Heidi Mork Lomell

Bilde av Heidi Mork Lomell
English version of this page
Telefon +47 22850139
Mobiltelefon +47 97039629
Treffetider Fredager kl. 11-12
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Heidi Mork Lomell arbeider med forskningsspørsmål i skjæringspunktet sikkerhet og rettssikkerhet. Politiforskning, terrorbekjempelse og overvåkningsstudier er andre faglige interesser. 

For tiden leder hun den norske delen av ISRD4 - International Self-Report Delinquency Study. 

Undervisning 

Lovbrudd, lovbrytere og ofre KRIM1500

Kriminalitetsforebygging KRIM2961/4961

 

Bakgrunn

Heidi Mork Lomell er dr. polit i kriminologi fra 2005. 

Lomell har vært høgskolelektor og forsker ved Politihøgskolen. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning og var koordinator for studiereformen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi i 2002. Hun har vært tilknyttet Senter for menneskerettigheter som stipendiat og som prosjektleder for utredningen Forskning om menneskerettigheter i Norge. I postdoktorprosjektet var hun tilknyttet dels Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, dels Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

 

Verv

Nåværende

Tidligere

Emneord: Kriminologi, Kriminalitet og avvik, Kriminalitetsforebygging, Overvåking og personvern, Sikkerhet

Publikasjoner

 • Lomell, Heidi Mork (2020). Selvoppnevnte rettshåndhevere: Om fremveksten av «pedojegere» på nett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 133(5), s. 660–690. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-05-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flinterud, Guro; Strype, Jon & Lomell, Heidi Mork (2020). Behind the Norwegian surveillance debate. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 36(1), s. 4–21. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2020-01-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lomell, Heidi Mork (2018). Fra "Arbeidsmengde" til "Resultat": Oslo-politiets egen presentasjon av kriminalstatistikk 1950-2008. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 105(2), s. 133–153. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lomell, Heidi Mork (2018). Investigation or instigation? Enforcing grooming legislation. I Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (Red.), Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge. ISSN 978-0-415-37379-1. s. 43–61. doi: 10.4324/9781315231259-3.
 • Lomell, Heidi Mork & Smith, Peter Scharff (2017). Rettssosiologi. I Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (Red.), Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02212-3. s. 190–211.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2016). En god og en dårlig nyhet: Om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker. Nordisk politiforskning. ISSN 1894-8693. 3(1), s. 9–28. doi: 10.18261/issn.1894-8693-2016-01-03.
 • Lomell, Heidi Mork & Halvorsen, Vidar (2015). Obituary: Nils Christie 1928-2015. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 16(2), s. 142–144. doi: 10.1080/14043858.2015.1105501.
 • Lomell, Heidi Mork (2014). Forventninger om beskyttelse. I Hausken, Liv; Haagensen, Trine Krigsvoll & Yazdani, Sara Elina Rundgren (Red.), Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-233-1. s. 39–62.
 • Lomell, Heidi Mork (2014). Polisiær virksomhet utenfor politiet. I Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (Red.), Innføring i politivitenskap. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-44146-3. s. 255–272.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett. I Barland, Bjørn; Egge, Marit & Myhrer, Tor-Geir (Red.), ... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011. Politihøgskolen. ISSN 0807-1721. s. 79–97.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Punishing the uncommitted crime: prevention, pre-emption, precaution and the transformation of criminal law, Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Routledge. ISSN 978-0415687270. s. 83–100.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Byens voktere før og nå. Del 2: Byens voktere nå, Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. s. 93–102.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (2017). Kriminologi. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-1502706-7. 262 s.
 • Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (2014). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-749-7. 497 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lomell, Heidi Mork (2021). Privat rettshåndhevelse: Bør politiet samarbeide med aktører som driver privat rettshåndhevelse på nett?
 • Jahr, Martin; Lomell, Heidi Mork & Holmboe, Morten (2020). Å ta loven i egne hender. [Radio]. NRK, Ekko.
 • Lomell, Heidi Mork (2019). Marc Schuilenburg, The Securitization of Society: Crime, Risk and Social Order. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. 21(5), s. 639–641. doi: 10.1177/1462474518818368.
 • Lomell, Heidi Mork (2018). An Exploration of the conceptual border between mass and targeted surveillance.
 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (2017). Hva er kriminologi? I Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Red.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7. s. 11–28.
 • Lomell, Heidi Mork (2017). Lovbrudd. I Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Red.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7. s. 55–81.
 • Lomell, Heidi Mork (2017). Kriminalstatistikk. I Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Red.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7. s. 29–54.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Lomell, Heidi Mork (2017). Profesjonsblikk som analytisk grep og begrep. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 1(4), s. 279–283. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-04-01.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2014). Fra spor til dom.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2014). DNA-reformens potensial. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2012). Demythologizing the use of DNA in police investigations.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2012). Demythologizing the use of DNA in police investigations.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Overvåking av byrommet.
 • Lomell, Heidi Mork & Dahl, Johanne Yttri (2012). DNA-reformen i Norge: Globale impulser, lokale praksiser.
 • Lomell, Heidi Mork & Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). ‘Never Again July 22!’ The cry for prevention and the problem of sorting true and false positives.
 • Lomell, Heidi Mork & Dahl, Johanne Yttri (2012). The numbers game: On the role and impact of faulty statistics in surveillance policy debates.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Kamerorna mer symboliska än avskräckande. [Avis]. Sydsvenskan.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Kameraövarvakning - myter och sanningar.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). "Kamerorna ger ingen effekt". [TV]. SVT Rapport.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). "Hvem skal ha lov til å oppholde seg i private offentlige rom?". [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Forsker : flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet. [Avis]. Aftenposten/NTB.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet. [Avis]. Adresseavisa.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Overvåking av Oslo gir ikke resultat. [Radio]. P4 Nyhetene.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Overvåkingen av Oslo øker, men kriminaliteten går ikke ned. [Radio]. NRK Østlandssendingen og NRK Dagsnytt.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). En studie av Oslo-politiets omtaler av kriminalitetstall fra 1950 til 2009: Fra ”Arbeidsmengde” til ”Resultat”.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Criminalizing Preparatory Acts: Punishing the Uncommitted Crime?
 • Lomell, Heidi Mork (2011). "Aldri mer 22. juli".
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Sikkerhet i rettssikkerhetens navn.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Human Rights and the Emerging Genre of Pre-active Criminal Law.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Human Rights Discourses in the "Preventive State".
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Video Surveillance of Public Space: Myths and Facts.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Cross-border legal dilemmas of the internal/external security continuum.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2013). Fra spor til dom : en evaluering av DNA-reformen. Politihøgskolen. ISSN 978-82-7808-102-0. 2013(2).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. juni 2013 10:49 - Sist endret 31. aug. 2022 12:55

Prosjekter