Forside

Studier

5-årig master og profesjonsstudier

Emner med undervisning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra juridiske emner

Personer

Finn ansatte og studenter

 

Forskning

Aktuelt

  • Klarspråk i domstolene – gav råd til belgiske kolleger

    I begynnelsen av mars dro lagmann Mette Jenssen til Brussel for å snakke om klarspråksatsingen i norske domstoler, på invitasjon fra selveste EU-kommisjonen.

  • Nye forskningsrådsprosjekter

    Instituttet har fått et nytt forskningsrådsprosjekt - RIPPLES. Professor Ingunn Ikdahl deltar i dette, samt et annet nytt prosjekt Forskningsrådet har innvilget til Det juridiske fakultet.

    Begge prosjektene berører velferdsrettslige spørsmål i bred forstand: De juridiske etterdønningene av 22. juli og vilkårene for fangers helse er fokus i denne forskningen.

Følg oss på