Den nordiske (funksjonelle) rettstradisjonen

Innledning ved Claes Martinson som er professor ved Göteborgs Universitet og forsker innen kredittrett.

Dosent Claes Martinson

I en serie med artikler har Claes Martinson analysert den nordiske, funksjonelle rettstradisjonen, som bl.a. er viktig for vår forståelse av eiendomsrettens overgang.

I dette foredraget vil Martinson gjøre rede for sin tilnærming og funnene sine.

Relevant artikkel om temaet

Les artikkelen: Wolfgang Faber and Claes Martinson: Can Ownership Limit the Effectiveness of EU Consumer Contract Law Directives? A Suggestion to Employ a ‘Functional Approach’

Lysbilder

Lysbildene fra seminaret kan fås ved henvendelse til foredragsholderen på claes.martinson@law.gu.se.

 

 

Publisert 21. aug. 2019 12:57 - Sist endret 5. nov. 2020 11:57