Publikasjoner Trygve Bergsåker

Navn: Trygve Bergsåker
Førsteamanuensis, Institutt for privatrett

 

Bøker og monografier

 • Trygve Bergsåker: Kjøp av fast eiendom, med kommentarer til avhendingsloven, fjerde utgave, Oslo 2003. ISBN 82-993597-7-5


Artikler i antologier på forlag

 • Eiendomsmeglerens erstatningsansvar, i Bonus Pater Familias, Festskrift til Peter Lødrup, Oslo 2002, s. 109-119.

Artikler i vitenskapelige tidsskrift

 • Pengekravsrett – kommentar til finansavtaleloven 1. juli 2000 kap. VI. Nytt i privatretten 2000 (1) s. 3-5.
 • Renter uten hjemmel. Nytt i privatretten 2002 (1) s. 1-2.
 • Condictio indebiti? Nytt i privatretten 2002 (1) s. 2.
 • Ny lov om forbrukerkjøp. Nytt i privatretten 2002 (4) s. 1-2.
 • Kjøp av eierseksjon. Selgerens ansvar for mangler ved fellesarealer. Høyesteretts dom 14. mai 2003. Nytt i privatretten 2003 (2) s. 1-2.
 • Innendørs arealmangel ved kjøp av bolig. Høyesteretts dom 14. mai 2003. Nytt i privatretten 2003 (3) s. 2-3.
 • Erstatning ved avbestilling etter bustadoppføringslova. Eiendomsmeglers krav på provisjon. Høyesteretts dom 25. april 2003, Rt. 2003 s. 486. Nytt i privatretten 2003 (3) s. 3-4.
 • Selgers ansvar for offentligrettslige krav til utleieleilighet. Høyesteretts dom 8. oktober 2003. Nytt i privatretten 2003 (4) s. 1-2.
 • Tilbakebetaling av investeringsavgift – renter. Høyesteretts dom 9. oktober 2003. Nytt i privatretten 2003 (4) s. 2.
 • Forholdet mellom megleransvar og selgeransvar. Høyesteretts dom 29. juni 2005. Nytt i privatretten 2005 (4) s. 10-11.
 • Eiendomsmeglers krav på provisjon. Høyesteretts dom 16. februar 2006. Nytt i privatretten 2006 (2) s. 21-
 • Tidsbegrenset bankgaranti. Høyesteretts dom 3. november 2005. Nytt i privatretten 2006 (2) s. 20-21.


Redigerte bøker

 • Bergsåker, Trygve; Ericson, Ingvild; Viken, Monica: Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven, Oslo 2007
   

Doktorgradsavhandling

"Eiendomsmegling – omsorgsplikt og god meglerskikk". Med et spesialstudium om salg ved budgivningskonkurranse.
Innlevert høsten 2007, godkjent og forsvart for graden dr. juris våren 2008.

Publisert 8. des. 2008 16:40 - Sist endret 25. nov. 2009 18:41