Om Senterets arenaer og aktiviteter

Både akademikere som arbeider med forskningsspørsmål innen kommersiell rett og praktikere er tilknyttet Senteret. Senteret arrangerer jevnlig fagseminarer og konferanser om alminnelige formuerettslige temaer og mer spesifikke temaer innenfor den kommersielle retten. Vi har opprettet arenaer innenfor noen kompetanseområder hvor vi har en særskilt satsning:

Senteret ledes av professor Birgitte Hagland.

For en nærmere oversikt over arenaenes og Senterets virksomhet, se våre arrangementer.

Publisert 18. okt. 2019 10:29 - Sist endret 13. sep. 2021 17:50