Marit Heier Lajord

Bilde av Marit Heier Lajord
English version of this page
Rom 201
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglege interesser

  • Tingsrett

  • Naturressursrett

  • Forvaltingsrett

  • Kommunalrett

Undervisning

Kursundervisning i fast eigedoms rettsforhold.

Bakgrunn

Marit Heier Lajord har ein mastergrad i jus frå 2018. Under studia var ho tilsett som vitskapeleg assistent ved Nordisk insitutt for sjørett, kor ho skreiv masteroppgåva "Kommunane som eigarar og aktørar i vasskraftsektoren – Om kommunalrettslege og forvaltningsrettslege reguleringar som gjeld i kraft av eigarskap".

Lajord kjem frå stillinga som utgreiar i Noregs Høgsterett. Ho har også arbeidd som advokatfullmektig og dommarfullmektig. Frå august 2022 arbeider ho med ei Ph.d.-avhandling om innsyn og informasjon i areal og naturressursforvalting.

 

Emneord: Tingsrett, Naturressursrett, Forvaltningsrett, Kommunalrett

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 2. aug. 2022 10:03 - Sist endret 17. aug. 2022 10:25

Forskergrupper