CV- Endre Stavang

Personal

Name:  Endre Stavang
Born:  16. april 1964
Address:  Armauer Hansensgt. 5 0455 Oslo
Phone:  22 56 87 75 (p); 22 85 97 19 (w); 97 19 98 48 (m)
E-mail:  endre.stavang@jus.uio.no
Position:  Professor of Law, University of Oslo, Faculty of Law, Department of Private Law and Natural Resources Research Group (leader of the property team)
Civil status:  Married, three children.
 

Education

Unilead: Completion of the third research leadership course at the University of Oslo (2009-2010).Uniped: Completion ofprogram for education in pedagogy required for all permanent academic staff with teaching duties at the University of Oslo (2004-2005). Dr juris: Forurensningsansvar og verdiskaping. En studie av den alminnelige grensen for erstatningsplikt ved forurensningsskade – tålegrensen (dissertation credited with the norwegian doctoral degree in law 1999): Yale Law Invited Fulbright Visiting Scholar during the year 1995/1996. Academic contact: Professor Robert C. Ellickson.CAS: Invited member of research group in law and economics at the Centre for Advanced Study in Oslo during the year 1994/1995. Head of group: Professor Erling Eide.Cand jur: Norwegian law degree based on six years of study (1992).
 

Selected publications

Books and monographs

Endre Stavang, Opphør av servitutter, Oslo 2011; Erik Røsæg, Hans-Bernd Schäfer and Endre Stavang (eds.), Law and Economics. Essays in Honour of Erling Eide, Oslo 2010; Endre Stavang (red.), Ekspropriasjonsrett – noen sentrale emner, Oslo 2010; Rettsøkonomi. Oslo 2008 (co-author: Erling Eide); Erstatningsrettslig analyse – med særlig vekt på eiendom og miljø, Oslo 2007; Naborettens forurensningsansvar – prinsipper for tålegrensevurderingen Oslo 1999; Verdiskapingshensyn og juridisk argumentasjon. Særlig om kompensasjon for lokale miljøskader.Institutt for privatretts Stensilserie nr. 139. Oslo 1992. 

Articles

Stavang, Endre, Two Challenges for the ECJ when examining the Environmental Liability Directive. Environmental Liability 2010 (5) pp. 198-201;Ansvarsgrunnlaget når reguleringsplan griper inn i servitutter. Kart og Plan. ISSN 0047-3278.  103(3), pp. 182- 193; Om opphør av servitutter – til belysning av noen forskningsutfordringer i fast eiendoms rettsforhold (”fastighetsrätt”), artikkel i: Brattstrøm og Strömgren (red.), Forskningsutmaninar för fastighetsrätten. En antologi,Uppsala 2010, pp. 169-270; Property in Emissions? Analysis of the Norwegian GHG ETS with references also to UK and the EU Environmental Law and Management 2005 pp. 209-217; Eiendomsrett versus fellesressurs? I: Industribygging og rettsutvikling. Juridisk festskrift i anledning Hydros 100-årsjubileum. Bergen: Fagbokforlaget 2005. ISBN 82-450-0379-4. pp. 519-528; Klimakvoter - noen økonomiske betraktninger og rettslige refleksjoner. I: Studier i rättsekonomi. Lund: Festskrift til Ingemar Ståhl 2005. ISBN 91-44-03786-4. pp. 207-219; Explaining Welfare-Based Torts, Global Jurist Topics 2004;4(2) pp. 1-31; Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP) 2005 Suppl 97:103-116.

  

Publisert 9. des. 2010 11:30 - Sist endret 30. apr. 2013 11:26