Trygve Bergsåker Curriculum Vitae

Navn: Trygve Bergsåker
Førsteamanuensis, Institutt for privatrett

Utdannings- og ansettelsesforhold
Siviløkonom NHH 1973
Cand. jur. 1978
Dr. juris 2008

Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 1976-77.
Ansatt som universitetslektor (senere amanuensis) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, i 1978, med arbeidssted Institutt for privatrett.

Permisjon tre måneder våren 1986, vikariat som dommer i Stavanger byrett

Dr. juris 4. april 2008, førsteamanuensis fra samme dato

Nestleder i Forbrukertvistutvalget fra 1985, leder fra 1991 til d d.
Varamedlem i Børsklagenemnden fra sent på 1980-tallet, fullt medlem fra tidlig på 1990-tallet.
Leder i Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester fra 1991 til 2003.
Leder i Forsikringsskadenemnda, avdeling Person, fra 2001 til d d.


Undervisnings- og veilederoppgaver

Min undervisning har i hele ansettelsesperioden vært kontraktsrett/obligasjonsrett/pengekravsrett. Tidligere har jeg også undervist i erstatningsrett, og de første årene av ansettelsen dessuten i statsforfatningsrett.

Jeg har hatt svært mange studentveiledninger, de siste årene gjerne 3 -5 hvert semester. Det dreier seg om (tidligere) spesialoppgaver, nå masteroppgaver, de aller fleste 30 sp, men også noen 60 sp.

Emnene har først og fremst vært kontraktsrett (med stor vekt på kontrakter om fast eiendom) og emner knyttet til eiendomsmegling.


Større verv internt på fakultetet og universitetet

Tidligere mangeårig medlem av Undervisningsutvalget, senere Eksamens- og undersvisningsutvalget. Har også vært medlem av Fakultetsrådet.

Medlem av Programrådet for Masterstudiet i rettsvitenskap, med ansvar for tredje avdeling av masterstudiet, med virkning fra 1. januar 2008.
 

Deltakelse i eksterne komitéer, redaktøransvar, bedømmelser, referee-oppdrag og lignende
Tilknyttet Forsikringsavtalelovutvalget på 1980-tallet

Leder av Verdipapirsentrallovutvalget 1998 – 2002 (NOU 2002:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter)


 

Publisert 8. des. 2008 16:40 - Sist endret 25. nov. 2009 18:40