Hjelmeng - CV

Curriculum Vitae

Navn: Erling Hjelmeng
Stilling: Professor
Institutt for privatrett

Utdannings- og ansettelsesforhold

Utdannelse
1993     Fransk grunnfag, Universitetet i Oslo
1995 Diritto dell'energia (energirett), diritto pubblico comparato
 (Komparativ offentlig rett) diritto dell'ambiente (Miljørett), Universitetet i Bologna, Italia (ERASMUS)
1996 Juridisk embedseksamen, Universitetet i Oslo
2003 Dr. juris, Universitetet i Oslo

Arbeidsforhold
1995-96  Vitenskapelig assistant, Senter for europarett, UiO
1997-98 Førstekonsulent, juridisk stab, Konkurransetilsynet
1998-2002 Stipendiat, Senter for europarett, UiO
2002-2004 Adv. fullmektig, Norsk Hydro ASA, juridisk kontor
2004-2007  Førsteamanuensis, Institutt for privatrett, UiO
2004-2007 Førsteamanuensis II (20%) Norges Handelshøyskole, Bergen
2007  Professor, Institutt for privatrett, UiO
2007 Professor II (20%) Norges Handelshøyskole, Bergen


Undervisnings- og veilederoppgaver

Juridisk fakultet:
Plenumsforlesninger i erstatningsrett fra 2006.
Kursundervisning i kjøps- og avtalerett, erstatningsrett (begge 1. avdeling)
Kursundervisning EØS-rett. (2. avdeling)
Veileder masteravhandlinger (30 og 60 sp.) I snitt ca tre studenter pr semester
Veileder Ph.D. P.t. hovedveileder for to stipendiater

Norges handelshøyskole:
Kursansvarlig i konkurranserett og EU-law (EF-rett) på masternivå (valgemner for økonomer og revisorer)


Større verv internt på fakultetet og universitetet
Femteavdelingsansvarlig og medlem i Programrådet for Master i Rettsvitenskap
Modulsansvarlig for etikk på doktorgradsprogrammet og medlem i Programrådet for Ph.D utdannelsen
Koordinator for masteroppgaver (privatrettslige fag)
Faglig ansvarlig for praksisordningen


Deltakelse i eksterne komiteer, verv, redaktøransvar, bedømmelser, referee-oppdrag og lignende
Leder bedømmelseskomité dr. juris (Beate Sjåfjell)
Medlem i faggruppen for konkurranserett, Juristenes Utdanningssenter

 

Publisert 10. des. 2008 15:22 - Sist endret 21. okt. 2014 10:13