Peter Hambro

Førsteamanuensis emeritus
Mobiltelefon +47 91341022
Brukernavn
Emneord: Familie- og arverett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hambro, Peter (2020). Arveloven. Arvereglene. Lovkommentar. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03185-9.  561 s.
 • Asland, John; Frantzen, Torstein; Hambro, Peter; Unneberg, Inge; Coward, Kirsti; Buttingsrud Mathiesen, Trine; Forsnes, Marit & Kløvstad, Finn (2014). Ny arvelov. Norges offentlige utredninger.  ISBN 978-82-583-1190-1.  232 s.
 • Hambro, Peter (2013). The International Survey og Family Law. 2013 Edition. Jordan Publishing Limited.  ISBN 9781846617263.  412 s.
 • Hambro, Peter (2010). Tilbakekall av testamenter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205398207.  285 s.
 • Hambro, Peter (2007). Arveloven. Kommentarutgave. 4. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01041-0.  669 s.
 • Hambro, Peter (2006). Arveplanlegging og avtalt uskifte. Gjenlevende ektefelle og særkullsbarn. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00973-5.  329 s.
 • Lødrup, Peter & Hambro, Peter (2000). Domssamling i familie- og arverett. 5. utg. Grafisk Hus a.s. Bergen.  ISBN 82-91724-06-7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Hambro, Peter; Frantzen, Torstein; Unneberg, Inge & Eeg, Thomas (2019). Digitale testamenter? Nei takk!. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  130(191), s 27- 27
 • Asland, John & Hambro, Peter (2014). Nytt i familie- og arveretten.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2014). Særeieklausuler.
 • Hambro, Peter (2013). Arveplanlegging og særkullsbarn. To lagmannsrettsdommer. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(1), s 4- 6
 • Hambro, Peter (2013). Muntlige avtaler av betydning for det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse og samlivsbrudd. To lagmannsrettsdommer. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(3), s 8- 9
 • Hambro, Peter (2013). Tolking av en ektepakt og avtale og grensen livsdiposisjon. Borgarting lagmannsretts dom av 12. juni 20113. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 11- 12
 • Hambro, Peter (2012). Familierett. Litteratur. Örjan Teleman "Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 5. utg. Norstedts juridik, 2011. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 13- 14
 • Hambro, Peter (2012). Fast eiendom. Litteratur. Thor Falkanger "Fast eiendoms rettsforhold, 4. utgave", Universitetsforlaget, Oslo 2011, 404 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 16- 16
 • Hambro, Peter (2012). Kontraktrett. Litteratur. Trygve Bergsåker "Pengekravsrett", 2. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011, 397 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 24- 24
 • Hambro, Peter (2012). Kontraktsrett. Litteratur. Geir Woxholth "Avtalerett", 8. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012, 448 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 24- 24
 • Kjelland, Morten & Hambro, Peter (2012). NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2012(2), s 11- 13
 • Asland, John & Hambro, Peter (2011). Når er et uskiftet bo skiftet? Forholdet til reglene om arveforskudd og gaver.
 • Hambro, Peter (2011). Litteratur. Bokomtale. Stein Evju: Arbeidsrett, Utvalgte artikler 2001-2010. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 739 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 5
 • Hambro, Peter (2011). Litteratur. Bokomtale. Äktenskapsbalken. En kommentar. Laars Tottie og Örjan Teleman. Andra upplagen. Norstedts blå bibliotek 2010, 536 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 15- 16
 • Hambro, Peter (2010). Litteratur. Jørg Cordes, Laila Stenseng og Peter Lenda: Hovedlinjer i Internasjonal privatrett. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2010. 483 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 14- 14
 • Hambro, Peter (2009). Litteratur. Anne Louise Bormann Finn Taksøe-Jensen og Ib Hounsgaard Trabjerg: Arveloven af 2008. Med kommentarer, København 2008. 564 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 13- 14
 • Hambro, Peter (2009). Litteratur. Barnerett. Torunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnefortføring. Gyldendal, Oslo 2009, 711 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 14- 14
 • Hambro, Peter (2009). Litteratur. Gösta Walin og Göran Lind: Kommentar til Ärvdabalken Del (1-17), 6. utg. Norstedts jurdik, Stockholm 2008. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 13- 13
 • Hambro, Peter (2009). Samboeres arverettslige stilling.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2008). Arveloven, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  L03.03.1972 nr. 5 Lov om arv m.m..
 • Hambro, Peter (2008). Litteratur. Irene Nørgaard. Arveret, København 5. utg. 2008, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, 384 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 8
 • Hambro, Peter (2008). Litteratur. Peter Lødrup: Arverett, Gyldendal Akademisk, Oslo, 5. utgave 2008. 421 s. inkludert registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 8
 • Hambro, Peter (2007). Grensen livs- dødsdisposisjoner i lys av nyere rettspraksis.
 • Fosmark, Per Racin; Hambro, Peter & Sverdrup, Tone (2005). Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs i privatrett grunnfag. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 35.
 • Fosmark, Per Racin; Hambro, Peter & Sverdrup, Tone (2005). Familie- og arverett. Oppgaverog emneoversikter. Kurs i privatrett grunnfag. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 31.
 • Hambro, Peter (2003). Bokanmeldelse. Helge J. Thue: Internasjonal privatrett. Personrett, familierett og arverett. Alminnelige prinsipper og de enkelte reguleringer. 624 sider. Gyldendal Akademisk, Oslo 2002. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 15- 15
 • Hambro, Peter (red.) (2001). Nytt i privatretten.
 • Sverdrup, Tone; Fosmark, Per Racin & Hambro, Peter (2001). Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs privatrett grunnfag. Stensilserie. Serie B. 25.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 11:13 - Sist endret 26. mai 2021 11:53