Harald Irgens-Jensen

Image of Harald Irgens-Jensen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859357
Username
Visiting address Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Special fields

 • Intellectual Property Law
 • Law on Unfair Competition
 • Contract Law

Background

Born 1973, Cand. jur. 2000.

Irgens-Jensen took his ph.d. on the legal protection of confidential information in 2008. He has been Associate Professor at the Department of Private Law since July 2014. He previously worked as a lawyer in the law firm Thommessen, one of Norway’s biggest law firms.

Both as a practicing lawyer and as an academic Irgens-Jensen has mainly been working in the fields of Intellectual Property Law, Unfair Competition Law and Contract Law.  As a lawyer he specialized in patent litigation and worked closely with lawyers and patent attorneys from Germany, the Netherlands, United Kingdom and USA. He is an experienced lecturer, both at the University and in various supplementary education courses for lawyers. He published a book on the protection of confidential information, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? in 2010. He has written several articles on Intellectual Property Law and Unfair Competition Law.

He is Norwegian editor of Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), the leading Nordic journal of Intellectual Property Law.

Publications

 • Irgens-Jensen, Harald (2021). Kommentar til lov om vern av forretningshemmeligheter. Karnov lovkommentarer.
 • Garnweidner-Holme, Lisa; Skoglund Lieberg, Helle; Irgens-Jensen, Harald & Telle-Hansen, Vibeke (2021). Facilitators of and barriers to collaboration between universities and the food industry in nutrition research: a qualitative study. Food & Nutrition Research. ISSN 1654-6628. 65. doi: 10.29219/fnr.v65.7874. Full text in Research Archive
 • Irgens-Jensen, Harald (2021). Sameie i forretningshemmeligheter. In Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Ed.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. p. 360–372.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Avtaler om forsknings- og utviklingssamarbeid - "eiendomsrett" til resultater, lojalitetsplikt og handlefrihet. In Irgens-Jensen, Harald & Vislie, Camilla (Ed.), Immaterialrett, kontrakter og erstatning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215030081. p. 52–90.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Ny norsk lovgivning om vern av forretningshemmeligheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 4, p. 516–538. Full text in Research Archive
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Ansattes oppfinnsomhet - bedrifters hemmelighold. Forholdet mellom arbeidstakeroppfinnelsesloven og vernet for bedriftshemmeligheter. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 57(1), p. 3–18. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-01-02. Full text in Research Archive
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tendensen til ’total buy-outs’, opphavsmannens krav på rimelig vederlag, avtalelisenser og konkurranserett. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 6, p. 604–612. Full text in Research Archive
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 5, p. 417–442. Full text in Research Archive
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Plagiatbegrepet i forskningssammenheng. In Vinther, Torkild; Enebakk, Vidar & Hølen, Jacob Christian (Ed.), Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-52206-3. p. 130–154.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Ugyldighetssøksmål i patentretten: En gjennomgang av norsk rettspraksis med særlig vekt på sakenes økte kompleksitet og betydningen av avgjørelser fra EPOs appellkamre. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. p. 344–389.
 • Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Are; Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2016). Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 365–403.
 • Irgens-Jensen, Harald (2008). Noen privatrettslige spørsmål om tilgang til forskningsmateriale og forskningsdata. In Stenvik, Are & Gundersen, Aase (Ed.), Aktuell immaterialrett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01429-6. p. 195–227.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Forretningshemmeligheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. p. 568–582.

View all works in Cristin

 • Hagstrøm, Viggo; Bruserud, Herman; Alvik, Ivar; Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2021). Obligasjonsrett. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02246-8. 1002 p.
 • Bugge, Jens; Reusch, Christian H Prahl & Irgens-Jensen, Harald (2021). Håndbok for markaloven. Oslo og Omland Friluftsråd. ISBN 978-82-990841-3-0. 121 p.
 • Rognstad, Ole-Andreas; Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Kristina; Ørstavik, Inger Berg & Østerud, Eirik (2021). Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-04328-9. 383 p.
 • Irgens-Jensen, Harald & Vislie, Camilla (2020). Immaterialrett, kontrakter og erstatning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030081. 344 p.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03193-4. 765 p.
 • Irgens-Jensen, Harald (2010). Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes. Universitetsforlaget. ISBN 9788215015781. 353 p.

