Marte Eidsand Kjørven

Image of Marte Eidsand Kjørven
Norwegian version of this page
Phone +47 22859328
Username
Visiting address Karl Joahns gt. 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Background

Born in 1982.  Master’s Degree in Law in 2007. PhD in 2016.

Kjørvens’ doctoral thesis deals with legal questions related to the mis-selling of investment products to consumers.  The main research question is to what extent consumers can hold their financial institution liable for loss they have suffered after investing in complex and risky investment products. The specific content of the conduct of business rules under the MiFID are analyzed, as well as the interplay between these obligations and national rules on contract and tort law.  

The thesis was published by Universitetsforlaget, Norwegian University Press, in 2017, titled “Ytelse av investeringstjenester til forbruker – verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd” (The (Mis)selling of Investment Products to Consumers).

Kjørven has been an associate professor at Commercial Contract Law since 2017 and Professor since 2019. She has previously worked as a trainee lawyer at Kluge Law Firm and as a legal adviser in the Law Department of the Ministry of Justice and Public Security.

Special fields

Kjørven’s legal research interests lies within financial, contract and consumer law, as well as law of obligations and tort. She is especially interested in legal challenges related to Fintech, digitalisation, and the complex interplay between the EU financial market regulations and national contract and tort Law.

CV

 

 

Publications

 • Kjørven, Marte Eidsand (2021). Current and future liability concepts in European financial market regulation. In Chiu, Iris H-Y & Gudula, Deipenbrock (Ed.), Routledge Handbook of Financial Technology and Law. Routledge. ISSN 978-0-367-34414-6. p. 177–190.
 • Kjørven, Marte Eidsand; Høgberg, Alf Petter & Woxholth, Geir (2021). BankID-opplysninger på avveie – om vilkårene for aktivering av forsettsansvaret etter finansavtaleloven § 35 (3) og ny finansavtalelov § 4-30 (4). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 60(6), p. 335–366. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-06-03. Full text in Research Archive
 • Kjørven, Marte Eidsand (2020). Who Pays When Things Go Wrong? Online Financial Fraud and Consumer Protection in Scandinavia and Europe. European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 31(1), p. 77–110. Full text in Research Archive
 • Kjørven, Marte Eidsand (2019). Foreldet til tross for fristavbrytende skritt – en kritisk analyse av foreldelseslovens regler om virkningen av fordringshaverens skritt til inndrivelse som ikke fører til realitetsavgjørelse om fordringen. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. 25(2), p. 159–189. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2019-02-01. Full text in Research Archive
 • Kjørven, Marte Eidsand (2019). Closet Index Funds and Retail Investor Protection – A Scandinavian Perspective. Tilburg Law Review. ISSN 2211-0046. 24(1), p. 125–138. doi: 10.5334/tilr.141/. Full text in Research Archive
 • Kjørven, Marte Eidsand (2018). Closet index funds and retail investor protection - A scandinavian perspective. Tilburg Law Review. ISSN 2211-0046. 24(1), p. 125–138. doi: 10.5334/tilr.141.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2013). Fokus Bank-saken - Rt. 2012 s. 1926. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2013). Replikk til Kyrre Eggens kommentar til min artikkel om Rt. 2010 s. 355 (Lognvik-dommen). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 185–189.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2012). Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av finansielle instrumenter til forbruker - kommentar til Rt. 2012 s. 355 (Lognvik-saken). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 387–406.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2012). Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av lånefinansierte sammensatte investeringsprodukter - Rt. 2012 s. 355. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 23–25.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2011). Virkningene av avbrytelse av foreldelsesfristen, Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01730-3. p. 406–457.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2011). Vilkår for avbrytelse av foreldelsesfristen, Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01730-3. p. 295–401.

View all works in Cristin

 • Kjørven, Marte Eidsand (2021). Hjelp, jeg studerer juss - en studieguide. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02968-9. 208 p.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2017). Ytelse av investeringstjenester til forbruker: verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02833-0. 300 p.
 • Kjørven, Marte Eidsand; Bruserud, Herman; Nyland, Espen; Holdø, Håvard H.; Lervåg, Jon Vegard & Nygård, Mona (2011). Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01730-3. 561 p.
 • Kjørven, Marte (2008). Avbrytelse av foreldelsesfristen ved rettslige skritt mv. - vilkår og virkninger. Privatrettsfondet. ISBN 978-82-7236-191-3. 174 p.

View all works in Cristin

 • Holter, Katrine; Slyngstadli, Ole Martin Juul & Kjørven, Marte Eidsand (2022). Rett og Slett: #20: Olga-svindel og ID-tyveri. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2021). De vanskelige kreditorene og hva gjør vi?
 • Kjørven, Marte Eidsand (2021). Bankenes ansvar ved svindel.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2021). Hvem tar regningen når vi blir svindlet på nett? Bør bankene ha større ansvar?
 • Kjørven, Marte Eidsand (2013). Miriam Skag, Starttidspunkt for foreldelsesfrister, Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 533 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2011). Fredric Korling: Rådgivningsansvar - särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning Jure Förlag AB, Stockholm 2010, 743 sider. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 310–312.

View all works in Cristin

Published Nov. 6, 2017 10:08 AM - Last modified Jan. 6, 2021 9:15 AM

Projects