Inge Lorange Backer

Professor emeritus
Image of Inge Lorange Backer
Norwegian version of this page
Phone +4722859646
Username
Visiting address Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Inge Lorange Backer was born in 1946 and holds a Master’s Degree in Law (cand. jur., Oslo, 1972), a Diploma in Legal Studies (Cantab., 1978) and a Ph.D. in Law (dr. jur., Oslo, 1987). He was awarded an Honorary Doctor’s Degree in Law (jur. dr. h.c.) from Uppsala University in 2006.

He was employed in the Norwegian Ministry of Justice, Legislation Department, 1972-76 and subsequently in the Ministry of Environment 1976-77 (Department for Pollution Control) and 1984-87 (Department for Nature Conservation and Open-Air Recreation). In 1995-2008 he was Director General and head of the Legislation Department of the Ministry of Justice. In 1973-74 he was assistant judge in Romsdal District Court (with leave from the Ministry of Justice).

He was a lecturer and subsequently a research fellow at the Faculty of Law, University of Oslo, 1977-83, and a senior lecturer at the then Department for Criminology and Penal Law 1983-84. He was professor of law 1987-94 (University of Oslo) and director of its Department for Public and International Law 1989-92. As from 1 November 2008 he is professor at the Department for Public and International Law.

Professor Backer has been serving on several Government appointed commissions. He was secretary of the Children and Parents Law Commission (1975-77) and a member of i.a. the Courts Commission (1996-99). He chaired the Biotechnology Commission (1987-90), the Water Resources Law Commission (1990-94), the Svalbard Environment Law Commission (1996-99) and the Biodiversity Law Commission (2001-04).

As Director General he was the Norwegian representative to the Committee of Senior Civil Servants on Legal Matters in the Nordic Council of Ministers (1995-2008) and to the Council of Europe’s Steering Committee on Legal Cooperation (CDCJ) (1996-2008), chairing the latter 2003-2005.

Fields of research

Professor Backer’s current major field of research is the preparation and drafting of legislation, emphasizing the need to see legal rules and questions from the perspective of the legislator rather than the application of current law.

He retains his interest in several fields of law where he has formerly done research work. In environmental law and administrative law his main works are Naturvern og naturinngrep. Forvaltningsrettslige styringsmidler [Nature Conservation and Encroachments in Nature. Remedies in Administrative Law] (Oslo 1986, dissertation) and Innføring in naturressurs- og miljørett [Introduction to Natural Resources and Environment Law] (4th ed., Oslo 2002). He has been responsible for the discipline of civil procedure and has published Rettslig interesse for søksmål, skjønn og klage [Standing in respect of Civil Lawsuits, Judicial Survey and Administrative Appeal] (Oslo 1984) and in English The Norwegian Reform of Civil Procedure (51 Scandinavian Studies in Law (Stockholm 2007) pp. 41-75). In child Law he has published Barneloven. Kommentarutgave [The Children Act. A Commentary] (2nd ed., Oslo 2008).

