Peter Hambro

Førsteamanuensis emeritus
Emneord: Familie- og arverett

Publikasjoner

 • Hambro, Peter (2013). Forhåndssamtykke til et pliktdelskrenkende teastament. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 11(4), s. 275–317.
 • Hambro, Peter (2013). Future Powers of Attorney, The International Survey og Family Law. 2013 Edition. Jordan Publishing Limited. ISSN 9781846617263. s. 305–319.
 • Hambro, Peter (2013). Fremtidsfullmakter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 11(3/2013), s. 160–218. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-01-04.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2012). Når kan et uskiftet bo anses skiftet ved utdelinger til arvingene? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 10(2), s. 95–122.
 • Hambro, Peter (2012). Familierett. Tolking av ektepakt og vederlag etter el. § 46 andre ledd - Borgarting lagmannsretts dom 14. november 2011 (LB-2011-3079). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 14–15.
 • Hambro, Peter (2012). Litteratur. Aslak Syse, Moren Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad, "Pasientskaderett". Gyldendal Akademisk, Oslo 2011, 597 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 11–11.
 • Hambro, Peter (2012). Arverett. Spørsmål om fradømmelse av arv og rett til forsikring. Al. § 73. Agder lagmannsretts dom av 18. oktober 2011 (LA-2011-14211). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 7–7.
 • Hambro, Peter (2011). Litteratur. Ola Rygg, Oluf Skarpnes og Thor Falkanger: Odelsloven. Kommentarutgave, 5. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 380 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 17–17.
 • Hambro, Peter (2011). Familierett. Borgarting lagmannsretts dom 27. september 2011 (LB-2010-1077921). Ektepakt med "avtrappingsklausul" mm. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 13–14.
 • Hambro, Peter (2011). Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner : en oppdatering. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 9(2), s. 127–167.
 • Hambro, Peter (2011). Arverett. Ny arvelov - forberedelse. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 6–6.
 • Hambro, Peter (2011). Familierett. Vederlagskrav mellom samboere. Hålogaland lagmannsretts dom 1. februar 2011 (LH-2011-157967). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Hambro, Peter (2011). Arverett. Grensen livs- dødsdisposisjon. Opprettelse av ektepakt om særeie og overføringer som gave til ektefellen. Ektepakten ansett som en dødsdisposisjon. Samme dom som ovenfor av Eidsivating lagmannsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–10.
 • Hambro, Peter (2011). Arverett. Al. § 49 - formkravene for testamenter. Borgarting lagmannsretts dom 4. februar 2011 (LB-2010-55667) og Eidsivating lagmannsrett 16. desember 2010 (LB-2010-72632). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–9.
 • Hambro, Peter (2011). Arverett. Bortfall av testament annet ledd annet punktum. Borgarting lagmannsretts dom 7. januar 2011 (LB-2010-79362). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 7–8.
 • Hambro, Peter (2011). Familierett. Vederlagskrav etter endt samboerforhold - Agder lagmannsrett 28. oktober 2010 og Borgarting lagmannsrett 7. desember 2010. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 16–17.
 • Hambro, Peter (2011). Arverett. Naturalutlegg etter skifteloven § 63 annet ledd - Høyesteretts dom 22. desember 2010 (HR-2010-2199-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 5–6.
 • Hambro, Peter (2010). Familierett. Ekteskapsloven §48 - Agder lagmannsretts dom 25. mars 2010 (LA-2009-176105). Overdragelse av fast eiendom. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–10.
 • Hambro, Peter (2010). Arverett. Inhabile vitner, al. §61 - Høyesteretts dom 4.juni 2010 (HR-2010-959-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–9.
 • Hambro, Peter (2010). Innfortolkning av fraskrivelse av skjevdelingsretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 3-4, s. 194–210.
 • Hambro, Peter (2010). Arverett. Naturalutlegg ved skifte. Skiftelovens § 61 annet ledd andre punktum - Høyesteretts dom 26. november 2009 (HR-2009-2232-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–9.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2009). New Developments and Expansion of Relationships Covered by Norwegian Law? I atkin, bill (Red.), The International Survey of Family Law 2009 Edition. Jordan Publishing Limited. ISSN 978-1-84661-182-7. s. 375–384.
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Bortfall av testament - Hålogaland lagmannsrett 3. mars 2009 (LH-2009-172266). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–9.
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Muntlig nødtestament -al. § 51 første ledd. Gulating lagmannsrett 23. desember 2008 (LG-2009-123005). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–10.
 • Hambro, Peter (2009). Arbeidsrett. Al § 19 - gavesalg/omstøtelse. Tre dommer fra Agder lagmannsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–11.
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Uskifte Al. § 19 - flere gaver fra uskiftebo til samme arving. Vederlagskrav etter § 27 - Hålogaland lagmannsretts dom 22. april 2009 (LH-2008-180463). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–10.
