English version of this page

Oslo senter for kommersiell rett

søyler, uio

Oslo senter for kommersiell rett er en arena for forskning på og formidling av kommersiell rett ved Det juridiske fakultet.

Om senteret og senterets formål

Oslo senter for kommersiell rett (OSKR) ble opprettet i 2019, og er en arena for forskning på og formidling av kommersiell rett ved Det juridiske fakultetet. Senterets internasjonale navn er Oslo Centre for Commercial Law (OCCL) og det er etablert i samarbeid mellom Institutt for privatrett (IfP) og Nordisk institutt for sjørett (NIFS).

Et viktig formål med opprettelsen av senteret er å knytte tettere bånd mellom akademia og det praktiske rettsliv. Derfor er både akademikere som arbeider med forskningsspørsmål innen kommersiell rett og praktikere er tilknyttet Senteret og det arrangeres jevnlig fagseminarer og konferanser.

Styrking av formuerettsmiljøet

Et annet viktig formål med senteret er å styrke formurettsmiljøet på fakultetet. Det vil derfor bli avholdt jevnlige lunsjseminarer for ansatte med aktuelle temaer.

Arrangementer

12 jan.
10:15, Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo
13 jan.
Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

Om senterets arenaer og aktiviteter

Senteret arrangerer jevnlig fagseminarer og konferanser. Den utadrettede virksomheten ledes gjennom arenaer innenfor særlige kompetanseområder.

Kontaktveileder

Senterets ledelse og styre, administrasjon og øvrige kontaktpunkter.