Forbrukerrettsfredag: Sårbare forbrukere og avtalerett med John André Nebb Ek; Når fører psykiske avvikstilstander til at privatrettslige disposisjoner er ugyldige?

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.

Psykiske avvikstilstander har betydning for gyldigheten av privatrettslige disposisjoner, og kan etter omstendighetene reise spørsmål om blant annet forbrukeravtaler, representasjon ved fullmakt og tredjemanns forhold. Psykolog, stud.jur. og vit.ass. ved Institutt for privatrett, UiO, John André Nebb Ek, gir en rettsdogmatisk analyse av den ulovfestede avtalerettslige ugyldighetslæren ved sinnslidelse, og vurderer lærens vilkår og virkninger i lys av koherensbetraktninger og gjeldende psykologfaglig kunnskap.

Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før faglunsjen.

For påmelding se https://nettskjema.no/a/210662

Frist for påmelding er onsdag 22. september.

Publisert 16. aug. 2021 14:50 - Sist endret 16. aug. 2021 14:50