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Pliktdel. Al. § 30 - fordeling av gjenstander i testament. Avkortning - §§ 38 og 40 - Agder lagmannsretts dom 16. mars 2009 (LA-2008-130879). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–11.
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Avkortning. § 38 og § 40 Borgarting lagmannsretts dom 11. mai 2009 (LB-2008-117674). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 12–13.
 • Hambro, Peter (2009). Familierett. Gaver fra hustru til ektefelle kjent ugyldig på grunn av bristende forutsetninger - Gulating lagmannsretts dom 12. juni 2009 2009 (LG-2008-176996). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–16.
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Arveloven § 61 - Eidsivating lagmannsretts dom 23. september 2009 (LE-2009-35784). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 7–8.
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Overdragelse av leilighet fra mor til sønn vurderes som en dødsdisposisjon - Høyesteretts dom 25. november 2008 (HR-2008-2039-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 16–17.
 • Hambro, Peter (2008). Arve- og skifterett. Lovgivning. NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning. Institutt for offentlig retts skriftserie. ISSN 0803-2106. s. 6–8.
 • Hambro, Peter (2008). Arverett. Tolking av testamenter - Eidsivating lagmannsretts dom 6. august (2008 LE-2008-20042). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–9.
 • Hambro, Peter (2008). Arverett. Livs-dødsdisposisjoner. Vi har en omfattende rettspraksis om grensen livs-dødsdisposisjoner.Tvil. Dom Gulating lagmannsrett 29. mai 2008 (LG-2008-24964). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–8.
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Eidsivating lagmannsretts dom 4. oktober 2006. Uskifte. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–5.
 • Hambro, Peter (2007). Arverett - Arvelovens § 19 - omstøtelse av gave. Borgarting lagmannsrett 16. april 2007 (LB-2006-42753). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–5.
 • Hambro, Peter (2007). Arverett - Grensen livs- og dødsdisposisjoner. Borgarting lagmannsrett 5. mars 2007 (LB-2005-125685). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 3–4.
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Livs- og dødsdisposisjoner - gaver mellom samboere. Høyesterettsdom 14. mai 2007 Rt. 2007 s. 776. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–6.
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Arvepakt - Gulating lagmannsrett 21. mai 2007 (LG-2006-72801). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 6–7.
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Uskifte og avkorting i arv - al. § 21. Borgarting lagmannsrett 8. oktober 2007 (LB-2006-187235). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 7–8.
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Formkrav for testamenter - al. § 49. Agder lagmannsrett 6. juli 2007 (LA-2007-39314). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–8.
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Tilbakekall av testament og arvepakt, al. § 56. Agder lagmannsrett 9. oktober 2007 (LA-2007-25864). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–9.
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Bortkommet testament, elektronisk lagrede kopier - al. § 69. Borgarting lagmannsrett 20. august 2007 (LB-2006-27667). Dommen er anket til Høyesterett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 9–10.
 • Hambro, Peter (2006). Arverett. Gjenlevende ektefelles rett til minstekrav. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Hambro, Peter (2006). Arverett. Overføring av fast eiendom fra uskiftebo - al. § 19. Høyesteretts dom 20. juni 2006 (HR-2006-01072-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 4–5.
 • Hambro, Peter (2006). Arverett. Gaver mellom ektefeller - livs- eller dødsdisposisjon. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 5–6.
 • Hambro, Peter (2006). Arverett. Livs- og dødsdisposisjoner - samboere. Eidsivating lagmannsrett 22. august 2006, LE-2006-15712. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Hambro, Peter (2001). Arverett. Begjæring om skifte av et uskiftebo på grunn av forfordeling av arvingene. Arveloven § 21 annet ledd. Høyesteretts dom av 23. mai 2001, sak nr. 2000/1471. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 19–20.
 • Hambro, Peter (2001). Familierett. Ny litteratur. Kommentar til adopsjonsloven. Boknotis. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–16.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hambro, Peter (2020). Arveloven. Arvereglene. Lovkommentar. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03185-9. 561 s.
 • Asland, John; Frantzen, Torstein; Hambro, Peter; Unneberg, Inge; Coward, Kirsti & Buttingsrud Mathiesen, Trine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Ny arvelov. Norges offentlige utredninger. ISBN 978-82-583-1190-1. 2014(1). 232 s.
 • Hambro, Peter (2013). The International Survey og Family Law. 2013 Edition. Jordan Publishing Limited. ISBN 9781846617263. 412 s.
 • Hambro, Peter (2010). Tilbakekall av testamenter. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205398207. 285 s.
 • Hambro, Peter (2007). Arveloven. Kommentarutgave. 4. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01041-0. 669 s.
