Heidi Mork Lomell

Bilde av Heidi Mork Lomell
English version of this page
Telefon +47 22850139
Mobiltelefon +47 97039629
Treffetider Fredager kl. 11-12
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Heidi Mork Lomell arbeider med forskningsspørsmål i skjæringspunktet sikkerhet og rettssikkerhet. Politiforskning, terrorbekjempelse og overvåkningsstudier er andre faglige interesser. 


 

Undervisning 

Innføring i kriminologi KRIM1100

Lovbrudd, lovbrytere og ofre KRIM1500

Kriminalitetsforebygging KRIM2961/4961

 

Bakgrunn

Heidi Mork Lomell er dr. polit i kriminologi fra 2005. 

Lomell har vært høgskolelektor og forsker ved Politihøgskolen. Hun har praktisk-pedagogisk utdanning og var koordinator for studiereformen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi i 2002. Hun har vært tilknyttet Senter for menneskerettigheter som stipendiat og som prosjektleder for utredningen Forskning om menneskerettigheter i Norge. I postdoktorprosjektet var hun tilknyttet dels Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, dels Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

 

Verv

Nåværende

Tidligere

Emneord: Kriminologi, Kriminalitet og avvik, Kriminalitetsforebygging, Overvåking og personvern, Sikkerhet

Publikasjoner

 • Flinterud, Guro; Strype, Jon & Lomell, Heidi Mork (2020). Bak den norske overvåkingsdebatten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  36(1), s 4- 21 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2020-01-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lomell, Heidi Mork (2020). Selvoppnevnte rettshåndhevere: Om fremveksten av «pedojegere» på nett. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  133(5), s 660- 690 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-05-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lomell, Heidi Mork (2018). Fra "Arbeidsmengde" til "Resultat": Oslo-politiets egen presentasjon av kriminalstatistikk 1950-2008. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  105(2), s 133- 153 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lomell, Heidi Mork (2018). Investigation or instigation? Enforcing grooming legislation, In Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (ed.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  2.  s 43 - 61
 • Lomell, Heidi Mork & Smith, Peter Scharff (2017). Rettssosiologi, I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  7.  s 190 - 211
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2016). En god og en dårlig nyhet: Om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker. Nordisk politiforskning.  ISSN 1894-8693.  3(1), s 9- 28 . doi: 10.18261/issn.1894-8693-2016-01-03
 • Lomell, Heidi Mork & Halvorsen, Vidar (2015). Obituary: Nils Christie 1928-2015. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  16(2), s 142- 144 . doi: 10.1080/14043858.2015.1105501
 • Lomell, Heidi Mork (2014). Forventninger om beskyttelse, I: Liv Hausken; Trine Krigsvoll Haagensen & Sara Elina Rundgren Yazdani (red.),  Fra Terror til Overvåking.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-233-1.  2.  s 39 - 62
 • Lomell, Heidi Mork (2014). Polisiær virksomhet utenfor politiet, I: Paul Larsson; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Rolf Granér (red.),  Innføring i politivitenskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44146-3.  10.  s 255 - 272
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett, I: Bjørn Barland; Marit Egge & Tor-Geir Myhrer (red.),  ... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011.  Politihøgskolen.  Kapittel.  s 79 - 97
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Byens voktere før og nå. Del 2: Byens voktere nå, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  kapittel.  s 93 - 102
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Punishing the uncommitted crime: prevention, pre-emption, precaution and the transformation of criminal law, In  Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law.  Routledge.  ISBN 978-0415687270.  6.  s 83 - 100
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Making sense of numbers: The presentation of crime statistics in the Oslo police annual reports 1950-2008, In Ann Rudinow Sætnan; Heidi Mork Lomell & Svein Ottar Hammer (ed.),  The Mutual Construction of Statistics and Society.  Routledge.  ISBN 978-0-415-87370-3.  10.  s 191-206
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen?, I: Henrik Tham & Claes Lernestedt (red.),  Brottsoffret och kriminalpolitiken.  Norstedts Juridik AB.  ISBN 978913920600-2.  Kapittel.  s 179 - 198
 • Sætnan, Ann Rudinow; Lomell, Heidi Mork & Hammer, Svein Ottar (2011). By the Very Act of Counting — The Mutual Construction of Statistics and Society, In Ann Rudinow Sætnan; Heidi Mork Lomell & Svein Ottar Hammer (ed.),  The Mutual Construction of Statistics and Society.  Routledge.  ISBN 978-0-415-87370-3.  Introduction.  s 1 - 17
 • Lomell, Heidi Mork (2010). The Politics of Numbers: Crime Statistics as a Source of Knowledge and a Tool of Governance, In Shlomo Giora Shoham; Paul Knepper & Martin Kett (ed.),  International Handbook of Criminology.  CRC Press.  ISBN 9781420085518.  5.  s 117 - 152
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Videoovervåking - myter og realiteter, I: Dag Wiese Schartum (red.),  Overvåking i en rettsstat.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1048-0.  12.  s 243 - 261
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2009). Overbevisende tall, I: Jon Hovland & Gunhild Tøndel (red.),  Da Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60-årsdag.  Sosiologisk forlag.  ISBN 978-82-91976-07-5.  5.  s 36 - 39
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2009). Tallenes tale: Bruk av statistikk i den kriminalpolitiske offentligheten. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  39(3), s 69- 93
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (2009). Introduction: Technologies of (in)security, In Katja Franko Aas; Helene Oppen Gundhus & Heidi Mork Lomell (ed.),  Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life.  Routledge.  ISBN 978-0-415-46455-0.  Introduksjon.  s 1 - 18
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Videoovervåking - ulike logikker mellom private og politiet, I: Helene Oppen Gundhus; Paul Larsson & Tor-Geir Myhrer (red.),  Polisiær virksomhet: Hva er det - hvem gjør det?.  Politihøgskolen.  ISBN 82-7808-057-7.  kapittel.  s 61-83
 • Lomell, Heidi Mork; Dahl, Johanne Yttri & Sætnan, Ann Rudinow (2007). Å se og bli sett: Kommunikative aspekter ved videoovervåking, I: Nora Levold & Hendrik Storstein Spilker (red.),  Kommunikasjonssamfunnet. Moral, praksis og digital teknologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01159-2.  Kapittel 6.  s 105 - 119

