Forbrukerrettsfredag: Ny avhendingslov med Håkon Bergsjø og Alexander Schjøll

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.  

Stortinget vedtok våren 2020 ny avhendingslov. Advokatfullmektig Håkon Bergsjø har tidligere jobbet i Lovavdelingen med lovforslaget. Bergsjø presenterer de viktigste endringene, herunder lovens forbud mot bruk av "solgt som den er" forbehold, skjerpet undersøkelsesplikt for boligkjøpere og en nedre grense på 10.000 kroner for erstatning ved mangel.

Alexander Schjøll, forsker ved Oslomet, har gjennomført en empirisk spørreundersøkelse blant personer som har solgt/kjøpt brukt bolig i det siste, dvs. vært i kontakt med avhendingslova. Undersøkelsen inneholder en statistisk analyse av sammenhengen mellom forhold regulert i loven og i hvilken grad kjøper/selger var misfornøyde. Scjhøll presenterer resultatene av disse undersøkelsene, som søker å belyse hvorvidt den nye loven vil klare å redusere andelen som er misfornøyde, dvs. få færre saker for rettsapparatet.

Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før faglunsjen.

For påmelding se her.

Frist for påmelding er onsdag 9. juni.

Publisert 9. des. 2020 17:28 - Sist endret 4. jan. 2021 10:44