Forside

Studier

5-årig master og profesjonsstudier

Emner med undervisning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra juridiske emner

Finn ansatte og studenter

Forskning

Aktuelt

  • Jussprofessoren frå UiO passar på at landa etterlever Paris-avtalen

    – Det aller viktigaste er at landa gjennomfører det dei allereie har blitt einige om. Det seier jussprofessor og klimaekspert Christina Voigt frå UiO før klimatoppmøtet startar i Egypt 6. november.

  • Ny bok om kjønn og rett

    Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver på retten har en lang tradisjon som forskningsfelt på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Nå har arbeidet munnet ut i en ny antologi om kjønn og rett i jusstudiet.

Følg oss på