Heidi Mork Lomell

Image of Heidi Mork Lomell
Norwegian version of this page
Phone +47 22850139
Mobile phone +47 97039629
Available hours Fridays 11-12
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Background and Academic Interests

Heidi Mork Lomell is professor in criminology at the Department of Criminology and Sociology of Law. She obtained her Dr. polit in criminology at the University of Oslo in 2005. Lomell's research interests include security, human rights, policing and surveillance.

 

Higher education and employment history

See CV

Publications

 • Lomell, Heidi Mork (2012). Punishing the uncommitted crime: prevention, pre-emption, precaution and the transformation of criminal law, In  Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law.  Routledge.  ISBN 978-0415687270.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Making sense of numbers: The presentation of crime statistics in the Oslo police annual reports 1950-2008, In Ann Rudinow Sætnan; Heidi Mork Lomell & Svein Ottar Hammer (ed.),  The Mutual Construction of Statistics and Society.  Routledge.  ISBN 978-0-415-87370-3.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). The Politics of Numbers: Crime Statistics as a Source of Knowledge and a Tool of Governance, In Shlomo Giora Shoham; Paul Knepper & Martin Kett (ed.),  International Handbook of Criminology.  CRC Press.  ISBN 9781420085518.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (2009). Introduction: Technologies of (in)security, In Katja Franko Aas; Helene Oppen Gundhus & Heidi Mork Lomell (ed.),  Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life.  Routledge.  ISBN 978-0-415-46455-0.
 • Lomell, Heidi Mork (2020). Selvoppnevnte rettshåndhevere: Om fremveksten av «pedojegere» på nett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 133(5), p. 660–690. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-05-03. Full text in Research Archive
 • Flinterud, Guro; Strype, Jon & Lomell, Heidi Mork (2020). Behind the Norwegian surveillance debate. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 36(1), p. 4–21. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2020-01-01. Full text in Research Archive
 • Lomell, Heidi Mork (2018). Fra "Arbeidsmengde" til "Resultat": Oslo-politiets egen presentasjon av kriminalstatistikk 1950-2008. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 105(2), p. 133–153. Full text in Research Archive
 • Lomell, Heidi Mork (2018). Investigation or instigation? Enforcing grooming legislation. In Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (Ed.), Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge. ISSN 978-0-415-37379-1. p. 43–61. doi: 10.4324/9781315231259-3.
 • Lomell, Heidi Mork & Smith, Peter Scharff (2017). Rettssosiologi. In Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (Ed.), Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02212-3. p. 190–211.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2016). En god og en dårlig nyhet: Om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker. Nordisk politiforskning. ISSN 1894-8693. 3(1), p. 9–28. doi: 10.18261/issn.1894-8693-2016-01-03.
 • Lomell, Heidi Mork & Halvorsen, Vidar (2015). Obituary: Nils Christie 1928-2015. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 16(2), p. 142–144. doi: 10.1080/14043858.2015.1105501.
 • Lomell, Heidi Mork (2014). Forventninger om beskyttelse. In Hausken, Liv; Haagensen, Trine Krigsvoll & Yazdani, Sara Elina Rundgren (Ed.), Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-233-1. p. 39–62.
 • Lomell, Heidi Mork (2014). Polisiær virksomhet utenfor politiet. In Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (Ed.), Innføring i politivitenskap. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-44146-3. p. 255–272.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett. In Barland, Bjørn; Egge, Marit & Myhrer, Tor-Geir (Ed.), ... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011. Politihøgskolen. ISSN 0807-1721. p. 79–97.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Punishing the uncommitted crime: prevention, pre-emption, precaution and the transformation of criminal law, Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Routledge. ISSN 978-0415687270. p. 83–100.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Byens voktere før og nå. Del 2: Byens voktere nå, Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. p. 93–102.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen? In Tham, Henrik & Lernestedt, Claes (Ed.), Brottsoffret och kriminalpolitiken. Norstedts Juridik AB. ISSN 978913920600-2. p. 179–198.
 • Sætnan, Ann Rudinow; Lomell, Heidi Mork & Hammer, Svein Ottar (2011). By the Very Act of Counting — The Mutual Construction of Statistics and Society. In Sætnan, Ann Rudinow; Lomell, Heidi Mork & Hammer, Svein Ottar (Ed.), The Mutual Construction of Statistics and Society. Routledge. ISSN 978-0-415-87370-3. p. 1–17.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Making sense of numbers: The presentation of crime statistics in the Oslo police annual reports 1950-2008. In Sætnan, Ann Rudinow; Lomell, Heidi Mork & Hammer, Svein Ottar (Ed.), The Mutual Construction of Statistics and Society. Routledge. ISSN 978-0-415-87370-3.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Videoovervåking - myter og realiteter. In Schartum, Dag Wiese (Eds.), Overvåking i en rettsstat. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1048-0. p. 243–261.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). The Politics of Numbers: Crime Statistics as a Source of Knowledge and a Tool of Governance. In Shoham, Shlomo Giora; Knepper, Paul & Kett, Martin (Ed.), International Handbook of Criminology. CRC Press. ISSN 9781420085518. p. 117–152.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (2009). Introduction: Technologies of (in)security. In Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (Ed.), Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Routledge. ISSN 978-0-415-46455-0. p. 1–18.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2009). Overbevisende tall. In Hovland, Jon & Tøndel, Gunhild (Ed.), Da Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60-årsdag. Sosiologisk forlag. ISSN 978-82-91976-07-5. p. 36–39.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2009). Tallenes tale: Bruk av statistikk i den kriminalpolitiske offentligheten. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 39(3), p. 69–93.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Videoovervåking - ulike logikker mellom private og politiet. In Gundhus, Helene Oppen; Larsson, Paul & Myhrer, Tor-Geir (Ed.), Polisiær virksomhet: Hva er det - hvem gjør det?. Politihøgskolen. ISSN 82-7808-057-7.
 • Lomell, Heidi Mork; Dahl, Johanne Yttri & Sætnan, Ann Rudinow (2007). Å se og bli sett: Kommunikative aspekter ved videoovervåking. In Levold, Nora & Spilker, Hendrik Storstein (Ed.), Kommunikasjonssamfunnet. Moral, praksis og digital teknologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01159-2. p. 105–119.

