Tomas Midttun Tobiassen

Doctoral Research Fellow - Institutt for offentlig rett
Norwegian version of this page
Phone +47 22850245
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Faculty of Law (Student)

Publications

 • Tobiassen, Tomas Midttun (2019). Når myndighetene griper inn - En studie av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis. Fagbokforlaget. ISBN 9788245025552.

View all works in Cristin

 • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2022). Koronaforskriften: Gir uklar medisinskfaglig begrunnelse full fest? Rett24.no.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2022). Nye tider for legalitetsprinsippet i Høyesterett? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 61(2), p. 65–66. doi: 10.18261/lor.61.2.1.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Oversikt over reglene om taushetsplikt.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Ratihabisjon og stadfestelse.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Det er ikke mulig å innføre coronasertifikat nå. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Koronasertifikat krever neppe særskilt hjemmel i lov. Rett24.
 • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2021). Vaksinerekkefølgen bør revurderes. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2021). Selv om man inviteres på fest, bør man ikke nødvendigvis alltid komme. Rett24.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2020). En oversikt over legalitetsprinsippets hjemmelskrav.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2014). Filosofisk ufullstendig. Minerva. ISSN 0026-4695.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2014). Boken ‘Eksisterer Gud?’ eksisterer ikke. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. 3, p. 46–51.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2013). On the problem of consciousness and the nature of philosophy. An interview with David Chalmers. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2012). Some explanatory defects of moral non-naturalism. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2012). Do we and should we rely on intuitions in philosophy? Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. p. 13–25.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2011). We lack character, but we can live with it. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2011). Opp av lenestolen og inn i laboratoriet. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.

View all works in Cristin

Published Dec. 2, 2020 12:32 PM - Last modified Dec. 2, 2020 12:32 PM