Heidi Mork Lomell

Bilde av Heidi Mork Lomell
English version of this page
Telefon +47 22850139
Mobiltelefon +47 97039629
Treffetider Fredager kl. 11-12
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Heidi Mork Lomell arbeider med forskningsspørsmål i skjæringspunktet sikkerhet og rettssikkerhet. Politiforskning, terrorbekjempelse og overvåkningsstudier er andre faglige interesser. 


 

Undervisning 

Innføring i kriminologi KRIM1100

Lovbrudd, lovbrytere og ofre KRIM1500

Kriminalitetsforebygging KRIM2961/4961

 

Bakgrunn

Heidi Mork Lomell er dr. polit i kriminologi fra 2005. 

Lomell har vært høgskolelektor og forsker ved Politihøgskolen. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning og var koordinator for studiereformen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi i 2002. Hun har vært tilknyttet Senter for menneskerettigheter som stipendiat og som prosjektleder for utredningen Forskning om menneskerettigheter i Norge. I postdoktorprosjektet var hun tilknyttet dels Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, dels Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

 

Verv

Nåværende

Tidligere

Emneord: Kriminologi, Kriminalitet og avvik, Kriminalitetsforebygging, Overvåking og personvern, Sikkerhet
Publisert 5. juni 2013 10:49 - Sist endret 24. aug. 2021 15:09