Marte Eidsand Kjørven

Bilde av Marte Eidsand Kjørven
English version of this page
Telefon +47 22859328
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Født 1982. Master i rettsvitenskap 2007. Ph.D. 2016.

Kjørvens ph.d.-avhandling omhandler ytelse av investeringstjenester til forbruker. Avhandlingen trekker opp grensen mellom forbrukerens ansvar for egne investeringsbeslutninger på den ene siden, og finansinstitusjonens plikter og ansvar på den andre. Avhandlingen belyser hvordan verdipapirrettslige og kontrakts- og erstatningsrettslige regler virker sammen, og hvordan vi kan forstå relasjonene mellom verdipapirforetak og forbruker som kontraktstype, i tillegg til å klarlegge innholdet av konkrete atferdsplikter. Avhandlingen ble utgitt som bok på Universitetsforlaget i 2017 med tittelen "Ytelse av investeringstjenester til forbruker".

Kjørven er ansatt som førsteamanuensis i kommersiell kontraktsrett fra 2017 og som professor fra 2019. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma og som rådgiver i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet.

Faglige kompetanseområder

Kjørvens rettsvitenskapelige kompetanse ligger innenfor finansmarkedsrett, obligasjonsrett, kontraktsrett, erstatningsrett og forbrukerrett. Hun er særlig opptatt av samspillet mellom den EU-baserte markedsreguleringen og nasjonale formuerettslige regler.

CV

 

Emneord: Finansmarkedsrett, obligasjonsrett, Kontraktsrett, Erstatningsrett, forbrukerrett
Publisert 6. nov. 2017 09:56 - Sist endret 6. jan. 2021 09:14