Inger Berg Ørstavik

Image of Inger Berg Ørstavik
Norwegian version of this page
Phone +47 22859539
Room 212
Username
Visiting address Karl Johans gt. 47 Domus Media Vest
Postal address Postbox 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Background

Ørstavik has since 2014 been associate professor with the Department of Private Law. She obtained her Ph.D. in 2010 with the thesis "The innovation spiral - questions in patent law, contract law and competition law relating to improvements of patented inventions". The thesis was awarded H.M. the King's gold medal. She has experience from the Attorney General for Civil Affairs and from the law firm Schjødt.

Ørstavik has worked with intellectual property law, competition law, contract law and dispute resolution. She has broad experience from teaching, and has taught international human rights at Fudan University in Shanghai, China. She published the book "Innovasjonsspiralen" in 2010, and has published several articles in intellectual property law and competition law.

Inger Berg Ørstavik is a director on the board of Nordic Semiconductor ASA, and she is the chairperson of the Food and Drink Industry Professional Practices Committee (MFU) Food and Drink Industry Professional Practices Committee (MFU). She also has experience as arbitrator.

 

Publications

 • Ørstavik, Inger Berg (2021). Intellectual property rights, technology development and market dynamics in the renewable energy sector. In Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (Ed.), Intellectual Property and Sustainable Markets. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78990 134 4. p. 158–187.
 • Ørstavik, Inger Berg (2021). Erstatning etter grunnløs håndheving av immaterialrettigheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. p. 542–565. Full text in Research Archive
 • Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2021). Passivitet i varemerkeretten – om muligheten for å supplere varemerkelovens regler om rettighetstap med «alminnelige privatrettslige passivitetsregler». Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 27(1), p. 50–72. Full text in Research Archive
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). Immaterialrettigheter i tilvirkningskontraktene i offshore-sektoren. In Irgens-Jensen, Harald & Vislie, Camilla (Ed.), Immaterialrett, kontrakter og erstatning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215030081. p. 91–120. Full text in Research Archive
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Prinsippet om objektiv tolkning. Særlig om tolkning av forhandlede standardavtaler. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 331–381. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-04-01. Full text in Research Archive
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Article 102 TFEU and the Enforcement of Standard-Essential Patents. The Huawei Decision in a Contract Law Perspective. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. p. 11–22. Full text in Research Archive
 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Konkurranserettens betydning ved tolkning og utfylling av avtaler. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 372–418. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2016-04-02.
 • Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Are; Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2016). Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem. In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 365–403.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Erstatning i konkurranseretten. In Backer, Inge Lorange & Sundet, Tron Løkken (Ed.), 40. Nordiske Juristmøte Bind II. Det norske Styret. ISSN 978-82-999790-1-6. p. 217–223.
 • Ørstavik, Inger Berg (2013). Improvements and grant-back in biotech licensing. In Lidgard, Hans Henrik (Eds.), Nordic perspectives on Competition in Innovation Markets. Lunds Universitet. ISSN 978-91-637-2583-8. p. 145–160.
 • Ørstavik, Inger Berg (2010). Ekvivalenslærens innhold som rettsnorm i norsk patentrett. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. ISSN 0027-6723. 79(2), p. 134–149.
 • Ørstavik, Inger Berg (2009). Immaterialrett. Patentrett. Patentbeskyttelsens omfang,jf. patentlovens § 39 - ekvivalenslæren - Høyesteretts kjennelse 2. september 2009 (HR-2009-1735-A), donepezil. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 17–19.
 • Ørstavik, Inger Berg & Andersen, Lars Berge (2009). Sosialistisk markedsøkonomi i praksis ikrafttredelse av en konkurranselov i Kina. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 122(3), p. 445–463.
 • Ørstavik, Inger Berg (2005). Technology transfer agreements: Grant-backs and no-challenge clauses in the new EC technology transfer regulation. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. ISSN 0018-9855. 36, p. 83–112.

View all works in Cristin

 • Hagstrøm, Viggo; Bruserud, Herman; Alvik, Ivar; Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2021). Obligasjonsrett. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02246-8. 1002 p.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2021). Intellectual Property and Sustainable Markets. Edward Elgar Publishing. ISBN 978 1 78990 134 4. 256 p.
 • Rognstad, Ole-Andreas; Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Kristina; Ørstavik, Inger Berg & Østerud, Eirik (2021). Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-04328-9. 383 p.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2020). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-53122-2. 170 p.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2019). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205531222. 207. 168 p.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2018). Almanaikk for Norge for året etter Kristi fødsel 2019. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205518209. 164 p.

