Peter Hambro

Førsteamanuensis emeritus
Mobiltelefon +47 91341022
Brukernavn
Emneord: Familie- og arverett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Asland, John; Frantzen, Torstein; Hambro, Peter; Unneberg, Inge; Coward, Kirsti; Buttingsrud Mathiesen, Trine; Forsnes, Marit & Kløvstad, Finn (2014). Ny arvelov. Norges offentlige utredninger.  ISBN 978-82-583-1190-1.  232 s.
  • Hambro, Peter (2013). The International Survey og Family Law. 2013 Edition. Jordan Publishing Limited.  ISBN 9781846617263.  412 s.
  • Hambro, Peter (2010). Tilbakekall av testamenter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205398207.  285 s.
  • Hambro, Peter (2007). Arveloven. Kommentarutgave. 4. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01041-0.  669 s.
  • Hambro, Peter (2006). Arveplanlegging og avtalt uskifte. Gjenlevende ektefelle og særkullsbarn. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00973-5.  329 s.
  • Lødrup, Peter & Hambro, Peter (2000). Domssamling i familie- og arverett. 5. utg. Grafisk Hus a.s. Bergen.  ISBN 82-91724-06-7.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 11:13 - Sist endret 26. okt. 2018 07:38