Forbrukerrettsfredag: Effektiv håndheving av forbrukerrettigheter ved gruppesøksmål og søksmålsfinansiering med Andreas Nordby og Jan Olav Aabø

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.

Norge har hatt regler om gruppesøksmål siden 2008. En sentral begrunnelse for reglene var mer effektiv håndhevelse av små krav – og å redusere avstanden mellom og ha rett og å få rett.

Så langt har gruppesøksmålsreglene ikke vist seg å bli et så effektivt virkemiddel som mange kanskje hadde håpet. Vi skal se nærmere på mulige årsaker til dette, og vi vil særlig se på utfordringer ved prinsippene for erstatningsutmåling og mangelen på regulering av søksmålsfinansiering. Vi vil i den forbindelse se nærmere på hvordan dette håndteres i andre land (blant annet Australia og England).

Andreas Nordby og Jan Olav Aabø er begge partnere i Arntzen de Besche og interesserer seg begge for gruppesøksmål. Andreas er medforfatter til en kommentarutgave til gruppesøksmålsreglene i tvisteloven, mens Jan Olav har jobbet i et norsk søksmålsfinansieringsselskap.

Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før faglunsjen.

For påmelding se:  https://nettskjema.no/a/248961 

Frist for påmelding er onsdag 8. juni.

Publisert 11. feb. 2022 15:14 - Sist endret 30. mai 2022 14:24