Heidi Mork Lomell

Image of Heidi Mork Lomell
Norwegian version of this page
Phone +47 22850139
Mobile phone +47 97039629
Available hours Fridays 11-12
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background and Academic Interests

Heidi Mork Lomell is professor in criminology at the Department of Criminology and Sociology of Law. She obtained her Dr. polit in criminology at the University of Oslo in 2005. Lomell's research interests include security, human rights, policing and surveillance.

 

Higher education and employment history

See CV

Publications

 • Lomell, Heidi Mork (2012). Punishing the uncommitted crime: prevention, pre-emption, precaution and the transformation of criminal law, In  Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law.  Routledge.  ISBN 978-0415687270.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Making sense of numbers: The presentation of crime statistics in the Oslo police annual reports 1950-2008, In Ann Rudinow Sætnan; Heidi Mork Lomell & Svein Ottar Hammer (ed.),  The Mutual Construction of Statistics and Society.  Routledge.  ISBN 978-0-415-87370-3.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). The Politics of Numbers: Crime Statistics as a Source of Knowledge and a Tool of Governance, In Shlomo Giora Shoham; Paul Knepper & Martin Kett (ed.),  International Handbook of Criminology.  CRC Press.  ISBN 9781420085518.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (2009). Introduction: Technologies of (in)security, In Katja Franko Aas; Helene Oppen Gundhus & Heidi Mork Lomell (ed.),  Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life.  Routledge.  ISBN 978-0-415-46455-0.
 • Flinterud, Guro; Strype, Jon & Lomell, Heidi Mork (2020). Bak den norske overvåkingsdebatten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  36(1), s 4- 21 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2020-01-01 Full text in Research Archive. Show summary
 • Lomell, Heidi Mork (2020). Selvoppnevnte rettshåndhevere: Om fremveksten av «pedojegere» på nett. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  133(5), s 660- 690 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-05-03 Show summary
 • Lomell, Heidi Mork (2018). Fra "Arbeidsmengde" til "Resultat": Oslo-politiets egen presentasjon av kriminalstatistikk 1950-2008. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  105(2), s 133- 153 Full text in Research Archive.
 • Lomell, Heidi Mork (2018). Investigation or instigation? Enforcing grooming legislation, In Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (ed.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  2.  s 43 - 61
 • Lomell, Heidi Mork & Smith, Peter Scharff (2017). Rettssosiologi, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  7.  s 190 - 211
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2016). En god og en dårlig nyhet: Om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker. Nordisk politiforskning.  ISSN 1894-8693.  3(1), s 9- 28 . doi: 10.18261/issn.1894-8693-2016-01-03
 • Lomell, Heidi Mork & Halvorsen, Vidar (2015). Obituary: Nils Christie 1928-2015. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  16(2), s 142- 144 . doi: 10.1080/14043858.2015.1105501
 • Lomell, Heidi Mork (2014). Forventninger om beskyttelse, I: Liv Hausken; Trine Krigsvoll Haagensen & Sara Elina Rundgren Yazdani (red.),  Fra Terror til Overvåking.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-233-1.  2.  s 39 - 62
 • Lomell, Heidi Mork (2014). Polisiær virksomhet utenfor politiet, I: Paul Larsson; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Rolf Granér (red.),  Innføring i politivitenskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44146-3.  10.  s 255 - 272
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett, I: Bjørn Barland; Marit Egge & Tor-Geir Myhrer (red.),  ... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011.  Politihøgskolen.  Kapittel.  s 79 - 97
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Byens voktere før og nå. Del 2: Byens voktere nå, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  kapittel.  s 93 - 102
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Punishing the uncommitted crime: prevention, pre-emption, precaution and the transformation of criminal law, In  Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law.  Routledge.  ISBN 978-0415687270.  6.  s 83 - 100
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Making sense of numbers: The presentation of crime statistics in the Oslo police annual reports 1950-2008, In Ann Rudinow Sætnan; Heidi Mork Lomell & Svein Ottar Hammer (ed.),  The Mutual Construction of Statistics and Society.  Routledge.  ISBN 978-0-415-87370-3.  10.  s 191-206
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen?, I: Henrik Tham & Claes Lernestedt (red.),  Brottsoffret och kriminalpolitiken.  Norstedts Juridik AB.  ISBN 978913920600-2.  Kapittel.  s 179 - 198
 • Sætnan, Ann Rudinow; Lomell, Heidi Mork & Hammer, Svein Ottar (2011). By the Very Act of Counting — The Mutual Construction of Statistics and Society, In Ann Rudinow Sætnan; Heidi Mork Lomell & Svein Ottar Hammer (ed.),  The Mutual Construction of Statistics and Society.  Routledge.  ISBN 978-0-415-87370-3.  Introduction.  s 1 - 17
 • Lomell, Heidi Mork (2010). The Politics of Numbers: Crime Statistics as a Source of Knowledge and a Tool of Governance, In Shlomo Giora Shoham; Paul Knepper & Martin Kett (ed.),  International Handbook of Criminology.  CRC Press.  ISBN 9781420085518.  5.  s 117 - 152
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Videoovervåking - myter og realiteter, I: Dag Wiese Schartum (red.),  Overvåking i en rettsstat.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1048-0.  12.  s 243 - 261
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2009). Overbevisende tall, I: Jon Hovland & Gunhild Tøndel (red.),  Da Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60-årsdag.  Sosiologisk forlag.  ISBN 978-82-91976-07-5.  5.  s 36 - 39
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2009). Tallenes tale: Bruk av statistikk i den kriminalpolitiske offentligheten. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  39(3), s 69- 93
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (2009). Introduction: Technologies of (in)security, In Katja Franko Aas; Helene Oppen Gundhus & Heidi Mork Lomell (ed.),  Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life.  Routledge.  ISBN 978-0-415-46455-0.  Introduksjon.  s 1 - 18
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Videoovervåking - ulike logikker mellom private og politiet, I: Helene Oppen Gundhus; Paul Larsson & Tor-Geir Myhrer (red.),  Polisiær virksomhet: Hva er det - hvem gjør det?.  Politihøgskolen.  ISBN 82-7808-057-7.  kapittel.  s 61-83
 • Lomell, Heidi Mork; Dahl, Johanne Yttri & Sætnan, Ann Rudinow (2007). Å se og bli sett: Kommunikative aspekter ved videoovervåking, I: Nora Levold & Hendrik Storstein Spilker (red.),  Kommunikasjonssamfunnet. Moral, praksis og digital teknologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01159-2.  Kapittel 6.  s 105 - 119

