Oslo senter for kommersiell rett

Oslo senter for kommersiell rett er Det juridiske fakultetets arena for forskning på og formidling av kommersiell rett. Senteret er et samarbeid mellom Institutt for privatrett og Nordisk institutt for sjørett, og ledes av førsteamanuensis Birgitte Hagland.