Frederik Zimmer

Professor emeritus
Image of Frederik Zimmer
Phone +47 22859433
Username
Visiting address Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Frederik Zimmer is born in 1944. He is a candidate of law (cand. jur.) from 1970 (University of Oslo) and received his doctor’s degree (dr. juris.) in 1978. (The second edition of his doctoral thesis Arv og skatt (Taxation and inheritance) is published in 1990.)

Frederik Zimmer was a deputy judge 1970-71. As from August 1991 he has been employed at the Faculty of Law, University of Oslo, first as a lecturer and research fellow, from 1987 as a professor.

Field of research

Tax law

Section for Tax Law

Tags: Brazil, South Africa, Global South

Publications

 • Zimmer, Frederik (2020). Høyesterettsdommer i skattesaker 2020. Skatterett. ISSN 0333-2810. 39(3-4), p. 307–327. Full text in Research Archive
 • Zimmer, Frederik (2020). Inntektsskatt og ulikhet. In Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (Ed.), Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202675592. p. 739–754.
 • Zimmer, Frederik (2020). Prejudikatsdomstolens premisser. Noe om Høyesteretts domsskriving i skattesaker i de senere år, Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. p. 675–691.
 • Zimmer, Frederik (2019). Høyesterettsdommer i skattesaker 2018. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 200–222. doi: 10.18261/issn.1504-310X-2019-03-03. Full text in Research Archive
 • Zimmer, Frederik (2019). In Defense of General Anti-Avoidance Rules. Bulletin for International Taxation. ISSN 1819-5490. 73(4), p. 218–226.
 • Valderrama, Irma Mosquera; Mazz, Addy; Schoueri, Luis Eduardo; Quinones, Natalia; West, Craig & Pistone, Pasquale [Show all 7 contributors for this article] (2018). Tools used by countries to Counteract Aggressive tax planning in light of transparency. Intertax. ISSN 0165-2826. 46(2), p. 140–155. Full text in Research Archive
 • Passalacqua, Anna B. Scapa; Mazz, Addy; Pistone, Pasquale; Quinoñes, Natalia; Roeleveld, Jennifer & Schoueri, Luis Eduardo [Show all 7 contributors for this article] (2018). Tax information exchange agreements and the prohibition of retroactivity. Intertax. ISSN 0165-2826. 46(5), p. 368–389. Full text in Research Archive
 • Zimmer, Frederik (2017). «Private» eiendeler i aksjeselskap. Skatterett. ISSN 0333-2810. 36(4), p. 309–342. doi: 10.18261/issn.1504-310X-2017-04-05. Full text in Research Archive
 • Zimmer, Frederik (2016). Noe om lovgivning og lovteknikk i skatteretten. In Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Ed.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. p. 587–598.
 • Zimmer, Frederik (2016). Fradragsrett for helseutgifter. Noen refleksjoner i sonateform. In Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Ed.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. p. 537–548.
 • Zimmer, Frederik (2016). Omgåelseslovforslaget - kritikk og motkritikk. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 359–278. doi: 10.18261/issn.1504-310x-2016-04-06.
 • Zimmer, Frederik (2016). Høyesterettsdommer i skattesaker 2015. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 189–255.
 • Zimmer, Frederik (2016). Om nye opplysninger for domstolene i skattesaker, Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026091. p. 788–803.
 • Zimmer, Frederik (2015). Norway: The Olsen Cases. In Lang, Michael; Pistone, Pasquale; Rust, Alexander; Schuch, Josef; Staringer, Claus & Storck, Alfred (Ed.), ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2014. Linde Verlag. ISSN 9783707333169. p. 109–120.
 • Zimmer, Frederik (2015). Høyesterett og skatteretten. In Schei, Tore & Øie, Toril Marie (Ed.), Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02464-6. p. 681–713.
 • Zimmer, Frederik (2015). Om Trinc/Trag, tapping av skattefundamenter og Morten Eriksen. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 264–269.
 • Zimmer, Frederik (2015). Høyesterettsdommer i skattesaker 2014 - Del II. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 225–251.
 • Zimmer, Frederik (2015). Høyesterettsdommer i skattesaker 2014 - Del I. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 123–144.
 • Zimmer, Frederik (2015). Alminnelig inntekt hos Scheel-utvalget. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 19–24.
 • Zimmer, Frederik (2014). Internasjonal selskapsbeskatning under debatt. Skatterett. ISSN 0333-2810. 33(2), p. 90–103.
 • Zimmer, Frederik (2014). Høyesterettsdommer i skattesaker 2013. Skatterett. ISSN 0333-2810. 33(1), p. 3–24.
 • Zimmer, Frederik (2013). Trygdeavgiften - mellom skatt og pensjonspremie. In Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Ed.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. p. 663–676.
 • Zimmer, Frederik (2013). Høyesterettsdommer i skattesaker 2012. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 124–158.
 • Zimmer, Frederik (2013). Noen aktuelle rettssikkerhetsspørsmål i skatteretten. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 27–38.
 • Zimmer, Frederik (2013). Noe om staten som part i skattesaker for domstolene. In Stub, Marius & Kraby, Ida Hjort (Ed.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02201-7. p. 404–415.
 • Zimmer, Frederik (2012). Bevis, rettsanvendelse, omgåelse, internprising: Forholdet mellom problemstillinger i skatteretten. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 186–199.
 • Zimmer, Frederik (2012). Skatteincentiv til miljøinvesteringer? Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. p. 638–648.
 • Zimmer, Frederik (2012). Høyesterettsdommer i skattesaker 2011. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 43–85.
 • Zimmer, Frederik (2012). Skatteparadis - noen skatterettslige problemstillinger. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 50(4), p. 220–239.
 • Zimmer, Frederik (2011). Høyesterettsdommer i skattesaker 2010. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 301–332. doi: 10.18261/issn.1504-310x-2016-03-02.
 • Zimmer, Frederik (2011). ECJ Settles Dispute over Italian Withholding Tax, Raising New Concerns about EEA Agreement. European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 22(1), p. 107–113.
