Forbrukerrettsfredag: Moderniseringsdirektivet ved Marc Stuppi og Lars Grøndal

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. 

Barne- og familiedepartementet, ved rådgiver Marc Stuppi og fagrådgiver Lars Grøndal , presenterer forslag til gjennomføring av moderniseringsdirektivet. Direktivet stiller blant annet krav til avskrekkende offentligrettslige sanksjoner ved på brudd på felleseuropeiske forbrukervernregler. I tillegg stilles det krav til privatrettslige sanksjoner ved brudd på forbudet mot urimelig handelspraksis, noe som blant annet inkluderer reglene om villedende markedsføring. Stuppi og Grøndal jobber begge i seksjon for forbrukervern, og har skrevet høringsnotatet. De vil samtidig fortelle litt om rettsutviklingen de senere årene når det gjelder håndhevingen av forbrukervernreglene. Moderniseringsdirektivet er den tredje lovprosessen de siste årene som styrker Forbrukertilsynets virkemidler.

Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før faglunsjen.

For påmelding se her.

Frist for påmelding er onsdag 27. januar.

Publisert 4. des. 2020 14:44 - Sist endret 4. jan. 2021 10:34