Marianne Jenum Hotvedt

Associate Professor - Department of Private Law
Image of Marianne Jenum Hotvedt
Norwegian version of this page
Phone +47 22859721
Mobile phone +47 95885767
Username
Visiting address Domus Media Vest Karl Johans gate 47

Background

Born in 1977

2002: Candidate of Law (cand. jur.), University of Oslo

2015: PhD on the thesis "The Employer Concept", University of Oslo

2001-2002: Research assistant, Department of Public and International Law, University of Oslo

2003–2005: Higher executive officer, Ministry of Justice, Legislation Department

2005–2009: Advisor, Ministry of Modernisation, Employer Department

2009–2014: Ph.D. candidate, Department of Private Law, University of Oslo

2012: Senior advisor, Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Maritime Department

2014–2015: Research fellow, Department of Private Law, University of Oslo

2015–2018: Postdoctoral fellow, Department of Private Law, University of Oslo

2018– : Associate Professor, Department of Private Law, University of Oslo

Special fields

 • Labour law
 • Discrimination law

Research Projects

Hotvedt is part of the Arfa-project, Building Labour Law. She is the head of the Faculty of Law’s forum for research on labour law, Labour Law and Working Life.  

Hotvedt is part of a Nordic, cross-disciplinary research project: The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models, where she leads the work in Pillar VI: Labour law & regulations.

 

Tags: labour law

Publications

 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Kollektive forhandlinger for oppdragstakere? Rekkevidden av adgangen til å forhandle tariffavtaler i lys av internasjonal rettsutvikling. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  (1), s 1- 44 . doi: 10.18261/issn.1504-3088-2020-01-01 Full text in Research Archive.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Velferdsrett vs. arbeidsrett når private aktører yter velferdstjenester, I: Sigrid Eskeland Schütz; Ragna Aarli & Henriette Sinding Aasen (red.),  Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205538498.  Artikkel i bokens del IV : Velferd og offentlig regulering.  s 384 - 402
 • Ilsøe, Anna; Jesnes, Kristin & Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Social partner responses in the Nordic platform economy, In Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (ed.),  Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  Chapter 6.  s 68 - 78
 • Jesnes, Kristin; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Ilsøe, Anna; Hotvedt, Marianne Jenum; Rolandsson, Bertil; Saloniemi, Antti; Saari, Tiina & Dølvik, Jon Erik (2020). Conclusion, In Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (ed.),  Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  Chapter 7.  s 79 - 88
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Når er reisetid arbeidstid?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 107- 129 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-02-05 Full text in Research Archive.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Arbeidstaker - quo vadis? Den nyere utviklingen av arbeidstakerbegrepet. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 42- 103 . doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-01-02 Full text in Research Archive.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Prøvelsesrett på prøve. Kan domstolene prøve rimelighet i saker om statsansattes stillingsvern?. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  (1), s 1- 36 . doi: 10.18261/issn.1504-3088-2018-01-01 Full text in Research Archive.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). The contract-of-employment test renewed: A Scandinavian approach to platform work. Spanish Labour Law and Employment Relations Journal (SLLERJ).  ISSN 2255-2081.  7(1-2), s 56- 74 . doi: 10.20318/sllerj.2018.4436 Full text in Research Archive.
 • Hotvedt, Marianne Jenum; Arnardottir, Oddny Mjöll; Nousiainen, Kevät & Ventegodt, Maria (2018). Nordic disability employment laws and policies in a human rights perspective, In Rune Halvorsen & Bjørn Hvinden (ed.),  Youth, Diversity and employment: Comparative perspectives on Labour Market Policies.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78347-599-5.  Chapter 7.  s 150 - 177
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Menneskerettigheter og diskrimineringsvern, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.),  Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205497443.  Kapittel 8.  s 335 - 396
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Tariffavtaler, rettsutvikling og organisasjonsfrihet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 86- 109 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-02-03 Full text in Research Archive.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiveransvar i formidlingsøkonomien? Tilfellet Uber. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  55(8), s 484- 503 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-08-03
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Universell utforming "in action", I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 267 - 285
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Utfordringene i formidlingsøkonomien: Arbeidsgiverplikter for Uber?, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkel.  s 327 - 338
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter.. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  (2), s 159- 192
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Avklaringer om arbeidstakerbegrepet - Rt. 2012 s. 342 og Rt. 2012 s. 354. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2013). Arbeidsavtalen og styringsrett: Harmoni i en domsoktett. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  X(1), s 112- 138

View all works in Cristin

 • Hotvedt, Marianne Jenum; Munkholmn, Natalie Videbæk; Westregård, Annamaria; Ylhäinen, Marjo; Pind, Dagný Aradóttir & Alsos, Kristin (2020). The future of Nordic labour law : Facing the challenges of changing labour relations. Nordic Council of Ministers.  ISBN 978-92-893-6723-3.  170 s.
 • Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Individuell arbeidsrett (2.utg.). Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48833-5.  540 s.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiverbegrepet. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205490130.  544 s.
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (2016). Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  832 s.
 • Hotvedt, Marianne Jenum; Bull, Hans Jacob; Pettersen, Terje Hernes & Engeness, Roald (2014). Skiparbeidsloven med kommentarer. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1539-3.  680 s.