 • Zimmer, Frederik (2010). Skatteretten 1985 - 2010. Praktisk økonomi & finans. ISSN 1501-0074. p. 27–36.
 • Zimmer, Frederik (2010). Hva er anvendelsesområdet for ligningsloven § 8-1? Utvalget - Dommer, uttalelser mv i skattesaker. ISSN 0332-9763. p. 1073–1079.
 • Zimmer, Frederik (2010). Høyesterettsdommer i skattesaker 2009. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 308–355.
 • Zimmer, Frederik (2010). Economic substance and tax avoidance, Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-33611-0. p. 277–293.
 • Zimmer, Frederik (2010). Skattelov og aksjelov - noen funderinger. In Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Ed.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. p. 344–356.
 • Zimmer, Frederik (2009). Fra frynseskatterettens alminnelige del. In Aune, Helga ; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (Ed.), Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30235-1. p. 623–645.
 • Zimmer, Frederik (2009). Høyesterettsdommer i skattesaker 2008. Skatterett. ISSN 0333-2810. 4, p. 305–367.
 • Zimmer, Frederik (2009). Exit taxes in Norway. World Tax Journal (WTJ). ISSN 1878-4917. 1(1), p. 115–148.
 • Zimmer, Frederik (2009). Norways Antiavoidance Norm. Tax Notes International. ISSN 1048-3306. 55(11), p. 921–926.
 • Zimmer, Frederik (2008). Noe om nemnder i skatteforvaltningen. In Mår, Nina & Andenæs, Barbro (Ed.), Klagenemnder - rettssikkerhet og effektivitet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0512-7. p. 72–86.
 • Zimmer, Frederik (2008). A Critical Assessment of the Nordic Dual Income Tax Model. In Påhlsson, Robert (Eds.), Yearbook for Nordic Tax Research 2008. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-1872-9. p. 217–224.
 • Zimmer, Frederik (2008). Beyond Fokus Bank: EFTA Court vs. ECJ Jurisprudence. Tax Notes International. ISSN 1048-3306. 49(13), p. 1121–1129.
 • Zimmer, Frederik (2008). Withholding Taxes in the EU and the EEA. Tax Notes International. ISSN 1048-3306. 52(8), p. 667–674.
 • Zimmer, Frederik (2007). The Dual Income Tax System Approach - A Model for the 21st Century? In Le Gall, Jean-Pierre (Eds.), Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Le Gall. Fiscalité et entreprise: politiques et pratiques. Dalloz. ISSN 978-2-247-07476-1. p. 449–458.
 • Zimmer, Frederik (2007). Den norske utflyttingsskatten. In Andersson, Edward; Kalima, Kai; Viherkenttä, Timo & Vihervuori, Pekka (Ed.), In memoriam Kari S. Tikka 1944-2006. Suomalainen Lakimiesyhdistys . ISSN 978-951-855-266-9. p. 473–486.
 • Zimmer, Frederik (2007). Hva er vurderingstemaet i omgåelsessaker? Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 2–13.
 • Zimmer, Frederik (2007). Høyesterettsdommer i skattesaker 2006. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 325–383.
 • Zimmer, Frederik (2006). Del I Innledning, kap. 4 Varelager, kap. 5 Fordringer - fradragsrett for tap, kap. 6 Anleggsgjenstander: Aktivering, avskrivning, avståelse, kap. 7 uttak, kap. 11 Beskatning av aksjeselskaper; korreksjonsinntekt, kap. 12 Aksjeutbytte og aksjegevinster; personlige skattytere, kap. 13 Aksjeutbytte og aksjegevinster; selskaper som aksjonærer, kap. 26 generasjonsskifte. In Zimmer, Frederik (Eds.), Bedrift, selskap og skatt. Inntektsbeskatning av næringsdrivende, selskaper og selskapsdeltakere, 4. utgave. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00834-8.
 • Zimmer, Frederik (2006). Tax Legislation between Politics and Legal (and Economic) Thinking. In Wahlgren, Peter (Eds.), Scandinavian Studies in Law, Volume 49. A Proactive Approach. The Stockholm University Law Faculty. ISSN 91-85142-63-8. p. 385–392.
 • Zimmer, Frederik (2006). Aspects of EEA Income Tax Law. In Cordt, Yves De (Eds.), Liber Amicorum Jacques Marherbe. Bruylant. ISSN 2-8027-2258-1. p. 1219–1234.
 • Zimmer, Frederik (2006). Skattereformen 2004-06: Hvor har den brakt oss, og hvor går veien videre? Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 110–115.
 • Zimmer, Frederik (2006). Høyesterettsdommer i skattesaker 2005. Skatterett. ISSN 0333-2810.
 • Zimmer, Frederik (2006). Tax legislation between politics and legal (and economic) thinking. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 49, p. 385–392.
 • Zimmer, Frederik (2006). Høyesterettsdommer i skattesaker 2006. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 325–383.
 • Zimmer, Frederik (2005). Domestic Anti-Avoidance Rules and Tax Treaties - Comment on Brian Arnold's Article. Bulletin for International Fiscal Documentation. ISSN 0007-4624. p. 25–26.
 • Zimmer, Frederik (2005). Kontinuitetsprinsippet for aksjer. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 113–127.
 • Zimmer, Frederik (2005). Høyesterettsdommer i skattesaker 2004. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 331–364.
 • Zimmer, Frederik (2004). Skattereformen i Norge. Svensk skattetidning. ISSN 0346-2218. p. 581–594.
 • Zimmer, Frederik (2004). Høyesterettsdommer i skattesaker 2003. Skatterett. ISSN 0333-2810.
 • Zimmer, Frederik (2004). Høyesterettsdommer i skattesaker 2003. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 341–366.
 • Zimmer, Frederik (2003). (Hvordan) bør vi skattlegge boligkapitalen? In Sevón, Leif (Eds.), Festskrift till Edward Andersson. Juridiska föreningen i Finland. ISSN 952-91-6343-6. p. 453–461.
 • Zimmer, Frederik (2003). The Development of the Concept of Income in Nordic Income Tax Law. In Wahlgren, Peter (Eds.), Scandinavian Studies in Law Volume 44. The Stockholm University Law Faculty. ISSN 91-85142-58-1. p. 393–410.
 • Zimmer, Frederik (2003). Noen frihåndstegninger om skattereform. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 210–221.
 • Zimmer, Frederik (2003). Høyesterettsdommer i skattesaker 2003. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 332–384.
 • Zimmer, Frederik (2002). Noe om rettferdighet og andre hensyn i skattepolitikken. In Axell, Pia Hverven (Eds.), Med forkserblikk på verdier. Verdinettet. Flerfaglige forskning om verdispørsmål og livskvalitet. Norges forskningsråd, Oslo. ISSN 82-12-01674-9. p. 241–255.

