Ingvild Bruce

Student - Faculty of Law

Publications

  • Bruce, Ingvild (2018). The Preventive Use of Surveillance Measures in the Protection of National Security: A Comparative Analysis of Dutch, Norwegian and Swedish legislation, In Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (ed.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  Kapittel 4.

View all works in Cristin

  • Husabø, Erling Johannes & Bruce, Ingvild (2009). Fighting terrorism through multilevel criminal legislation : Security Council Resolution 1373, the EU framework decision on combating terrorism and their implementation in Nordic, Dutch and German criminal law. Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-17757-4.  500 s. Show summary

View all works in Cristin

  • Bruce, Ingvild (2019). Hvilken risiko må rettsstaten tåle? En analyse av grunnvilkåret for skjult tvangsmiddelbruk i forebyggende øyemed, I:  Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205530096.  Kapittel 8.  s 93 - 108
  • Hjort, Maria Astrup & Bruce, Ingvild (2019). Behovet for digital tilpasning av prosessretten - særlig om tilgang til bevis.
  • Bruce, Ingvild (2018). Politiets adgang til overvåking i fremmedkrigersaker etter norsk rett, I: Anna Ingeborg Andersson; Sofie A.E. Høgestøl & Anne Christine Lie (red.),  Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  Kapittel 7.  s 211 - 234

View all works in Cristin

Published Oct. 3, 2016 9:34 AM - Last modified Sep. 15, 2020 10:48 PM