Forbrukerrettsfredag: Forbrukeravtaledirektivet i EU-domstolen med Johan Giertsen

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Direktiv 93/13 om urimelige avtalevilkår i forbrukeravtaler innebærer blant annet at urimelige kontraktsvilkår skal settes til side, og stiller krav til at vilkår i forbrukeravtaler er klare og forståelige. Det er en rikholdig praksis fra EU-domstolen om hva dette nærmere bestemt skal bety. Professor ved Universitetet i Bergen, Johan Giertsen, presenterer ny praksis fra EU-domstolen og hvilke implikasjoner dette har i en norsk kontekst.

Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før faglunsjen.

Presentasjon

Publisert 9. aug. 2021 15:32 - Sist endret 28. okt. 2021 14:38