View all works in Cristin

 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (2017). Kriminologi. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-1502706-7. 262 p.
 • Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (2014). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-749-7. 497 p.
 • Sætnan, Ann Rudinow; Lomell, Heidi Mork & Hammer, Svein Ottar (2011). The Mutual Construction of Statistics and Society. Routledge. ISBN 978-0-415-87370-3. 299 p.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (2009). Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Routledge. ISBN 978-0-415-46455-0. 279 p.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (2009). Technologies of Insecurity: The Surveillance of Everyday Life. Routledge. ISBN 978-0415464550. 296 p.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Selektive overblikk. En studie av videoovervåkingspraksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01031-1. 270 p.

View all works in Cristin

 • Lomell, Heidi Mork (2021). Privat rettshåndhevelse: Bør politiet samarbeide med aktører som driver privat rettshåndhevelse på nett?
 • Jahr, Martin; Lomell, Heidi Mork & Holmboe, Morten (2020). Å ta loven i egne hender. [Radio]. NRK, Ekko.
 • Lomell, Heidi Mork (2019). Marc Schuilenburg, The Securitization of Society: Crime, Risk and Social Order. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. 21(5), p. 639–641. doi: 10.1177/1462474518818368.
 • Lomell, Heidi Mork (2018). An Exploration of the conceptual border between mass and targeted surveillance.
 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (2017). Hva er kriminologi? In Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Ed.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7. p. 11–28.
 • Lomell, Heidi Mork (2017). Lovbrudd. In Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Ed.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7. p. 55–81.
 • Lomell, Heidi Mork (2017). Kriminalstatistikk. In Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Ed.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7. p. 29–54.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Lomell, Heidi Mork (2017). Profesjonsblikk som analytisk grep og begrep. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 1(4), p. 279–283. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-04-01.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2014). Fra spor til dom.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2014). DNA-reformens potensial. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2012). Demythologizing the use of DNA in police investigations.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2012). Demythologizing the use of DNA in police investigations.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Overvåking av byrommet.
 • Lomell, Heidi Mork & Dahl, Johanne Yttri (2012). DNA-reformen i Norge: Globale impulser, lokale praksiser.
 • Lomell, Heidi Mork & Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). ‘Never Again July 22!’ The cry for prevention and the problem of sorting true and false positives.
 • Lomell, Heidi Mork & Dahl, Johanne Yttri (2012). The numbers game: On the role and impact of faulty statistics in surveillance policy debates.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Kamerorna mer symboliska än avskräckande. [Newspaper]. Sydsvenskan.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Kameraövarvakning - myter och sanningar.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). "Kamerorna ger ingen effekt". [TV]. SVT Rapport.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). "Hvem skal ha lov til å oppholde seg i private offentlige rom?". [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Forsker : flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet. [Newspaper]. Aftenposten/NTB.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet. [Newspaper]. Adresseavisa.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Overvåking av Oslo gir ikke resultat. [Radio]. P4 Nyhetene.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Overvåkingen av Oslo øker, men kriminaliteten går ikke ned. [Radio]. NRK Østlandssendingen og NRK Dagsnytt.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). En studie av Oslo-politiets omtaler av kriminalitetstall fra 1950 til 2009: Fra ”Arbeidsmengde” til ”Resultat”.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Criminalizing Preparatory Acts: Punishing the Uncommitted Crime?
 • Lomell, Heidi Mork (2011). "Aldri mer 22. juli".
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Sikkerhet i rettssikkerhetens navn.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Human Rights and the Emerging Genre of Pre-active Criminal Law.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Human Rights Discourses in the "Preventive State".