Publications

Publications

 • Backer, Inge Lorange (2020). Uavhengige forvaltningsorganer i Norge, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Artikkel.  s 37 - 54
 • Backer, Inge Lorange (2019). Norsk miljølovgivning gjennom 50 år - for et bedre miljø?, I: Mattias Dahlberg (red.),  Law and Society. Contributions by the Honorary Doctors. De Lege - Juridiska fakulteten i Uppsala Årsbok 2018.  Iustus Förlag.  ISBN 978-91-7737-025-3.  Artikkel.  s 11 - 22
 • Backer, Inge Lorange (2019). Ulv i Norge - blir det noen igjen?, I:  Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen.  Iustus Förlag.  ISBN 978-91-7737-063-5.  Artikkel.  s 35 - 51
 • Backer, Inge Lorange (2018). Nordisk lovsamarbeid - status og fremtid, I:  Vänbok till Fredrik Wersäll.  Iustus Förlag.  ISBN 978-91-7737-021-5.  Artikkel.  s 89 - 103
 • Backer, Inge Lorange (2017). Juridisk metode og dialog med Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), I: Andreas Føllesdal; Morten Ruud & Geir Ulfstein (red.),  Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02212-3.  Kapittelnummer.  s 228 - 237
 • Backer, Inge Lorange (2016). Mardøla - før Alta, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 17 - 35
 • Backer, Inge Lorange (2016). Samspillet mellom lovgivere og domstoler fra et norsk ståsted, I: Severin Blomstrand; Mia Carlsson; Dag Mattsson; Anna Skarhed & Sven Unger (red.),  Bertil Bengtsson 90 år.  Jure.  ISBN 9789172236448.  Artikkel.  s 333 - 348
 • Backer, Inge Lorange (2016). Samspillet mellom lovgivere og domstoler fra et norsk ståsted, I: Severin Blomstrand; Mia Carlsson; Dag Mattsson; Anna Skarhed & Sven Unger (red.),  Bertil Bengtsson 90 år.  Jure.  ISBN 9789172236448.  Artikkel.  s 333 - 348
 • Backer, Inge Lorange (2016). Samspillet mellom lovgivere og domstoler i Norge. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  51(6), s 303- 323
 • Backer, Inge Lorange (2016). Valget av målform i lovene, I: Åse Wetvik (red.),  Nynorsk lov- og rettsspråk Rapport frå eit seminar 30. oktober 2014.  Språkrådet.  ISBN 978-82-93424-05-5.  Artikkel.  s 9 - 26
 • Backer, Inge Lorange (2016). Å lovgi om sivil rettergang, I:  Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026091.  Artikkel.  s 36 - 59
 • Backer, Inge Lorange (2015). Samspillet mellom lovgiverne og Høyesterett, I: Tore Schei; Toril Marie Øie (red.),  Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02464-6.  Artikkel.  s 96 - 135
 • Backer, Inge Lorange (2015). The Structure of Environmental Legislation - A Norwegian Perspective. Finnish Environmental Law review.  ISSN 0358-6944.  s 74- 90
 • Backer, Inge Lorange (2014). Goals of Civil Justice in Norway: Readiness for a Pragmatic Reform, In Alan Uzelac (ed.),  Goals of Civil Justice and Civil Procedure in Contemporary Judicial Systems.  Springer.  ISBN 978-3-319-03442-3.  Chapter 5.  s 105 - 121
 • Backer, Inge Lorange (2014). Hønsehauk i Høyesterett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 399- 406
 • Backer, Inge Lorange (2014). Til diskusjonen om domstolenes uavhengighet i Norden, I: Fredrik Wersäll; Johan Hirschfeldt; Anders Eka; Elisabet Fura & Kjell Å. Modeer (red.),  Svea Hovrätt 400 år.  Norstedts Juridik AB.  ISBN 978-91-39-01733-2.  Kapittel.  s 251 - 266
 • Backer, Inge Lorange (2013). Feil i lovgivningen - en inkurie?, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  s 49 - 63
 • Backer, Inge Lorange (2013). Hva brukes lov til? I lovgivningens sentrum og periferi, I: Inge Lorange Backer (red.),  Lov og lovgivning : Artikler og foredrag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022956.  Kapittel 2.  s 17 - 38
 • Backer, Inge Lorange (2013). Hvordan stanse nedgangen i biologisk mangfold? Om prioriterte arter og utvalgte naturtyper, I: Lena Gipperth & Charlotta Zetterberg (red.),  Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek.  Iustus förlag.  ISBN 9789176788424.  Artikkel.  s 1 - 18
 • Backer, Inge Lorange (2013). I lovgivningsperspektiv. Er straffeprosessloven moden for revisjon?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (4), s 447- 456
 • Backer, Inge Lorange (2013). Lokale forskrifter - et interessant sidespor i rettsforskningen?, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Festskriftartikkel.  s 25 - 42
 • Backer, Inge Lorange (2013). Lovgivningspolitikk, lovgivningsstrategier, lovkvalitet og lovpleie, I: Inge Lorange Backer (red.),  Lov og lovgivning : Artikler og foredrag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022956.  Kapittel 3.  s 39 - 54
 • Backer, Inge Lorange (2013). Lovutvalgsprofessorene, I: Kirsti Strøm Bull & Marit Halvorsen (red.),  Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  Kapittel.  s 176 - 194