Se alle arbeider i Cristin

 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (red.) (2017). Kriminologi. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  262 s.
 • Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (red.) (2014). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  497 s.
 • Sætnan, Ann Rudinow; Lomell, Heidi Mork & Hammer, Svein Ottar (ed.) (2011). The Mutual Construction of Statistics and Society. Routledge.  ISBN 978-0-415-87370-3.  299 s.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (ed.) (2009). Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Routledge.  ISBN 978-0-415-46455-0.  279 s.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (ed.) (2009). Technologies of Insecurity: The Surveillance of Everyday Life. Routledge.  ISBN 978-0415464550.  296 s.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Selektive overblikk. En studie av videoovervåkingspraksis. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01031-1.  270 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lomell, Heidi Mork (2021). Privat rettshåndhevelse: Bør politiet samarbeide med aktører som driver privat rettshåndhevelse på nett?.
 • Jahr, Martin; Lomell, Heidi Mork & Holmboe, Morten (2020, 16. september). Å ta loven i egne hender. [Radio].  NRK, Ekko.
 • Lomell, Heidi Mork (2019). Marc Schuilenburg, The Securitization of Society: Crime, Risk and Social Order. Punishment & Society.  ISSN 1462-4745.  21(5), s 639- 641 . doi: https://doi.org/10.1177%2F1462474518818368
 • Lomell, Heidi Mork (2018). An Exploration of the conceptual border between mass and targeted surveillance.
 • Lomell, Heidi Mork (2017). Kriminalstatistikk, I: Heidi Mork Lomell & May-Len Skilbrei (red.),  Kriminologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  2.  s 29 - 54
 • Lomell, Heidi Mork (2017). Lovbrudd, I: Heidi Mork Lomell & May-Len Skilbrei (red.),  Kriminologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  3.  s 55 - 81
 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (2017). Hva er kriminologi?, I: Heidi Mork Lomell & May-Len Skilbrei (red.),  Kriminologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  1.  s 11 - 28
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Lomell, Heidi Mork (2017). Profesjonsblikk som analytisk grep og begrep. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  1(4), s 279- 283 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-04-01
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2014). DNA-reformens potensial. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2014). Fra spor til dom.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2013). Fra spor til dom : en evaluering av DNA-reformen. PHS Forskning. 2.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2012). Demythologizing the use of DNA in police investigations. Vis sammendrag
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2012). Demythologizing the use of DNA in police investigations.
 • Lomell, Heidi Mork (2012, 25. februar). "Hvem skal ha lov til å oppholde seg i private offentlige rom?". [Radio].  Verdibørsen NRK P2.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Kameraövarvakning - myter och sanningar.
 • Lomell, Heidi Mork (2012, 21. mai). "Kamerorna ger ingen effekt". [TV].  SVT Rapport.
 • Lomell, Heidi Mork (2012, 22. mai). Kamerorna mer symboliska än avskräckande.  Sydsvenskan.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). ‘Never Again July 22!’ The cry for prevention and the problem of sorting true and false positives.
 • Lomell, Heidi Mork (2012). Overvåking av byrommet.
 • Lomell, Heidi Mork & Dahl, Johanne Yttri (2012). DNA-reformen i Norge: Globale impulser, lokale praksiser.
 • Lomell, Heidi Mork & Dahl, Johanne Yttri (2012). The numbers game: On the role and impact of faulty statistics in surveillance policy debates.
 • Lomell, Heidi Mork & Finstad, Liv (2012). Byens voktere før og nå.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). "Aldri mer 22. juli".
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Bedre føre var? : menneskerettslige konsekvenser av en preaktiv strafferett.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Byens voktere før og nå.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Criminalizing Preparatory Acts: Punishing the Uncommitted Crime?.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Cross-border legal dilemmas of the internal/external security continuum.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). En studie av Oslo-politiets omtaler av kriminalitetstall fra 1950 til 2009: Fra ”Arbeidsmengde” til ”Resultat”.
 • Lomell, Heidi Mork (2011, 12. november). Flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet.  Adresseavisa.
