Studier

Emner

Finn pensum, timeplan, eksamen

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Registrering: semesteravgift, frister, studentkort m.m

Eksamen: sykdom, trekk, begrunnelse, klage, karakterutskrift m.m.

Permisjon, redusert studieprogresjon og utsatt studiestart

Tilrettelegging i studiehverdagen

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen din ved Det juridiske fakultet

Finn tema for masteroppgave

Kontakt oss

Si fra om læringsmiljøet

Meld fra om positive eller negative
sider ved læringsmiljøet.