 • Hambro, Peter (2006). Arveplanlegging og avtalt uskifte. Gjenlevende ektefelle og særkullsbarn. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00973-5. 329 s.
 • Lødrup, Peter & Hambro, Peter (2000). Domssamling i familie- og arverett. 5. utg. Grafisk Hus a.s. Bergen. ISBN 82-91724-06-7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Hambro, Peter; Frantzen, Torstein; Unneberg, Inge & Eeg, Thomas (2019). Digitale testamenter? Nei takk! Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. 130(191), s. 27–27.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2014). Nytt i familie- og arveretten.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2014). Særeieklausuler.
 • Hambro, Peter (2013). Tolking av en ektepakt og avtale og grensen livsdiposisjon. Borgarting lagmannsretts dom av 12. juni 20113. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 15(4), s. 11–12.
 • Hambro, Peter (2013). Muntlige avtaler av betydning for det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse og samlivsbrudd. To lagmannsrettsdommer. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 15(3), s. 8–9.
 • Hambro, Peter (2013). Arveplanlegging og særkullsbarn. To lagmannsrettsdommer. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 15(1), s. 4–6.
 • Kjelland, Morten & Hambro, Peter (2012). NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2012(2), s. 11–13.
 • Hambro, Peter (2012). Kontraktrett. Litteratur. Trygve Bergsåker "Pengekravsrett", 2. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011, 397 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 24–24.
 • Hambro, Peter (2012). Kontraktsrett. Litteratur. Geir Woxholth "Avtalerett", 8. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012, 448 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 24–24.
 • Hambro, Peter (2012). Fast eiendom. Litteratur. Thor Falkanger "Fast eiendoms rettsforhold, 4. utgave", Universitetsforlaget, Oslo 2011, 404 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 16–16.
 • Hambro, Peter (2012). Familierett. Litteratur. Örjan Teleman "Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 5. utg. Norstedts juridik, 2011. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 13–14.
 • Hambro, Peter (2011). Litteratur. Bokomtale. Äktenskapsbalken. En kommentar. Laars Tottie og Örjan Teleman. Andra upplagen. Norstedts blå bibliotek 2010, 536 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–16.
 • Hambro, Peter (2011). Litteratur. Bokomtale. Stein Evju: Arbeidsrett, Utvalgte artikler 2001-2010. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 739 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2011). Når er et uskiftet bo skiftet? Forholdet til reglene om arveforskudd og gaver.
 • Hambro, Peter (2010). Litteratur. Jørg Cordes, Laila Stenseng og Peter Lenda: Hovedlinjer i Internasjonal privatrett. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2010. 483 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 14–14.
 • Hambro, Peter (2009). Litteratur. Gösta Walin og Göran Lind: Kommentar til Ärvdabalken Del (1-17), 6. utg. Norstedts jurdik, Stockholm 2008. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 13–13.
 • Hambro, Peter (2009). Litteratur. Anne Louise Bormann Finn Taksøe-Jensen og Ib Hounsgaard Trabjerg: Arveloven af 2008. Med kommentarer, København 2008. 564 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 13–14.
 • Hambro, Peter (2009). Litteratur. Barnerett. Torunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnefortføring. Gyldendal, Oslo 2009, 711 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 14–14.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2008). Arveloven. I Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Red.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4.
 • Hambro, Peter (2008). Litteratur. Irene Nørgaard. Arveret, København 5. utg. 2008, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, 384 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–8.
 • Hambro, Peter (2008). Litteratur. Peter Lødrup: Arverett, Gyldendal Akademisk, Oslo, 5. utgave 2008. 421 s. inkludert registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 8–8.
 • Hambro, Peter (2007). Grensen livs- dødsdisposisjoner i lys av nyere rettspraksis.
 • Hambro, Peter (2003). Bokanmeldelse. Helge J. Thue: Internasjonal privatrett. Personrett, familierett og arverett. Alminnelige prinsipper og de enkelte reguleringer. 624 sider. Gyldendal Akademisk, Oslo 2002. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–15.
 • Hambro, Peter (2009). Samboeres arverettslige stilling. Congregatio Forensis.
 • Fosmark, Per Racin; Hambro, Peter & Sverdrup, Tone (2005). Familie- og arverett. Oppgaverog emneoversikter. Kurs i privatrett grunnfag. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-172-8. (ISSN 1501-052X)(nr. 31).
 • Fosmark, Per Racin; Hambro, Peter & Sverdrup, Tone (2005). Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs i privatrett grunnfag. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-178-7. (ISSN 1501-052X)(nr. 35).
 • Hambro, Peter (2001). Nytt i privatretten. Institutt for privatrett.
 • Sverdrup, Tone; Fosmark, Per Racin & Hambro, Peter (2001). Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs privatrett grunnfag. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-144-2. Serie B(25).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 11:13 - Sist endret 26. mai 2021 11:53