View all works in Cristin

 • Irgens-Jensen, Harald (2022). Hovedpunkter i markaloven. Hvordan den har fungert i 12 år.
 • Irgens-Jensen, Harald (2021). Hilsen til elever på videregående med rettslære.
 • Irgens-Jensen, Harald (2021). Generalklausulens rekkevidde i en kompleks immaterialrett.
 • Irgens-Jensen, Harald & Folkow, Eva (2021). Fråga om arbetsledningsrätt och avtalsjämkning - HR 2020-2202-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1, p. 2–7.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter - Høyesteretts dom 22. oktober 2020. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 13–14.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Rettighetsfordeling i FoU-kontrakter.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Kunstig intelligens og oppfinnelseshøyde.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Regelverket om IPR, dets formål og noen erfaringer.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). EU-rättsligt oreglerade områden - noen norske kommentarer. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 1, p. 146–151.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Eierskap/rettigheter til forskningsdata/forskningsresultater.
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Fri informasjon - eller fri næringsvirksomhet?
 • Irgens-Jensen, Harald (2020). Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. p. 508–523.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). Ole-Andreas Rongstad: Opphavsrett, med bidrag fra Birger Stuevold Lassen, 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2019. . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2019). Tre dommer fra EU-domstolen om rekkevidden av opphavsrett og nærstående rettigheter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 11–14.
 • Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2019). Endringer i patentloven, foretaksnavneloven, designloven og varemerkeloven. Forenklinger og klargjøringer. . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 9–11.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). EU-rättsligt oreglerade områden. Noen norske kommentarer .
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). RiksTVs overføring i bakkenettet er "tilgjengeliggjøring for allmennheten" - HR-2018-2269-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1, p. 15–17.
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold Tøien, Irina (2019). Nyheter på opphavsrettsområdet.
 • Irgens-Jensen, Harald (2019). Bortfall av immaterielle rettigheter ved passivitet.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 3.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Personalized Nutrition.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). The Business' Secret -the Business' Property?
 • Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider.
 • Irgens-Jensen, Harald (2018). Ugrunnet vinning - generelt prinsipp?
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2017). Forskningsetikk.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Om pengestrømmer og avtalesituasjonen i audiovisuell sektor.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Direktivet om forretningshemmeligheter - konsekvenser for norsk rett.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tendensen till 'total buy-outs', upphovsmannens krav till skäligt vederlag, ECL och kokurrenslagstiftning.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Vernet for bedriftshemmeligheter - noen utvalgte spørsmål.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Fra norsk rettspraksis. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 1, p. 73–85.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Trade Secret Protection, Unfair Competition and Intentional Tort. Some reflections after Directive 2016/943.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Tredelingsmodellen - rettslig rammeverk.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Open Access ved UiO.
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold-Tøien, Irina (2017). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Non-Competition Clauses in Employment Contracts under Norwegian Law. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 1, p. 29–35.
 • Irgens-Jensen, Harald (2017). Forhandling av samarbeidsavtaler fra et UH-perspektiv, med særlig vekt på IPR.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Kabelsending av fjernsynsprogrammer - Høyesteretts dom 10. mars 2016 (HR-2016-562-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 16–18.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Irgens-Jensen, Harald (2016). Opphavsretten som hindring for ‘fri flyt’ av audiovisuelle produksjoner .
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Irina Eidsvold Tøien: Skapende, utøvende kunstnere. Beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett, Universitetsforlaget 2016. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 18–19.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Forslaget til forordning for "visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 13–14.
 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2016). Opphavsretten som hindring for "fri flyt" av audiovisuelle produksjoner - en oversikt.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Forholdet mellom arbeidsgivers bedriftshemmelighetsvern og ansattes rett til oppfinnelser .
