Geir Heivoll

Associate Professor
Image of Geir Heivoll
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

 • Heivoll, Geir (2017). "... to Interesser der staa mod hindanden". Forståelsen av Grunnloven § 102 i spenningen mellom justis og politi", I: Geir Heivoll & Sverre Flaatten (red.),  Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-049-3.  7.  s 185 - 206
 • Flaatten, Sverre & Heivoll, Geir (2014). Introduksjon, I: Sverre Flaatten & Geir Heivoll (red.),  Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-8152-043-1.  Introduksjon.  s 8 - 23
 • Heivoll, Geir (2014). Sondringen mellom kriminalforbrytelser og politiforseeler: Getz, straffelovkommisjonen og etableringen av en ny strafferett, I: Sverre Flaatten & Geir Heivoll (red.),  Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-8152-043-1.  Kapittel.  s 309 - 342
 • Heivoll, Geir (2013). Den norske forfatningsstatens politimyndighet : framveksten av en apori?, I: Dag Michalsen (red.),  Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3634-2.  Kapittel 10.  s 299 - 346
 • Heivoll, Geir (2012). Politiets bruk av makt - et spørsmål om skjønn, I: Pål Lagestad (red.),  Kommunikasjon og konflikthåndtering: Publikumsrettet arbeid i et politifaglig perspektiv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42002-1.  Kapittel 10.  s 207 - 235
 • Heivoll, Geir (2008). En introduksjon til Kants begrep om statsforfatning, I: Dag Michalsen (red.),  Forfatningsteori møter 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-018-9.  Kapittel 3.  s 95 - 144

View all works in Cristin

 • Heivoll, Geir & Aadland, Einar (2018). Profesjonsetikk for politiet. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-9506-4.
 • Heivoll, Geir & Aadland, Einar (2018). Profesjonsetikk i politiet. Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252195064.  212 s.
 • Heivoll, Geir & Flaatten, Sverre (red.) (2017). Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling. Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-049-3.  329 s.
 • Heivoll, Geir & Sander, Henrik (2017). Jus for økonomiske og administrative studier. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202563776.
 • Flaatten, Sverre & Heivoll, Geir (red.) (2014). Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-8152-043-1.  345 s.
 • Heivoll, Geir (2012). Jus for økonomiske og administrative studier, 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39316-8.  358 s.
 • Heivoll, Geir (2009). Jus for økonomiske og administrative studier. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30887-2.  310 s.
 • Heivoll, Geir & Robstad, Sølve (2003). Statsforfatningsrett, forvaltningsrett, velferdsrett, strafferett : utvalgte emner. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-21849-2.  248 s.

View all works in Cristin

 • Heivoll, Geir (2017). Lovens lange arm? : En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere i den norske demokratiske rettsstaten. Doctoral dissertations at University of Agder. 164. Full text in Research Archive.
 • Heivoll, Geir (2016). "... to Interesser der staa mod hindanden". Forståelsen av Grunnloven § 102 i spenningen mellom justis og politi".
 • Heivoll, Geir (2016). Fra "oppdagelse" til "etterforskning": overgangen fra tradisjon til legalisme i forståelsen av den offentlige strafforfølgningens startfase..
 • Heivoll, Geir (2015). Continuity and Change in the Distinction between policing police law and criminal law in Scandinavia, ca. 1880-1914.
 • Heivoll, Geir (2015). Police and the constitutional state: continuity or change? Defining police and crminal justice in the draft for a general norwegian police code, ca. 1814-1842.
 • Heivoll, Geir (2015). Politisaker og kriminalsaker i dansk-norsk juridisk litteratur, ca. 1750-1850.
 • Heivoll, Geir (2014). Continuity and change in the distinction between policing police law and criminal law in scandinavia, ca. 1880-1914.
 • Heivoll, Geir (2013). Alf Ross' kritikk av Paul Labands funksjonslære: Et bidrag til forståelse av den norske forfatningsstatens politimyndighet?.
 • Heivoll, Geir (2013). Almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 og den gamle sondringen mellom criminalovertredelser og politiovertredelser: kun et spørsmål om store og små forbrytelser?.
 • Heivoll, Geir (2013). Den norske forfatningsstatens politimyndighet - fremveksten av en apori? Fremveksten av norsk politimyndighet i lys av Giorgio Agambens begreper om suverenitet og unntakstilstand.
 • Heivoll, Geir (2013). Privat eiendomsrett som grense for politiets myndighet på 1800-tallet.
 • Heivoll, Geir (2013). Voktere av rett og moral - etiske perspektiver på den norske politi- og lensmannsetatens bruk av konduite.
 • Heivoll, Geir (2012). Almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 og den gamle sondringen mellom criminalovertredelser og politiovertredelser: kun et spørsmål om store og små forbrytelser?.
 • Heivoll, Geir (2012). Politidirektoratets faglige utfordringer. Politiforum.  ISSN 1500-6921.  (11)
 • Heivoll, Geir (2012). Politidirektoratets faglige utfordringer. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Heivoll, Geir (2011, 08. oktober). "Blandende følelser".  Agderposten.
 • Heivoll, Geir (2011). Politiet skal ha sivilt preg. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 65- 65
 • Heivoll, Geir (2011, 06. juli). Politikorps med mange ekstrajobber.  Agderposten.
 • Heivoll, Geir & Dahl, Johanne Yttri (2011). Vellykkede lovbrytere som ga seg - veier inn og ut av liv med lovbrudd. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (2), s 193- 197
 • Heivoll, Geir (2007). Theodor W. Adorno og opplysningsbegrepet : Et bidrag til den rettsvitenskapelige historieskrivingens vitenskapsfilosofi. Institutt for offentlig retts skriftserie. 2.
 • Heivoll, Geir (2006). Aristotle's Concept of Natural Law in Light of Adorno's Interpretation of his Metaphysics.
 • Heivoll, Geir (2004). Relativism in legal history research.

View all works in Cristin

Published July 31, 2017 2:28 PM - Last modified Aug. 16, 2017 10:08 AM