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Video Surveillance of Public Space: Myths and Facts.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Cross-border legal dilemmas of the internal/external security continuum.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Byens voktere før og nå.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). For Whom the Bell Curves.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Videoovervåking: Myter og realiteter.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Book Review: Yuval Ginbar, "Why Not Torture Terrorists? Moral, Practical, and Legal Aspects of the 'Ticking Bomb' Justification for Torture. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 28(3-4), p. 438–440.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Om bruk av overvåking på Oslo S. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Human rights discourses in online child grooming policy texts.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Human rights discourses in online child grooming policy texts.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Ideelle og ikke-så-ideelle ofre: Offerdiskurser i kriminalpolitikk og menneskerettighetspolitikk.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Videoovervåking - myter og realiteter.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Målstyring i offentlig sektor har store konsekvenser: Tallenes lov. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Lomell, Heidi Mork & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2009). Surveillance Technologies of InSecurity.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Human Rights at Risk? On the emerging genre of preventive justice and pre-punishment.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Human Rights at Risk? On the Emerging Genre of Preventive Justice and Pre-Punishment.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Videoovervåking: Myter og realiteter.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Justice in the Risk Society.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Making sense of numbers: Crime Statistics in Oslo Police Annual Reports, 1950-2007.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Lunsjseminar: Kriminalisering av forberedelseshandlinger - Bakgrunn, kontekst og konsekvenser.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Videoovervåking: Myter og realiteter.
 • Aas, Katja Franko & Lomell, Heidi Mork (2008). Trygghet som et offentlig gode. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2008). Urealistiske forventninger til utvidet DNA-register. Adresseavisen. ISSN 0805-3804. p. 35–35.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Politiets bruk av kriminalstatistikk.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Overvåkingsbildenes makt.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Videoovervåking og personvern.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Videoovervåking og situasjonell forebygging.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Making sense of numbers: Crime statistics as a source of knowledge and a tool of governance.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Counting Crimes: Numbers as Interface between the Police and the Public.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Byens enøyde voktere.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Hvordan best utnytte kunnskap og kompetanse i det kriminalitetsforebyggende samarbeidet?
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Videoovervåking i praksis. [Internet]. forskning.no.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Videoovervåking hindrer ikke vold. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Crime statistics - problem or performance indicator?
 • Lomell, Heidi Mork & Aas, Katja Franko (2007). Kriminalitetskontroll, risiko og teknologi.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Declining Crime Rates - Good News or Bad News?
 • Lomell, Heidi Mork; Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Oppen (2007). Technologies of (in)security.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Videoovervåking - ulike logikker mellom private og politiet.
 • Lomell, Heidi Mork (2006). "Privatliv under angrep. Om overvåking, teknologi og privatliv." Forberedt kommentar til innledning av Jon Bing.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2013). Fra spor til dom : en evaluering av DNA-reformen. Politihøgskolen. ISSN 978-82-7808-102-0. 2013(2).

View all works in Cristin

Published June 5, 2013 10:54 AM - Last modified Aug. 24, 2021 3:12 PM

Projects

No ongoing projects