 • Backer, Inge Lorange (2013). Nordisk lovsamarbeid, I: Inge Lorange Backer (red.),  Lov og lovgivning : Artikler og foredrag.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022956.  Kapittel 13.  s 195 - 210
 • Backer, Inge Lorange (2013). Suksessive endringerlover - er det noe problem?, I: Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schutz & Ørnulf Rasmussen (red.),  Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1253-8.  Kapittel.  s 39 - 52
 • Backer, Inge Lorange (2012). Goals of Civil Justice - Norwegian National Report, In Dmitry Maleshin (ed.),  Civil Procedure in Cross-Cultural Dialogue: Eurasia Context.  Statut Publishing House.  ISBN 978-5-8354-0874-0.  Session 2.  s 209 - 217
 • Backer, Inge Lorange (2012). Integrasjonsprinsippet - er det noe bedre alternativ?, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Kapittel.  s 42 - 62
 • Backer, Inge Lorange (2011). Definition und Entwicklung der Menschenrechte im internationalen, I:  Menschenrechte und Volkssouveränität in Europa - Gerichte als Vormund der Demokratie?.  Campus Verlag.  ISBN 9783593392837.  Kapitel.  s 187 - 196
 • Backer, Inge Lorange (2011). Definition und Entwicklung der Menschenrechte im internationalen Kontext und Volkssouveränität, I:  Menschenrechte und Volkssouveränität in Europa - Gerichte als Vormund der Demokratie?.  Campus Verlag.  ISBN 9783593392837.  Das Europarat.  s 187 - 196
 • Backer, Inge Lorange (2011). Juristenes rolle i lovforberedelsen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  50(1-2), s 63- 77
 • Bugge, Hans Christian & Backer, Inge Lorange (2010). Forsømt konsekvensutredning av alternativer. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 115- 127
 • Backer, Inge Lorange (2009). Den europeiske menneskerettsdomstol. Utviklingen i praksis og forholdet til nasjonal suverenitet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3-4), s 279- 286
 • Backer, Inge Lorange (2009). Feller Den europeiske menneskerettsdomstol juryen?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  s 301- 330
 • Backer, Inge Lorange (2009). Ideals and Implementation: Ratifying Another Complaints Procedure?. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  (1), s 91- 96
 • Backer, Inge Lorange (2009). Laggranskningen i Norge. Svensk Juristtidning.  ISSN 0039-6591.  s 177- 184
 • Backer, Inge Lorange (2009). Naturmangfoldloven. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  s 182- 213
 • Backer, Inge Lorange (2008). Hvem kan saksøkes i offentligrettslige trepartsforhold?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 67- 80
 • Backer, Inge Lorange (2008). Søksmål i offentligrettslige trepartsforhold – replikk til dommer Skoghøy. – Lov og Rett 2008 s. 436-38. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7), s 436- 438
 • Backer, Inge Lorange (2007). Allemannsretten i dag. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (8), s 451- 470
 • Backer, Inge Lorange (2007). Hvor bor vi?, I: Torstein Frantzen; Johan Giertsen & Giuditta Cordero Moss (red.),  Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37592-5.  Kapittel ukjent.  s 120 - 133
 • Backer, Inge Lorange (2007). The Norwegian Reform of Civil Procedure. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  51, s 41- 75
 • Backer, Inge Lorange (2007). Varemerke – en menneskerett?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 129- 130
 • Backer, Inge Lorange (2006). Kan foreldrene gi barna en ”lett klaps”?, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.),  dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  Kapittel 3.  s 57 - 75
 • Backer, Inge Lorange (2006). Lovgivere og domstoler ved begynnelsen av det 21. århundre. Svensk Juristtidning.  ISSN 0039-6591.  (8), s 665- 680
 • Backer, Inge Lorange (2005). Om Høyesteretts forhold til den europeiske menneskerettskonvensjon. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  23(4), s 425- 432
 • Backer, Inge Lorange (2004). Miljøretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett. 12. utg.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215005349.  Kapitel.  s 655 - 682
 • Backer, Inge Lorange (2002). Er Norge fortsatt en selvstendig stat?, I: Peter Lødrup; Steinar Tjomsland; Magnus Aarbakke & Gunnar Aasland (red.),  Rettsteori og rettsliv - Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-15-00232-3.  Kapitel 3.  s 43 - 58
 • Backer, Inge Lorange (2002). Forurensning av vassdrag og grunnvann, I: Thor Falkanger & Kjell Haagensen (red.),  Vassdrags- og energirett.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-15-00280-3.  Kapitel 8.  s 575 - 653

