Bærekraftige selskaper (avsluttet)

Prosjektet skal finne ut hvordan miljøhensyn kan integreres som styrende verdi i beslutningsprosesser i selskapene, slik at næringslivet bidrar til oppnåelsen av samfunnsmålet om bærekraftig utvikling.

Prosjektets nettsider er skrevet på engelsk. All informasjon om prosjektet finnes på våre engelske nettsider, under Research Projects - Sustainable Companies.

 

Publisert 19. mars 2010 15:11 - Sist endret 2. sep. 2022 12:03