Forbrukerrettsfredag: Bankers rådgivningsansvar med Dag Jørgen Hveem

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Dag Jørgen Hveem disputerte 13.11.2020 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Bankers rådgivningsansvar overfor forbrukere - aktsomhetsnormen". Avhandlingens hovedtema er å klargjøre ansvarsnormen ved bankers finansielle rådgivning overfor forbrukere, med vekt på investeringsrådgivning og frarådingsplikten overfor låntakere og kausjonister. Hveem presenterer hovedfunnene i avhandlingen sin. 

 

Publisert 4. des. 2020 15:14 - Sist endret 11. aug. 2022 11:13