Harald Irgens-Jensen

Bilde av Harald Irgens-Jensen
English version of this page
Telefon +47 22859357
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

  • Immaterialrett
  • Markedsføringsloven
  • Kontrakts- og obligasjonsrett
  • Avtalerett

Bakgrunn

Født 1973, Cand. jur. 2000.

Irgens-Jensen har tidligere praksis fra advokatfirmaet Thommessen. Han ble ph.d. i 2008 på avhandlingen Bedriftens hemmelighet – og rettighet?  som omhandler vernet for bedriftshemmeligheter og knowhow  i norsk rett, og har vært førsteamanuensis ved Institutt for privatrett siden høsten 2014.

Både som advokat og som ansatt ved Det juridiske fakultet har Irgens-Jensen særlig arbeidet med markedsrett, immaterialrett og kontraktsrett. Som advokat prosederte han flere omfattende patentsaker og arbeidet tett med advokater i andre land. Han har bred erfaring fra undervisning, både ved Universitetet og i forbindelse med etterutdanning av jurister og andre faggrupper. Han publiserte boken Bedriftens hemmelighet – og rettighet? i 2010. Han har publisert flere artikler om immaterial- og markedsrettslige emner.

Han er norsk redaktør for det nordiske immaterialrettstidsskriftet Nordiskt Immateriellt Rättsskydd.

Emneord: Immaterialrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, Avtalerett, Komparativ rett, Rettsinformatikk
Publisert 4. juli 2014 11:23 - Sist endret 6. jan. 2021 09:13