View all works in Cristin

 • Ørstavik, Inger Berg & Rognstad, Ole-Andreas (2020). Inngrep i varemerke. Høyesteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1142-A, Apple. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 29–31.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). EU-domstolens dom i sak C-240/18 P, "Fack Ju Göhte". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 20–21.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). EU-domstolens dom i sak C-567/18, Amazon Marketplace, "bruk" av et varemerke. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 19–20.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). Overføring av utenlandsk domenenavn, varemerkeloven § 59. Høyesteretts dom 28. november 2019 (HR-2019-2213-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 10–11.
 • Aronsen, Jan Magnus; De Smedt, Koenraad; Heggland, Ingrid; Dingsør, Liv; Tronstad, Stein & Pedersen, Ole Petter [Show all 8 contributors for this article] (2020). Hvordan få økt deling og gjenbruk av forskningsdata? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). Reguleringen av GMO under genteknologiloven og mulighetene for endringer i loven.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). Opphavsrettslige utfordringer knyttet til Open access.
 • Ørstavik, Inger Berg (2020). Alberto de Franceschi (ed.), European Contract Law and the Digital Single Market, Intersentia, Cambridge (2016), 266 p. . European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. p. 457–460.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Rettigheter til ny teknologi og informasjon i tilvirkningskontrakter (NTK/NF15).
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Handling innovation in licensing relationships.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Begrepsharmonisering - EU rettens indirekte innflytelse på nasjonal rett.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). IPRs, technology development and market dynamics in the renewable energy sector.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Rett verneting ved tvist om retten til patent og patentsøknad - Høyesteretts kjennelse 16. november 2018 (HR-2018-2191-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 19–20.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Amund Bjøranger Tørum: Interpretation of Commercial Contracts. Universitetsforlaget 2019, 262 sider. TfR. p. 538–542. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2019-05-06.
 • Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2019). Endringer i patentloven, foretaksnavneloven, designloven og varemerkeloven. Forenklinger og klargjøringer. . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 9–11.
 • Ørstavik, Inger Berg (2019). Stojan Arnerstål: Varumärkesanvändning. Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, 305 sider. TfR. p. 74–77.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). The Indirect Influence of EU Law on Intellectual Property Contracts.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Art as trademarks - reflections after the Vigeland-decision of the EFTA Court.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). The Interface between Trademark Law and Copyright Law.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Fri konkurranse i ettermarkedet i offshoresektoren - begrensninger som følge av immaterialrettigheter?
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Tolkning av standardkontrakter.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Krenkelse av varemerkerett, varemerkeloven § 4 - HR-2018-110-A, ENSILOX. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 13–14.
 • Ørstavik, Inger Berg (2018). Fargen lilla som varemerke. Høyesteretts dom 11. desember 2017 (HR-2017-2356-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 23–24.
 • Ørstavik, Inger Berg & Reimers, Felix (2017). Immaterialrett.
 • Ørstavik, Inger Berg & Hjelmeng, Erling (2017). Eksklusivitet og konkurranseforbud som aksessoriske begrensninger? .
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Erstatning for håndheving av immaterialrettigheter uten grunn.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Bruk av geografisk stedsbetegnelse som varemerke ROUTE 66. (HR-2016-2239-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 15–16.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). EFTA-domstolens dom av 6. april 2017, sak E-5/16, kunst som varemerker (Vigeland). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 13–15.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Varemerket POTETGULL - Borgarting lagmannsretts dom av 16. desember 2016 (LB-2015-195012). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 15–16.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Torger Kielland: Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser. Universitetsforlaget, 2017. 375 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 14–15.
 • Ørstavik, Inger Berg (2017). Avgjørelse av Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) av 13. november 2017, sak 16/00148 m.fl., kunst som varemerker (Vigeland). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 11–12.
 • Ørstavik, Inger Berg & Stenvik, Are (2016). Lovstrid som ugyldighetsgrunn for immaterialrettsavtaler.
 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Consequences of the Huawei decision for licensing practices.
 • Ørstavik, Inger Berg (2016). Vernet for særpregete foretaksnavn - fare for forveksling. Høyesteretts dom av 22. september 2016, Pangea Property Partners AS. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 8–11.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Avgjørelse fra Førsteinstansretten om avbildning av produkter, spill og spillebrett, som varemerke. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(2), p. 10–11.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). EU-domstolens sak C-577/13 om supplerende beskyttelsessertifikater og flere legemidler basert på samme aktive virkestoff. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(2), p. 13–13.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). TRIPP-TRAPP stolen som tre dimensjonalt varemerke. EU-domstolens dom i sak C-205/13 (Hauck mot Stokke m.fl.), 18. september 2014. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(1), p. 16–17.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Patenter og menneskelige embryonale stamceller. EU-domstolens dom i sak C-364/13 (International Stem Cell Corporation), 18. desember 2014. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(1), p. 15–16.
 • Ørstavik, Inger Berg (2015). Konkurranseretten setter grenser for retten til å håndheve patenter. EU-domstolens dom av 16. juli 2015 i sak C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd. mot ZTE Corp. og ZTE Deutschland GmbH. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 17(4), p. 10–12.
 • Ørstavik, Inger Berg (2014). Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer: Ansattes immaterielle rettigheter. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 568–571.
 • Ørstavik, Inger Berg (2013). Styrking av håndhevingsreglene for det industrielle rettsvern. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 18–20.
 • Ørstavik, Inger Berg (2012). Bengt Domeij, Patentavtalsrätt: Licenser, överlåtelser och samägande i patent. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 546–550.
 • Ørstavik, Inger Berg (2008). Carl Martin Gölstam: Licensavtalet och konkurrensrätten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. p. 623–627.
 • Ørstavik, Inger Berg (2005). EU's gruppefritak for teknologioverføringsavtaler.
 • Ørstavik, Inger Berg (2010). Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser. Det juridiske fakultet-Universitetet i Oslo. ISSN 1890-2375.

View all works in Cristin

Published Dec. 17, 2014 1:22 PM - Last modified Apr. 20, 2021 2:06 PM