View all works in Cristin

 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (red.) (2017). Kriminologi. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  262 s.
 • Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (red.) (2014). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  497 s.
 • Sætnan, Ann Rudinow; Lomell, Heidi Mork & Hammer, Svein Ottar (ed.) (2011). The Mutual Construction of Statistics and Society. Routledge.  ISBN 978-0-415-87370-3.  299 s.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (ed.) (2009). Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Routledge.  ISBN 978-0-415-46455-0.  279 s.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (ed.) (2009). Technologies of Insecurity: The Surveillance of Everyday Life. Routledge.  ISBN 978-0415464550.  296 s.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Selektive overblikk. En studie av videoovervåkingspraksis. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01031-1.  270 s.

View all works in Cristin

 • Jahr, Martin; Lomell, Heidi Mork & Holmboe, Morten (2020, 16. september). Å ta loven i egne hender. [Radio].  NRK, Ekko.
 • Lomell, Heidi Mork (2019). Marc Schuilenburg, The Securitization of Society: Crime, Risk and Social Order. Punishment & Society.  ISSN 1462-4745.  21(5), s 639- 641 . doi: https://doi.org/10.1177%2F1462474518818368
 • Lomell, Heidi Mork (2018). An Exploration of the conceptual border between mass and targeted surveillance.
 • Lomell, Heidi Mork (2017). Kriminalstatistikk, I: Heidi Mork Lomell & May-Len Skilbrei (red.),  Kriminologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  2.  s 29 - 54
 • Lomell, Heidi Mork (2017). Lovbrudd, I: Heidi Mork Lomell & May-Len Skilbrei (red.),  Kriminologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  3.  s 55 - 81
 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (2017). Hva er kriminologi?, I: Heidi Mork Lomell & May-Len Skilbrei (red.),  Kriminologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  1.  s 11 - 28
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Lomell, Heidi Mork (2017). Profesjonsblikk som analytisk grep og begrep. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  1(4), s 279- 283 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-04-01
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2014). DNA-reformens potensial. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2014). Fra spor til dom.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2013). Fra spor til dom : en evaluering av DNA-reformen. PHS Forskning. 2.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2012). Demythologizing the use of DNA in police investigations. Show summary
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2012). Demythologizing the use of DNA in police investigations.
 • Lomell, Heidi Mork (2012, 25. februar). "Hvem skal ha lov til å oppholde seg i private offentlige rom?". [Radio].  Verdibørsen NRK P2.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Kameraövarvakning - myter och sanningar.
 • Lomell, Heidi Mork (2012, 21. mai). "Kamerorna ger ingen effekt". [TV].  SVT Rapport.
 • Lomell, Heidi Mork (2012, 22. mai). Kamerorna mer symboliska än avskräckande.  Sydsvenskan.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). ‘Never Again July 22!’ The cry for prevention and the problem of sorting true and false positives.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Overvåking av byrommet.
 • Lomell, Heidi Mork & Dahl, Johanne Yttri (2012). DNA-reformen i Norge: Globale impulser, lokale praksiser.
 • Lomell, Heidi Mork & Dahl, Johanne Yttri (2012). The numbers game: On the role and impact of faulty statistics in surveillance policy debates.
 • Lomell, Heidi Mork & Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). "Aldri mer 22. juli".
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Bedre føre var? : menneskerettslige konsekvenser av en preaktiv strafferett.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Byens voktere før og nå.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Criminalizing Preparatory Acts: Punishing the Uncommitted Crime?.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Cross-border legal dilemmas of the internal/external security continuum.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). En studie av Oslo-politiets omtaler av kriminalitetstall fra 1950 til 2009: Fra ”Arbeidsmengde” til ”Resultat”.
 • Lomell, Heidi Mork (2011, 12. november). Flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet.  Adresseavisa.
 • Lomell, Heidi Mork (2011, 12. november). Forsker : flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet.  Aftenposten/NTB.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Human Rights Discourses in the "Preventive State".
