Eirik Østerud

Bilde av Eirik Østerud
English version of this page
Telefon +47 22859726
Rom 231
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

 • Konkurranserett

Undervisning

 • Konkurranserett, markedsrett

Bakgrunn

Født 1978, Cand. jur. 2005, ph.d. 2010

Østerud ble ph.d. ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo på avhandlingen “Identifying Exclusionary Abuses under Article 82 EC – the Spectrum of Tests”, som omhandler det konkurranserettslige forbudet mot misbruk av markedsdominans. Østerud har vært fast ansatt ved Institutt for privatrett siden høsten 2013. Han arbeider primært med konkurranserettslige emner.

  Emneord: Konkurranserett, Markedsrett

  Publikasjoner

  • Barlund, Ingrid Margrethe Halvorsen; Gjendemsjø, Ronny & Østerud, Eirik (2020). Norway, In  EU Competition Law and the Digital Economy: Protecting Free and Fair Competition in an Age of Technological (R)evolution.  Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-130-0.  kapittel.  s 399 - 414 Vis sammendrag
  • Hjelmeng, Erling Johan & Østerud, Eirik (2020). Fallittforetak i konkurranseretten. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  2020(10), s 602- 621 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Hjelmeng, Erling & Østerud, Eirik (2020). Erstatningsrettslig ansvarsplassering etter overtredelser av EU-/EØS-konkurranseretten. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 5- 7
  • Steen, Frode & Østerud, Eirik (2020). Norwegian Cartels: Law, Policy, Registration and Practice under the Price and Competition Act between 1954 and 1993. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  7(2), s 84- 104 . doi: 10.18261/ISSN.2387-3299-2020-02-02 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Østerud, Eirik (2019). Faktumtidspunktet ved konkurranserettslig inngrep mot foretakssammenslutninger. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  25(1), s 123- 147 . doi: 10.18261/issn.0809-9510-2019-01-06 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Østerud, Eirik (2019). Fullfunksjonsvilkårets konkurranserettslige implikasjoner og virkefelt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  58(8), s 505- 523 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-08-04 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Østerud, Eirik (2017). Where do we Stand on Discounts? - A Norwegian Perspective, In Christian Bergqvist (ed.),  Where do we stand on Discounts? - A Nordic Perspective.  Ex Tuto Publishing.  ISBN 978-87-420-0014-4.  kapittel.  s 115 - 174
  • Østerud, Eirik & Hjelmeng, Erling (2017). Anbuds-/prosjektsamarbeid - Høyesterettsdom 22. juni 2017 (HR-2017-1229-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
  • Østerud, Eirik (2016). Konkurranserettslige beslutninger av sammenslutninger av foretak. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  2016(2-3), s 176- 215
  • Østerud, Eirik (2015). Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål – Rt. 2015 s. 385. Harald Irgens-Jensen & Eirik Østerud. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2015(3)
  • Østerud, Eirik (2015). Konkurransetilsynets adgang til inngrep mot klarerte fusjoner og oppkjøp. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  2015(3), s 232- 274
  • Østerud, Eirik (2007). Kapittel 4: Forbudet mot misbruk av dominerende stilling i EF-traktaten artikkel 82 og læren om objektiv begrunnelse, I: Olav Kolstad (red.),  Misbruk av dominerende stilling - Studier i konkurranserett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01138-7.  kapittel 4.  s 175 - 228

  Se alle arbeider i Cristin

  • Rognstad, Ole-Andreas; Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Kristina; Ørstavik, Inger Berg & Østerud, Eirik (2021). Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-04328-9.  383 s.
  • Østerud, Eirik (2016). Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02611-4.  308 s.
  • Østerud, Eirik (2014). Norway, (Bokkapittel sammen med advokat Beret Sundet), i 'Handbook on Competition Law Compliance', Oxford University Press, red. Daniel Sokol (University of Florida), Daniel Crane (University of Michigan), Ariel Ezrachi (University of Oxford), og Ioannis Lianos (University College London), Oxford University Press, 2014. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-870384-6.  20 s.
  • Østerud, Eirik (2010). Identifying Exclusionary Abuses by Dominant Undertakings under EU Competiltion Law. The Spectrum of Tests. Kluwer Law International.  ISBN 978-90-411-3271-0.  350 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider.
  • Hotvedt, Marianne Jenum & Østerud, Eirik (2017). Formidlingsøkonomiens partsrelasjoner: arbeids- og konkurranserettslige betraktninger.
  • Østerud, Eirik (2017). Konkurransereglenes anvendelse på tariffavtaler og boikott som arbeidskampmiddel. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  14(1), s 1- 30
  • Irgens-Jensen, Harald & Østerud, Eirik (2015). Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål – Rt. 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3)
  • Østerud, Eirik (2014). Bokanmeldelse av Aims and Values in Competition Law (DJØF Publishing 2013), Tidsskrift for Rettsvitenskap 02/2014. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  2014(2)
  • Østerud, Eirik (2013). ■The Norwegian Government Proposes Amendments to the Competition Act: Welcome Changes Regarding the Control of Concentrations, Harald Selte, Beret Sundet, Eirik Østerud, CPI Antitrust Chronicle, april 2013(2).. CPI Antitrust Chronicle.  2013(2)
  • Østerud, Eirik (2011). Fines in Antitrust, National Report to Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (International League of Competition Law) (2011), publisert på www.ligue.org/.
  • Østerud, Eirik (2010). Identifying Exclusionary Abuses Under Article 82 EC. The spectrum of tests. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 29.
  • Østerud, Eirik (2007). prosjektpresentasjon: Konkurransebegrensende virkning under EF-traktaten artikkel 82.
  • Østerud, Eirik (2005). konkurranseloven § 11 og læren om objektiv begrunnelse.
  • Østerud, Eirik (2005). konkurranselovens § 11 og læren om objektiv begrunnelse.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 29. aug. 2013 13:33 - Sist endret 23. mars 2020 16:02