Forside

Studier

5-årig master og profesjonsstudier

Emner med undervisning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra juridiske emner

Personer

Finn ansatte og studenter

 

Forskning

Arrangementer

21 mars
09:00, Room 571, Domus Nova 5th floor, St. Olavs Plass 5
26 mars
16:00, Room 571, Domus Nova 5th floor, St. Olavs Plass 5

Aktuelt

  • Hva er kjønnsperspektiver i rettsvitenskap?

    Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Kilden om kjønnsperspektiver i forskning, og i fagfeltet rettsvitenskap. "Å bruke kjønnsperspektiv som linse når man studerer retten viser frem sammenhenger og reiser spørsmål som ellers er vanskelige å få øye på" (Kilden kjønnsforskning.no).

  • FRIPRO-midler til postdoktorprosjekt ved IOR og Berkeley

    Ph.d. Nertila Kuraj har fått FRIPRO-midler fra Forskningsrådet til et treårig mobilitetsstipend for å gjennomføre det treårige postdocprosjektet "The case for Regulation of Synthetic Biology and the Need for a New Category of Risk. An Interdisciplinary analysis between the EU and the US".

Følg oss på