View all works in Cristin

 • Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  713 s.
 • Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red.) (2019). Norges Lover 1687-2018. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-450-2679-5.  4267 s.
 • Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red.) (2018). Norges Lover 1687-2017. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-450-2336-7.  4170 s.
 • Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red.) (2017). Norges Lover 1687-2016. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-450-2120-2.  4115 s.
 • Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red.) (2016). Norges Lover 1687-2015. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-450-1960-5.  4042 s.
 • Backer, Inge Lorange (2015). Norsk sivilprosess. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02445-5.  533 s.
 • Backer, Inge Lorange & Sundet, Tron Løkken (red.) (2015). 40. Nordiske Juristmøte Bind II. Det norske Styret.  ISBN 978-82-999790-1-6.  383 s.
 • Backer, Inge Lorange & Bull, Henrik (red.) (2014). Norges Lover 1687-2013. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1572-0.  3984 s.
 • Backer, Inge Lorange (2013). LOVEN - hvordan blir den til?. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02298-7.  149 s.
 • Backer, Inge Lorange (red.) (2013). Lov og lovgivning : Artikler og foredrag. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022956.  210 s.
 • Backer, Inge Lorange (2012). Innføring i naturressurs- og miljørett (5. utg.). Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-40350-5.  404 s.
 • Backer, Inge Lorange; Fauchald, Ole Kristian & Voigt, Christina (2012). Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  657 s.
 • Backer, Inge Lorange (2010). Naturmangfoldloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01575-0.  702 s.
 • Backer, Inge Lorange (2008). Barneloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00361-0.
 • Backer, Inge Lorange (2002). Innføring i naturressurs- og miljørett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205298910.  272 s.

