Forbrukerrettsfredag: Tvisteløsning i forbrukeravtaler med Anna Nylund og Tone Molvær Berset

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.

Et grunnproblem i forbrukerretten er at de færreste forbrukere har tid, kompetanse og ikke minst økonomiske muskler til å bringe tvister inn for domstolene. Vi har ulike prosessuelle mekanismer som skal bøte på dette problemet, blant annet gjennom forbrukernemnder som tilbyr enkel og billig/gratis tvisteløsning og ved mulighet for behandling i forliksrådet og ved småkravsprosess i domstolene. Hvordan fungerer dette systemet i praksis? Sikrer det at forbrukere får rett når de har rett? Anna Nylund, professor ved universitetet i Tromsø og leder for forskergruppen i prosessrett og tvisteløsning belyser disse spørsmålene fra et akademisk ståsted. Deretter presenterer Forbrukerrådet ved juridisk direktør Tone Molvær Berset sitt syn på dagens tvisteløsningssystem.

Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før faglunsjen.

For påmelding se https://nettskjema.no/a/210662

Frist for påmelding er onsdag 8. desember.

Publisert 16. aug. 2021 14:56 - Sist endret 16. aug. 2021 14:56