 • Lomell, Heidi Mork (2011, 12. november). Forsker : flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet.  Aftenposten/NTB.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Human Rights Discourses in the "Preventive State".
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Human Rights and the Emerging Genre of Pre-active Criminal Law.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett.
 • Lomell, Heidi Mork (2011, 12. november). Overvåking av Oslo gir ikke resultat. [Radio].  P4 Nyhetene.
 • Lomell, Heidi Mork (2011, 12. november). Overvåkingen av Oslo øker, men kriminaliteten går ikke ned. [Radio].  NRK Østlandssendingen og NRK Dagsnytt.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Sikkerhet i rettssikkerhetens navn.
 • Lomell, Heidi Mork (2011). Video Surveillance of Public Space: Myths and Facts.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Book Review: Yuval Ginbar, "Why Not Torture Terrorists? Moral, Practical, and Legal Aspects of the 'Ticking Bomb' Justification for Torture. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  28(3-4), s 438- 440
 • Lomell, Heidi Mork (2010). For Whom the Bell Curves.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Human rights discourses in online child grooming policy texts.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Human rights discourses in online child grooming policy texts.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Ideelle og ikke-så-ideelle ofre: Offerdiskurser i kriminalpolitikk og menneskerettighetspolitikk.
 • Lomell, Heidi Mork (2010, 03. september). Om bruk av overvåking på Oslo S. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Videoovervåking - myter og realiteter.
 • Lomell, Heidi Mork (2010). Videoovervåking: Myter og realiteter.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Human Rights at Risk? On the Emerging Genre of Preventive Justice and Pre-Punishment.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Human Rights at Risk? On the emerging genre of preventive justice and pre-punishment.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Justice in the Risk Society.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Lunsjseminar: Kriminalisering av forberedelseshandlinger - Bakgrunn, kontekst og konsekvenser.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Making sense of numbers: Crime Statistics in Oslo Police Annual Reports, 1950-2007.
 • Lomell, Heidi Mork (2009, 05. september). Målstyring i offentlig sektor har store konsekvenser: Tallenes lov.  Klassekampen.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Videoovervåking: Myter og realiteter.
 • Lomell, Heidi Mork (2009). Videoovervåking: Myter og realiteter.
 • Lomell, Heidi Mork & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2009). Surveillance Technologies of InSecurity.
 • Aas, Katja Franko & Lomell, Heidi Mork (2008). Trygghet som et offentlig gode. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dahl, Johanne Yttri & Lomell, Heidi Mork (2008). Urealistiske forventninger til utvidet DNA-register. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.  s 35- 35
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Byens enøyde voktere.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Counting Crimes: Numbers as Interface between the Police and the Public.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Hvordan best utnytte kunnskap og kompetanse i det kriminalitetsforebyggende samarbeidet?.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Making sense of numbers: Crime statistics as a source of knowledge and a tool of governance.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Overvåkingsbildenes makt.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Politiets bruk av kriminalstatistikk.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Videoovervåking og personvern.
 • Lomell, Heidi Mork (2008). Videoovervåking og situasjonell forebygging.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Crime statistics - problem or performance indicator?.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Declining Crime Rates - Good News or Bad News?.
 • Lomell, Heidi Mork (2007). Videoovervåking - ulike logikker mellom private og politiet.
 • Lomell, Heidi Mork (2007, 12. april). Videoovervåking hindrer ikke vold.  Dagsavisen.
 • Lomell, Heidi Mork (2007, 04. mai). Videoovervåking i praksis. [Internett].  forskning.no.
 • Lomell, Heidi Mork & Aas, Katja Franko (2007). Kriminalitetskontroll, risiko og teknologi.
 • Lomell, Heidi Mork; Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Oppen (2007). Technologies of (in)security.
 • Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork & Sætnan, Ann Rudinow (2006). "Yes, unfortunately." On the public's apparent enthusiasm for CCTV.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. juni 2013 10:49 - Sist endret 18. aug. 2020 11:09

Prosjekter