View all works in Cristin

 • Zimmer, Frederik (2021). Lærebok i skatterett, 9. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-05365-3. 558 p.
 • Zimmer, Frederik (2020). Skatteparadis. Hvorfor betaler multinasjonale konserner lite skatt, og hva kan statene gjøre med det? Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-04315-9. 175 p.
 • Zimmer, Frederik (2019). Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eier Kap. 1, 2, 4, 5, 6, 11 o 12. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03448-5. 919 p.
 • Zimmer, Frederik (2018). Lærebok i skatterett, 8. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030807. 512 p.
 • Zimmer, Frederik (2014). Bedrift, selskap og skatt.Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere, 6. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02379-3. 895 p.
 • Zimmer, Frederik (2014). Lærebok i skatterett, 7. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02250-5. 511 p.
 • Zimmer, Frederik (2010). Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01757-0. 885 p.
 • Zimmer, Frederik (2009). Internasjonal inntektsskatterett (4.utgave). Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01456-2. 382 p.
 • Zimmer, Frederik (2009). Lærebok i skatterett, 6. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01589-7. 475 p.
 • Zimmer, Frederik (2006). Bedrift, selskap og skatt. Inntektsbeskatning av næringsdrivende, selskaper og selskapsdeltakere, 4. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00834-8. 864 p.
 • Zimmer, Frederik (2005). Lærebok i skatterett, 5. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00836-4. 478 p.
 • Zimmer, Frederik (2003). Internasjonal inntektsskatterett. En innføring. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00408-3. 324 p.

