Curriculum Vitae - Rognstad

CV

Ole-Andreas Rognstad
Professor
Institutt for privatrett, Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo
 
 
Utdanning
1992 Cand. jur.
1999 Dr. jur.
 
 
Ansettelsesforhold
1992-1998 Universitetsstipendiat, Senter for Europarett, UiO
1999 Universitetslektor, Senter for Europarett, UiO
1999-2001 Advokat, Thommessen Krefting Greve Lund Adv.fa.
2001-2002 Førsteamanuensis, Institutt for privatrett, UiO
2002-d.d. Professor, Institutt for privatrett, UiO
2008-d.d. Instituttleder, Institutt for privatrett, UiO
 
 
Verv
2004-2007 Nestleder, Institutt for privatrett
2008-d.d. Instituttleder, Institutt for privatrett
 

Rettskyndig medlem av Patentstyrets 2. avdeling (2002-d.d.)
Leder Markedsrådet (2005-2008)
Leder Vederlagsnemnda (offentlig oppnevnt nemnd til løsning av tvister om vederlagsfastsettelse mv. under åndsverkloven) (2003-)
Leder ”Kildebrukutvalget” (utvalg oppnevnt av Norsk Faglitterær Forfatterforening og Norsk Forleggerforening for utredning av kildebruk i allmenne historiske fremstillinger) (2005-2006)
Medlem av arbeidsgruppe for ”Information Property” under Trento Common Core Project (2004-)
Styremedlem Norsk Forening for Opphavsrett, (1999-)
Norsk redaktør Nordiskt Immateriellt Rättskydd (NIR) (2002-2005)
Medlem av redaksjonskomiteen, NIR (2005-)
Norsk redaksjonsmedlem Scandinavian Studies of Law (2003-)
 
 

 

Publisert 29. okt. 2008 10:56 - Sist endret 2. des. 2009 09:52