Kristina Stenvik

Bilde av Kristina Stenvik
English version of this page
Telefon +47 22859636
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Immaterialrett
 • Markedsrett
 • Kontraktsrett
 • Erstatningsrett

Bakgrunn

Kristina har en mastergrad i jus fra 2016, og skrev masteroppgave innenfor patentrett, med tittelen “Patent protection of medical methods - A comparative analysis of European and US law”. Hun har også en LLM i Intellectual Property and Information Technology Law fra Fordham University i New York.

Kristina har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i immaterialrettsavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen, der hun hovedsakelig jobbet med immaterialrett, markedsføringsrett, og alminnelig kontrakts- og selskapsrett, og som universitetslektor. Tilsatt som stipendiat ved Institutt for privatrett siden 1.8.2020.

Doktorgradsprosjektet tar for seg inngrepsvurderingen i opphavsretten. Prosjektet vil ha et menneskerettighetsperspektiv, og se på hvordan balanseringen av opphavsrett mot andre grunnleggende rettigheter og friheter påvirker krenkelsesvurderingen. Den foreløpige tittelen på prosjektet er "Balancing the Protection of Authorship and Individual Freedom - Establishing Copyright Infringement under European Law". Se nærmere om prosjektet.

Emneord: Immaterialrett, Markedsrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett

Publikasjoner

 • Stenvik, Kristina (2021). Patent protection of medical methods – A comparative analysis of European and US law. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. s. 166–193.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rognstad, Ole-Andreas; Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Kristina; Ørstavik, Inger Berg & Østerud, Eirik (2021). Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-04328-9. 383 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stenvik, Kristina (2021). Importation of Goods Affixed with a Trademark Concealed by a Removable Marker. GRUR International. ISSN 2632-8623. 70(3), s. 285–290.
 • Stenvik, Kristina (2021). Unntaket for «forsvarleg fråsegsett» bil i bilansvarsloven § 2 (1) b) og forholdet til EØS-retten - HR-2021-822-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 5–7.
 • Stenvik, Kristina (2020). Endringer i varemerkeloven og tolloven - gjennomføring av varemerkedirektiv nr. 2015/2436. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 31–32.
 • Stenvik, Kristina (2019). Bilansvaret – C-100/18 Línea – forholdet til unntaket i bilansvarsloven § 2(1)b) for «forsvarleg fråsegsett» motorvogn . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 12–14.
 • Stenvik, Kristina (2019). Lovdata-kjennelsen – om rekkevidden av databasevernet etter åndsverkloven og avveiningen mot ytringsfriheten – HR-2019-1725-A . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 17–19.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2019 11:42 - Sist endret 27. mai 2021 12:23