English version of this page

Fremtidsrettede bærekraftige nordiske forretningsmodeller

Prosjektet vil søke å presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller som kan etterfølges i nordiske og ikke-nordiske land og regioner på tvers av globale verdikjeder.

Foto av Marc Marcal, Unsplash.

Publisert 14. feb. 2019 14:04 - Sist endret 23. mai 2019 15:14