Marte Eidsand Kjørven

Associate Professor - Department of Private Law
Image of Marte Eidsand Kjørven
Norwegian version of this page
Phone +47-22859328
Username
Visiting address Karl Joahns gt. 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

  • Kjørven, Marte Eidsand (2013). Fokus Bank-saken - Rt. 2012 s. 1926. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
  • Kjørven, Marte Eidsand (2013). Replikk til Kyrre Eggens kommentar til min artikkel om Rt. 2010 s. 355 (Lognvik-dommen). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 185- 189
  • Kjørven, Marte Eidsand (2012). Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av finansielle instrumenter til forbruker - kommentar til Rt. 2012 s. 355 (Lognvik-saken). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7), s 387- 406
  • Kjørven, Marte Eidsand (2012). Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av lånefinansierte sammensatte investeringsprodukter - Rt. 2012 s. 355. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 23- 25
  • Kjørven, Marte Eidsand (2011). Vilkår for avbrytelse av foreldelsesfristen, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  s 295 - 401
  • Kjørven, Marte Eidsand (2011). Virkningene av avbrytelse av foreldelsesfristen, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  s 406 - 457

View all works in Cristin

  • Kjørven, Marte Eidsand; Bruserud, Herman; Nyland, Espen; Holdø, Håvard H.; Lervåg, Jon Vegard & Nygård, Mona (2011). Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  561 s.
  • Kjørven, Marte (2008). Avbrytelse av foreldelsesfristen ved rettslige skritt mv. - vilkår og virkninger. Privatrettsfondet.  ISBN 978-82-7236-191-3.  174 s.

View all works in Cristin

  • Kjørven, Marte Eidsand (2013). Miriam Skag, Starttidspunkt for foreldelsesfrister, Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 533 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
  • Kjørven, Marte Eidsand (2011). Fredric Korling: Rådgivningsansvar - särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning Jure Förlag AB, Stockholm 2010, 743 sider. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (5), s 310- 312

View all works in Cristin

Published Nov. 6, 2017 10:08 AM - Last modified Nov. 6, 2017 1:21 PM

Projects

No ongoing projects