde: person, hår, panne, øyenbryn, hake.
Tid og sted: 20. apr. 2020 11:1515:00, Zoom

LLM. Samson Yoseph Esayas ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Personvern- og konkurranserett i stordataens tidsalder. Kommersialiseringen av personopplysninger og dennes implikasjoner for grunnlaget for og avgrensningen av retningslinjene innen personvernrett og konkurranserett

Original tittel: Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data. The Commercialisation of Personal Data and Its Implications for the Foundations and Policy Boundaries of Data Privacy and Competition Law

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Tid og sted: 22. apr. 2020 15:0018:00, Auditorium 4, Domus Academica

The group for arbitration and dispute resolution of the Oslo Centre for Commercial Law (OCCL) invites to seminar.