View all works in Cristin

 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein & Rasch, Bjørn Erik (2020). Eivind Smith 70 år, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Forord.  s 7 - 9
 • Backer, Inge Lorange (2019). Areal- og miljørett, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  Kapittelnummer.  s 549 - 596
 • Backer, Inge Lorange (2019). NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) (ILB leder av utvalget).
 • Backer, Inge Lorange (2019). Ordfører Hustad og Romsdalsgondolen. Åndalsnes Avis.
 • Backer, Inge Lorange (2018). Styrket nordisk lovsamarbeid. Muligheter og utfordringer.
 • Backer, Inge Lorange (2016). Forvaltningsloven i det 21. århundre - velfungerende eller avleggs?. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  (1), s 75- 86
 • Backer, Inge Lorange (2016). Hemsedal: Iallfall grovt uaktsom voldtekt?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Backer, Inge Lorange (2016). I det minste grovt uaktsom voldtekt?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Backer, Inge Lorange (2016). Regjeringsadvokaten og Lovavdelingen. Fellesskap og konkurranse?, I: Adele Matheson Mestad; Fredrik Sejersted & Elisabeth Stenwig (red.),  Embetet: Regjeringsadvokaten 1816-2016.  Regjeringsadvokaten.  ISBN 978-82-303-3204-7.  Kapittel.  s 367 - 373
 • Backer, Inge Lorange & Blandhol, Sverre (2016). Komplekse næringslivstvister for domstolene. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 193- 195
 • Backer, Inge Lorange (2015). Sven Ole Fagernæs i naturen, I:  Lagspiller med kappe og sykkel Sven Ole Fagernæs.  Statsministerens kontor.  ISBN 978-82-993840-3-2.  Kapittel.  s 179 - 185
 • Backer, Inge Lorange (2014). Areal- og miljørett, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  Kapittel.  s 505 - 551
 • Backer, Inge Lorange (2013). Sakskostnadsnivå, forsinkelsesrenter og overprøving. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 321- 322
 • Backer, Inge Lorange (2012). Anm. av Peter Wahlgren: Lagstiftning. Problem, teknik, möjligheter (Norstedts, Stockholm 2008). Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3), s 389- 398
 • Backer, Inge Lorange (2012). NOU 2012: 12 Ventetid - et spørsmål om tillit. En evaluering av statens karanteneregelverk (ILB leder av utvalget). NOU - Norges offentlige utredninger. 2012: 12.
 • Backer, Inge Lorange; Fauchald, Ole Kristian & Voigt, Christina (2012). Hans Christian Bugge 70 år, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Innledning.  s 5 - 9
 • Backer, Inge Lorange (2010). Åpenhet - betraktninger fra en jurist. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 186- 192
 • Backer, Inge Lorange (2010). Åpenhet - betraktninger fra en jurist. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(1/2), s 186- 192
 • Backer, Inge Lorange (2009). Begrunnelse for avsiling av en sivil ankesak. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 449- 450
 • Backer, Inge Lorange (2009). Debattinnlegg: Fjernstyring fra Strasbourg. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Backer, Inge Lorange (2009). Instituttlunsj: Feller EMD juryen? EMDs dom Taxquet mot Belgia (13. januar 2009).
 • Backer, Inge Lorange (2009). Kvinnepolitikk og menneskerettsloven. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Backer, Inge Lorange (2008). Habilitet i Høyesterett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 577- 578
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 1.  s 1137 - 1140
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 1.  s 264 - 271
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 1.  s 442 - 443
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 1.  s 929 - 933
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 3.  s 3339 - 3350
 • Backer, Inge Lorange (2008). Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  bind 1.  s 548 - 552
 • Backer, Inge Lorange (2005). Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll? I Forhandlingene ved det 37. nordiske juristmøte Reykjavik 2005 bind II.
 • Backer, Inge Lorange (2005). Lovgivningspolitikk sett fra norsk side. TemaNord.  ISSN 0908-6692.  516, s 55- 63
 • Backer, Inge Lorange (2005). Mänskliga rättigheter och grundrättighetstänkandet – alltför snäva gränser för lagstiftaren? (Innlegg.) – I: Forhandlingene ved det 37. nordiske juristmøte Reykjavik 2005 bind II s. 179-80.
 • Backer, Inge Lorange (2005). Ömsesidigt erkännande av europeiske domar och beslut i straffprocessen – erfarenheter och tillämpningsfrågor. (Innlegg). – I: Forhandlingene ved det 37. nordiske juristmøte Reykjavvik 2005 bind II s. 361.
 • Backer, Inge Lorange (red.) (2004). NOU 2004:28 – Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfoldloven).
 • Backer, Inge Lorange (2003). Dobbeltstraff og rolleforståelse. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (10), s 577- 578
 • Backer, Inge Lorange (2002). Friluftsloven 28. juni 1957 nr. 16, I:  Norsk lovkommentar.  Gyldendal, Oslo.  Lov.
 • Backer, Inge Lorange (2002). Lov 12. juni 1931 nr. 1 i henhold til konvensjonen mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11 mai 1929, I:  Norsk lovkommentar, 4. utg.  Gyldendal, Oslo.  bind 1.  s 376 - 378

View all works in Cristin

Published Nov. 3, 2008 2:15 PM - Last modified Nov. 30, 2016 11:21 AM

Research groups