Forside

Studier

Bachelor

Master (1 1/2 - 2 år)

Årsenhet

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen kriminologi og rettssosiologi.

Logg inn på Canvas

Finn ansatte og studenter

Tjenester og verktøy

Narrativ kriminologi

Narrativ kriminologi er en teoretisk og metodisk tilnærming som ser på historiers rolle for kriminalitet og kriminalitetsforebygging. Vi forsker på hvordan kulturelle, kollektive og personlige fortellinger motiverer, opprettholder og bidrar til at folk slutter med kriminalitet og andre skadelige handlinger.

Forskning