Selvstendig rettsvernshevd: Hva nå? (HR-2021-1773-A)

I HR-2021-1773-A tok Høyesterett stilling til den ulovfestede læren om selvstendig rettsvernshevd. Læren var i forkant av HR-2021-1773-A omdiskutert i teorien, særlig etter at Høyesterett avviste anvendelsen av selvstendig rettsvernshevd i HR-2017-33-A. Under miniseminaret diskuteres rettstilstanden etter HR-2021-1773-A, herunder hvilke materielle og metodiske implikasjoner som kan utledes fra kjennelsen.

Bildet kan inneholde: bygning, rom, interiørdesign, ballsal, arkitektur.

Gamle Festsal, UiO

I Salvesens innledning trekkes det kort gjennom det rettslige bakteppet for HR-2021-1773-A. Deretter presenteres kort HR-2021-1773-A og hvilken betydning kjennelsen har for diskusjonene som har vært ført i teorien i etterkant av HR-2017-33-A. Avslutningsvis i innledningen fremheves enkelte spørsmål som fortsatt står åpen etter HR-2021-1773-A. Enkelte metodiske refleksjoner rundt HR-2021-1773-A presenteres også. Hans Fredrik Marthinussen og Borgar Høgetveit Berg vil deretter presentere sine syn på kjennelsen. Til slutt blir det debatt med mulighet for innspill fra salen.

Program

Program som pdf.

1530 – 1605:      Innledning av Sverre Salvesen 

1610 – 1635       1. kommentar av Hans Fredrik Marthinussen

1640 – 1705       2. kommentar av Borgar Høgetveit Berg

1705 – 1740       Debatt

Presentasjon

Sverre Magnus Salvesen

Påmelding

På grunn av smitteverntiltak er det begrenset antall plasser og vi må derfor be om påmelding. Det blir også mulighet for å delta digitalt.

På grunn av mange henvendelser etter påmeldingsfristen, så er det bare å møte opp i Gamle festdal for de som ønsker å delta fysisk.

Publisert 14. sep. 2021 10:18 - Sist endret 21. okt. 2021 11:54