Anglo-amerikanske kontraktsmodeller (avsluttet)

Prosjektet tar utgangspunkt i den utbredte praksis med å skrive kommersielle kontrakter på engelsk eller basert på anglo-amerikanske (Common Law) kontraktsmodeller, selv om de er underlagt norsk rett eller retten i et annet land som ikke tilhører Common Law tradisjonen.

Prosjektet analyserer klausuler som er formet til å møte krav fra engelsk eller Common Law kontraktsrett, og verifiserer hvilke virkninger disse får når de tolkes og anvendes i rammen av norsk rett eller annen ikke-Common Law rett.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Prosjektet ble avsluttet 30.6.2011.

 

Publisert 14. okt. 2009 16:23 - Sist endret 21. mars 2012 12:40