Eirik Østerud

Image of Eirik Østerud
Norwegian version of this page
Phone +47 22859726
Room 231
Username
Visiting address Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Academic interests

 • Competition law

Courses taught

 • Competition law
 • Market law

Background

Born 1978, Cand. jur. 2005, ph.d. 2010

Østerud’s ph.d. thesis was titled "Identifying Exclusionary Abuses under Article 82 EC – the Spectrum of Tests” and analyses the prohibition on abuse of market dominance in EU competition law. Østerud has been an associate professor at the Department of private law since 2013. He was employed by BA-HR law firm from 2010 to 2013. His research has been within the field of competition law.

  Publications

  • Forbudet mot misbruk av dominerende stilling i EF-traktaten artikkel 82 og læren om objektiv begrunnelse, i 'Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett', red. Olav Kolstad, Universitetsforlaget (2007)
    
  • Identifying Exclusionary Abuses by Dominant Undertakings under EU Competition Law – the Spectrum of Tests, Kluwer Law International, International Competition Law Series (2010)
    
  • Fines in Antitrust, National Report to Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (International League of Competition Law) (2011), publisert på www.ligue.org/
    
  • The Norwegian Government Proposes Amendments to the Competition Act: Welcome Changes Regarding the Control of Concentrations, Eirik Østerud, Harald Selte, Beret Sundet, Antitrust Chronicle, april 2013(2).
    
  • Norway, (Bokkapittel sammen med advokat Beret Sundet), i 'Handbook on Competition Law Compliance', Oxford University Press, red. Daniel Sokol (University of Florida), Daniel Crane (University of Michigan), Ariel Ezrachi (University of Oxford), og Ioannis Lianos (University College London), Oxford University Press, 2014.
    
  • Bokanmeldelse av Aims and Values in Competiiton Law (DJØF Publishing 2013), Tidsskrift for Rettsvitenskap 02/2014
  • Barlund, Ingrid Margrethe Halvorsen; Gjendemsjø, Ronny & Østerud, Eirik (2020). Norway, In  EU Competition Law and the Digital Economy: Protecting Free and Fair Competition in an Age of Technological (R)evolution.  Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-130-0.  kapittel.  s 399 - 414 Show summary
  • Hjelmeng, Erling Johan & Østerud, Eirik (2020). Fallittforetak i konkurranseretten. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  2020(10), s 602- 621 Full text in Research Archive.
  • Hjelmeng, Erling & Østerud, Eirik (2020). Erstatningsrettslig ansvarsplassering etter overtredelser av EU-/EØS-konkurranseretten. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 5- 7
  • Steen, Frode & Østerud, Eirik (2020). Norwegian Cartels: Law, Policy, Registration and Practice under the Price and Competition Act between 1954 and 1993. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  7(2), s 84- 104 . doi: 10.18261/ISSN.2387-3299-2020-02-02 Full text in Research Archive.
  • Østerud, Eirik (2019). Faktumtidspunktet ved konkurranserettslig inngrep mot foretakssammenslutninger. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  25(1), s 123- 147 . doi: 10.18261/issn.0809-9510-2019-01-06 Full text in Research Archive.
  • Østerud, Eirik (2019). Fullfunksjonsvilkårets konkurranserettslige implikasjoner og virkefelt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  58(8), s 505- 523 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-08-04 Full text in Research Archive.
  • Østerud, Eirik (2017). Where do we Stand on Discounts? - A Norwegian Perspective, In Christian Bergqvist (ed.),  Where do we stand on Discounts? - A Nordic Perspective.  Ex Tuto Publishing.  ISBN 978-87-420-0014-4.  kapittel.  s 115 - 174
  • Østerud, Eirik & Hjelmeng, Erling (2017). Anbuds-/prosjektsamarbeid - Høyesterettsdom 22. juni 2017 (HR-2017-1229-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
  • Østerud, Eirik (2016). Konkurranserettslige beslutninger av sammenslutninger av foretak. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  2016(2-3), s 176- 215
  • Østerud, Eirik (2015). Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål – Rt. 2015 s. 385. Harald Irgens-Jensen & Eirik Østerud. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(3)
  • Østerud, Eirik (2015). Konkurransetilsynets adgang til inngrep mot klarerte fusjoner og oppkjøp. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  2015(3), s 232- 274
  • Østerud, Eirik (2007). Kapittel 4: Forbudet mot misbruk av dominerende stilling i EF-traktaten artikkel 82 og læren om objektiv begrunnelse, I: Olav Kolstad (red.),  Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01138-7.  kapittel 4.  s 175 - 228

  View all works in Cristin

  • Rognstad, Ole-Andreas; Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Kristina; Ørstavik, Inger Berg & Østerud, Eirik (2021). Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-04328-9.  383 s.
  • Østerud, Eirik (2016). Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02611-4.  308 s.
  • Østerud, Eirik (2014). Norway, (Bokkapittel sammen med advokat Beret Sundet), i 'Handbook on Competition Law Compliance', Oxford University Press, red. Daniel Sokol (University of Florida), Daniel Crane (University of Michigan), Ariel Ezrachi (University of Oxford), og Ioannis Lianos (University College London), Oxford University Press, 2014. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-870384-6.  20 s.
  • Østerud, Eirik (2010). Identifying Exclusionary Abuses by Dominant Undertakings under EU Competiltion Law. The Spectrum of Tests. Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-3271-0.  350 s.

  View all works in Cristin

  • Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider.
  • Hotvedt, Marianne Jenum & Østerud, Eirik (2017). Formidlingsøkonomiens partsrelasjoner: arbeids- og konkurranserettslige betraktninger.
  • Østerud, Eirik (2017). Konkurransereglenes anvendelse på tariffavtaler og boikott som arbeidskampmiddel. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  14(1), s 1- 30
  • Irgens-Jensen, Harald & Østerud, Eirik (2015). Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål – Rt. 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
  • Østerud, Eirik (2014). Bokanmeldelse av Aims and Values in Competition Law (DJØF Publishing 2013), Tidsskrift for Rettsvitenskap 02/2014. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  2014(2)
  • Østerud, Eirik (2013). ■The Norwegian Government Proposes Amendments to the Competition Act: Welcome Changes Regarding the Control of Concentrations, Harald Selte, Beret Sundet, Eirik Østerud, CPI Antitrust Chronicle, april 2013(2).. CPI Antitrust Chronicle.  2013(2)
  • Østerud, Eirik (2011). Fines in Antitrust, National Report to Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (International League of Competition Law) (2011), publisert på www.ligue.org/.
  • Østerud, Eirik (2010). Identifying Exclusionary Abuses Under Article 82 EC. The spectrum of tests. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 29.
  • Østerud, Eirik (2007). prosjektpresentasjon: Konkurransebegrensende virkning under EF-traktaten artikkel 82.
  • Østerud, Eirik (2005). konkurranseloven § 11 og læren om objektiv begrunnelse.
  • Østerud, Eirik (2005). konkurranselovens § 11 og læren om objektiv begrunnelse.

  View all works in Cristin

  Published Oct. 31, 2014 9:44 AM - Last modified Oct. 2, 2018 10:12 AM