View all works in Cristin

 • Zimmer, Frederik (2020). Høyesterettsdommer i skattesaker 2019. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 137–165. Full text in Research Archive
 • Flo, Jostein; Espeseth, Erik; Zimmer, Frederik; Bøyum-Folkeseth, Odd Anders & Christiansen, Anders K. (2019). Ødegaard-overgangen: Skjulte vip-avtale for å slippe skattespørsmål. [Newspaper]. VG.
 • Zimmer, Frederik (2018). Høyesterettsdommer i skattesaker 2017. Skatterett. ISSN 0333-2810. 37(01-02), p. 160–205. doi: 10.18261/issn.1504-310X-2018-01-02-10.
 • Zimmer, Frederik (2016). Anm av Gregar Berg-Rolness: Skatteparadisene og den internasjonale skatteretten. Gyldendal Juridisk. Oslo 2015. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 381–385.
 • Zimmer, Frederik (2015). Formuesskatt, Sandbu og Piketty. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. p. 91–94.
 • Zimmer, Frederik (2013). Anmeldelse av Einar Harboe: Skattemessig gjennomskjæring, Oslo 2012. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 213–219.
 • Zimmer, Frederik (2011). Anm. av Nick Dimitrievski: Allmännytta som norm i svensk skatterätt. Om inkomstskattefrihet för ideella föreningar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 669–672.
 • Zimmer, Frederik (2011). Makt og rettssikkerhet i skatteforvaltningen. Pacta. p. 9–12.
 • Zimmer, Frederik (2010). Kap 1 Emnet, kap 2 Rettskilder og omgåelsesnormer, kap. 4 Varelager, kap 5 Fordringer - fradragsrett for tap, kap. 6 Anleggsgjenstander: Aktivering, avskrivning, avståelse, kap 7 Uttak, kap 11 Aksjeselskaper: Skattesubjekt, skattesatser og beregningsgrunnlag, kap 12 Aksjeutbytte og aksjegevinster; personlige skattytere (aksjonærmodellen), kap 14 Korreksjonsinntekt, kap 30 Arv og generasjonsskifte. In Zimmer, Frederik (Eds.), Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01757-0.
 • Zimmer, Frederik (2009). Blogg: Arveavgift og familiebedrifter. Skattebetaleren. ISSN 0333-3868.
 • Zimmer, Frederik (2009). Omgåelse og ulemper. Skatterett. ISSN 0333-2810. 28(3), p. 268–272.
 • Zimmer, Frederik (2009). Kronikk: Finansministeren og formuesskatten. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Zimmer, Frederik (2009). Lunsjseminar: Tax treaties - functions and interpretation.
 • Zimmer, Frederik (2009). Instituttlunsj: Skatteparadiser.
 • Zimmer, Frederik (2008). Høyesterettsdommer i skattesaker 2007. Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 302–342.
 • Zimmer, Frederik (2008). Har vi bruk for lovlighetsvilkåret? Skatterett. ISSN 0333-2810. p. 1–2.
 • Zimmer, Frederik (2007). Akademisk avhandling: Generalklausul mot skatteflykt. Svensk skattetidning. ISSN 0346-2218. p. 775–781.
 • Zimmer, Frederik (2005). Nasjonale omgåelsesregler i internasjonale forhold - en skisse. In Thorell, Per (Eds.), Festskrift til Nils Mattsson. Iustus förlag. ISSN 91-7678-595-5. p. 563–577.
 • Zimmer, Frederik (2004). Lokal beskatning - juridisk generalrapport.
 • Skar, Henrik; Folkvord, Benn & Zimmer, Frederik (2017). Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3958-4.
 • Torvik, Oddleif & Zimmer, Frederik (2016). Arm's length distribution of operating profits from intangible value chains: A study of the US and OECD transfer pricing provisions . Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3192-2.
 • Hauge, Harald & Zimmer, Frederik (2008). Skatterettslig tidfesting av kostnader etter realisasjonsprinsippet - særlig om avsetninger og betingede kostnader. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Apr. 21, 2008 10:18 AM - Last modified May 26, 2016 10:47 AM

Projects

No ongoing projects

Research groups