Om instituttet

studenter, bygninger, uio

Kva gjer me?

Institutt for privatrett har ein brei fagleg profil og dei tilsette til instituttet driv forsking og undervisning innanfor store delar av det privatrettslege området. Instituttet er òg det største privatrettslege forskingsmiljøet i landet.

Einingar

Finne fram

Våre tilsette er fordelt på følgjande bygningar i Karl Johans gate 47:

Kvar du finn den enkelte tilsette kjem fram av personpresentasjonen til vedkomande.
Sjå òg kontaktinformasjon.

Ledige stillingar

Sjå oversikt over alle ledige stillingar ved instituttet og fakultetet.