 • Irgens-Jensen, Harald & Eidsvold-Tøien, Irina (2016). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Irgens-Jensen, Harald & Lilleholt, Kåre (2016). Digitalt indre marknad - framlegg til nye EU-reglar.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Digital kontraktsrett.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). Non-competition clauses in employment contracts under Norwegian law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2016). EUs strategi for et digitalt indre marked - store endringer for opphavsretten? Del II. Lov & Data. ISSN 0800-7853. p. 6–11.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Patentering innen bioteknologi - med hovedvekt på de alminnelige patenteringsvilkår.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Copyright in the European Digital Single Market Strategy - some Norwegian reflections.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Plagiat - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Arbeidstakeroppfinnelser.
 • Irgens-Jensen, Harald & Østerud, Eirik (2015). Erstatning utover sakskostnader for uberettiget søksmål – Rt. 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). Sak E-16/14, EFTA-domstolen uttaler seg om supplerende beskyttelsessertifikat i sak om biologisk legemiddel. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 11–13.
 • Irgens-Jensen, Harald (2015). EUs strategi for et digitalt indre marked - store endringer for opphavsretten? Lov & Data. ISSN 0800-7853. p. 9–13.
 • Irgens-Jensen, Harald (2013). Plagiat av faglitteratur - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål.
 • Irgens-Jensen, Harald (2013). Plagiat av faglitteratur - opphavsrettslige og forskningsetiske spørsmål. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. p. 167–194.
 • Bruserud, Herman & Irgens-Jensen, Harald (2010). Bedriftshemmeligheter - bakgrunnsrettens beskyttelse og håndtering i kontraktsforhold.
 • Irgens-Jensen, Harald (2007). The Springboard in Civil Law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Hvordan beskytte knowhow?
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Registrering og bruk av GULE SIDER som varemerke. Høyesteretts dom 6. desember 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 12–15.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Etterligningsvernet i markedsføringsloven § 8 a. Høyesteretts dom 29. november 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 15–16.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Confidential Information and Departing Employees.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Confidential information of enterprises and the law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2006). Forretningshemmeligheder.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Vitenskapelige forfatteres rett til egne verk. Forskernes rettigheter til egne rådata.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Immaterialrett. Databaser. Vilkår for databasevern og vernets innhold. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 19–21.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Immaterialrett. Varemerkerett. Endring av registrert varemerke. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Irgens-Jensen, Harald (2005). Forretningshemmeligheter.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Markedsrett. Beskyttelse av bedriftshemmeligheter og domenenavn. Høyesteretts kjennelse i Rt. 2003. s. 825. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 9–11.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Kommentar til Kværner-kjennelsen, Rt. 2003 s. 825. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 4, p. 379–382.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Vitenskapelig ansattes rettigheter til egne verk.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Research Ethics and Intellectual Property Law.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Innføring i opphavsrettslige problemstillinger.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). "Immaterialrettsutvalget" - opphavsrettslige problemstillinger.
 • Irgens-Jensen, Harald (2004). Bedriftshemmeligheter.
 • Irgens-Jensen, Harald (2008). Bedriftens hemmelighet - og rettighet? Bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon. Institutt for privatrett, Universtitetet i Oslo.
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2007). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7236-183-8.
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2006). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-181-7. (ISSN 1501-052X)(nr. 37).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-179-5. (ISSN 1501-052X)(nr. 36).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Kolstad, Olav & Woxholth, Geir (2005). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Vårsemesteret 2005. Revidert utgave. Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. ISSN 82-7236-173-6. (ISSN 1501-052X)(nr. 29).
 • Irgens-Jensen, Harald ; Woxholth, Geir & Kolstad, Olav (2004). Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett .

View all works in Cristin

Published Oct. 21, 2014 11:18 AM - Last modified Jan. 6, 2021 9:14 AM