Marte Eidsand Kjørven

Bilde av Marte Eidsand Kjørven
English version of this page
Telefon +47 22859328
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Født 1982. Master i rettsvitenskap 2007. Ph.D. 2016.

Kjørvens ph.d.-avhandling omhandler ytelse av investeringstjenester til forbruker. Avhandlingen trekker opp grensen mellom forbrukerens ansvar for egne investeringsbeslutninger på den ene siden, og finansinstitusjonens plikter og ansvar på den andre. Avhandlingen belyser hvordan verdipapirrettslige og kontrakts- og erstatningsrettslige regler virker sammen, og hvordan vi kan forstå relasjonene mellom verdipapirforetak og forbruker som kontraktstype, i tillegg til å klarlegge innholdet av konkrete atferdsplikter. Avhandlingen ble utgitt som bok på Universitetsforlaget i 2017 med tittelen "Ytelse av investeringstjenester til forbruker".

Kjørven er ansatt som førsteamanuensis i kommersiell kontraktsrett fra 2017 og som professor fra 2019. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma og som rådgiver i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet.

Faglige kompetanseområder

Kjørvens rettsvitenskapelige kompetanse ligger innenfor finansmarkedsrett, obligasjonsrett, kontraktsrett, erstatningsrett og forbrukerrett. Hun er særlig opptatt av samspillet mellom den EU-baserte markedsreguleringen og nasjonale formuerettslige regler.

CV

 

Emneord: Finansmarkedsrett, obligasjonsrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, forbrukerrett

Publikasjoner

 • Kjørven, Marte Eidsand (2020). Who Pays When Things Go Wrong? Online Financial Fraud and Consumer Protection in Scandinavia and Europe. European Business Law Review.  ISSN 0959-6941.  31(1), s 77- 110 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2019). Closet Index Funds and Retail Investor Protection – A Scandinavian Perspective. Tilburg Law Review.  ISSN 2211-0046.  24(1), s 125- 138 . doi: https://tilburglawreview.com/articles/10.5334/tilr.141/ Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2019). Foreldet til tross for fristavbrytende skritt – en kritisk analyse av foreldelseslovens regler om virkningen av fordringshaverens skritt til inndrivelse som ikke fører til realitetsavgjørelse om fordringen. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  25(2), s 159- 189 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9510-2019-02-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjørven, Marte Eidsand (2018). Closet index funds and retail investor protection - A scandinavian perspective. Tilburg Law Review.  ISSN 2211-0046.  24(1), s 125- 138 . doi: 10.5334/tilr.141
 • Kjørven, Marte Eidsand (2013). Fokus Bank-saken - Rt. 2012 s. 1926. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
 • Kjørven, Marte Eidsand (2013). Replikk til Kyrre Eggens kommentar til min artikkel om Rt. 2010 s. 355 (Lognvik-dommen). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 185- 189
 • Kjørven, Marte Eidsand (2012). Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av finansielle instrumenter til forbruker - kommentar til Rt. 2012 s. 355 (Lognvik-saken). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (7), s 387- 406
 • Kjørven, Marte Eidsand (2012). Anvendelse av avtaleloven § 36 ved salg av lånefinansierte sammensatte investeringsprodukter - Rt. 2012 s. 355. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 23- 25
 • Kjørven, Marte Eidsand (2011). Vilkår for avbrytelse av foreldelsesfristen, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  s 295 - 401
 • Kjørven, Marte Eidsand (2011). Virkningene av avbrytelse av foreldelsesfristen, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  s 406 - 457

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjørven, Marte Eidsand (2017). Ytelse av investeringstjenester til forbruker: verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02833-0.  300 s.
 • Kjørven, Marte Eidsand; Bruserud, Herman; Nyland, Espen; Holdø, Håvard H.; Lervåg, Jon Vegard & Nygård, Mona (2011). Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  561 s.
 • Kjørven, Marte (2008). Avbrytelse av foreldelsesfristen ved rettslige skritt mv. - vilkår og virkninger. Privatrettsfondet.  ISBN 978-82-7236-191-3.  174 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. nov. 2017 09:56 - Sist endret 6. jan. 2021 09:14