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Human Rights and the Emerging Genre of Pre-active Criminal Law.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett.
 • Lomell, Heidi Mork (2011, 12. november). Overvåking av Oslo gir ikke resultat. [Radio].  P4 Nyhetene.
 • Lomell, Heidi Mork (2011, 12. november). Overvåkingen av Oslo øker, men kriminaliteten går ikke ned. [Radio].  NRK Østlandssendingen og NRK Dagsnytt.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Sikkerhet i rettssikkerhetens navn.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Video Surveillance of Public Space: Myths and Facts.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Book Review: Yuval Ginbar, "Why Not Torture Terrorists? Moral, Practical, and Legal Aspects of the 'Ticking Bomb' Justification for Torture. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  28(3-4), s 438- 440
 • Lomell, Heidi Mork (2010). For Whom the Bell Curves.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Human rights discourses in online child grooming policy texts.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Human rights discourses in online child grooming policy texts.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Ideelle og ikke-så-ideelle ofre: Offerdiskurser i kriminalpolitikk og menneskerettighetspolitikk.
 • Lomell, Heidi Mork (2010, 03. september). Om bruk av overvåking på Oslo S. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Videoovervåking - myter og realiteter.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Videoovervåking: Myter og realiteter.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Human Rights at Risk? On the Emerging Genre of Preventive Justice and Pre-Punishment.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Human Rights at Risk? On the emerging genre of preventive justice and pre-punishment.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Justice in the Risk Society.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Lunsjseminar: Kriminalisering av forberedelseshandlinger - Bakgrunn, kontekst og konsekvenser.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Making sense of numbers: Crime Statistics in Oslo Police Annual Reports, 1950-2007.
 • Lomell, Heidi Mork (2009, 05. september). Målstyring i offentlig sektor har store konsekvenser: Tallenes lov.  Klassekampen.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Videoovervåking: Myter og realiteter.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Videoovervåking: Myter og realiteter.
 • Lomell, Heidi Mork & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2009). Surveillance Technologies of InSecurity.
 • Aas, Katja Franko & Lomell, Heidi Mork (2008). Trygghet som et offentlig gode. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2008). Urealistiske forventninger til utvidet DNA-register. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.  s 35- 35
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Byens enøyde voktere.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Counting Crimes: Numbers as Interface between the Police and the Public.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Hvordan best utnytte kunnskap og kompetanse i det kriminalitetsforebyggende samarbeidet?.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Making sense of numbers: Crime statistics as a source of knowledge and a tool of governance.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Overvåkingsbildenes makt.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Politiets bruk av kriminalstatistikk.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Videoovervåking og personvern.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Videoovervåking og situasjonell forebygging.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Crime statistics - problem or performance indicator?.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Declining Crime Rates - Good News or Bad News?.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Videoovervåking - ulike logikker mellom private og politiet.
 • Lomell, Heidi Mork (2007, 12. april). Videoovervåking hindrer ikke vold.  Dagsavisen.
 • Lomell, Heidi Mork (2007, 04. mai). Videoovervåking i praksis. [Internett].  forskning.no.
 • Lomell, Heidi Mork & Aas, Katja Franko (2007). Kriminalitetskontroll, risiko og teknologi.
 • Lomell, Heidi Mork; Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Oppen (2007). Technologies of (in)security.
 • Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork & Sætnan, Ann Rudinow (2006). "Yes, unfortunately." On the public's apparent enthusiasm for CCTV.
 • Lomell, Heidi Mork (2006). A selective view: A case study of the practice of CCTV in Norway.

View all works in Cristin

Published June 5, 2013 10:54 AM - Last modified June 13, 2018 3:56 PM

Projects