View all works in Cristin

 • Hotvedt, Marianne Jenum (2021). Domstolsprøvelse av arbeidsgivers styringsrettsbeslutninger.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2021). Presentation of the Future of Work project.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2021). Seksuell trakassering på arbeidsplassen. HR-2020-2476-A #MeToo. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 11
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Arbeidstid og reisetid. Sakens kjerne.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Kollektive forhandlinger for oppdragstakere?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Labour law responses to Covid-19 in Norway.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). Protection of platform workers in Norway : Part 2 Country report.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). The future of Nordic labour law : Facing the challenges of changing labour relations.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2020). The future of Nordic labour law : Facing the challenges of changing labour relations.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). A Nordic labour market under pressure - is there a need for new regulation?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Arbeidsgiverbegrepet i arbeidsretten. Utgangspunkter, uklarheter – og endringsmuligheter.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Arbeidsmiljøloven og nye tilknytnigngsformer.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Key concepts and changing labour relations in Norway : Part 1 Country report.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Legal framework in the future of work: Key challenges in the Nordic context.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Når er arbeidstid reisetid?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Plassering av arbeidsgiveransvar i konsern - HR-2018-2371-A Norwegian. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Rettslige problemstillinger med plattformøkonomi for partene i arbeidslivet.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Styringsrett og domstolsprøvelse av rimelighetshensyn.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Tid for debatt om debatten?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2019). Tilknytnings- og organisasjonsformer i arbeidslivet.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Videbæk Munkholm, Natalie (2019). Labour law in the future of work. Introduction paper. Fafo-notat. 2019:06.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Arbeidsgiverbegrepet - utblikk fra et norsk perspektiv.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Digitalisering og «delingsøkonomi»: Utfordringer for arbeidsrett og andre rettsområder.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Domstolsprøvelse av statsansattes stillingsvern. Adgang til rimelighetsprøvelse?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Domstolsprøvelse av statsansattes stillingsvern Kompetanse til rimelighetsprøvelse?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Domstolsprøvelse, saklighet og stillingsvern.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Når er reisetid arbeidstid? Arbeidstidsbegrepet etter HR-2018-1036-A Reisetid.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Når er reisetid arbeidstid? HR-2018-1036-A Reisetid og EFTA-domstolens uttalelse i sak E-19/16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 3- 5
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Om rimelighet og verdighet. Stillingsvern i Forsvaret (HR-2017-2479-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2018(1), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Omsorgstjenester i hjemmet: Forholdet mellom offentlige og private aktører fra et arbeidsrettslig perspektiv.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Saklig grunn til oppsigelse av fastlegeavtale? HR-2018-1958-A Spiralnekt. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 6- 8
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Statsansatteloven: Stillingsvern og domstolsprøvelse.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). The future of work: Employment relations and the law.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2018). The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Engan, Anne-Beth (2018). When is travelling time working time?. European Employment Law Cases.  ISSN 1877-9107.
 • Irgens-Jensen, Harald; Østerud, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2018). Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene. Behov for fornyelse?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Arbeidsgiveransvar i "delingsøkonomien".
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Employer responsibility in the platform economy.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). En begrepsmessig bombe? Tolkning av begrepet "ansatt" (HR-2017-344-A) Summarisk fellesoppgjør. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 6- 7
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Grunnlaget for arbeidsgiveransvar. Utgangspunkter og utviklingstrekk.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Rethinking the regulatory frameworks of work, employers and Labour relations.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Rettsavklaring om rettsutvikling - erstatningsansvar for brudd på et "dynamisk" diskrimineringsforbud? - HR-2017-219-A (Helikopterpiloter II). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Stillingsvern ved universitetet, fortrinnsrett for tjenestemenn - HR-2016-2346-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 3- 5
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2017). The Contract of Employment-test Renewed. A Scandinavian Approach to Platform Work.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Østerud, Eirik (2017). Formidlingsøkonomiens partsrelasjoner: arbeids- og konkurranserettslige betraktninger.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsavtalens "vesen" i lys av nyere rettspraksis.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet i møte med formidlingsøkonomien.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiveransvar for Uber?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Arbeidsgiverbegrepet. Presentasjon av avhandling..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Challenges in the sharing economy. Employer duties for platform companies?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Delingsøkonomien og Uber.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). "Delingsøkonomien" og Uber. Arbeidsgiveransvar for formidlingsvirksomheter?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Folketrygdlovens arbeidstakerbegrep, ordfører - Høyesteretts dom 16. mars 2016 (HR-2016-00589-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 2- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Forlengelse av lærekontrakt og ansettelsestid? – Rt. 2015 s. 1136. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 2- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Formidlingsøkonomi. Rettslige betraktninger fra en Uber-sjåfør..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Hva særpreger tjenestemenns rettsstilling? Om forslaget til ny lov om ansettelsesforhold i staten og om problemstillinger for postdoktorprosjekt.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Klassifiseringen av arbeidsavtalen (HR-2016-1366-A (Avlaster II)). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Presentasjon av Tjenestemannslovutvalgets forslag.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Tjenestemenns rettsstilling. Grunnbegreper i komparativ belysning. Presentasjon av postdoktorprosjekt..
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2016). Utvelgelseskretsen ved nedbemanning – Rt. 2015 s. 1332. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 2
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Engan, Anne-Beth (2016). New Supreme Court decision on the distinction between independent contractors and employees. European Employment Law Cases.  ISSN 1877-9107.  (4), s 234- 236
 • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie; Sundet, Tron Løkken & Silset, Bodil (2016). Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), samt Bodil Silset (red.sekr.): Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 3
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene som arbeidsrettslige inngangsvilkår.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Hvem er arbeidsgiver i konsern?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Kjernen i konflikten. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2015). Prøveforelesning: Betydning av rettsutvikling for eksisterende tariffavtaler og tariffpartenes ansvar i den forbindelse.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2014). Arbeidsgivers straffansvar.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2014). Arbeidsavtalen og styringsrett. Harmoni i en domsoktett.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Arbeidstakerbegrepet i lys av nyere høyesterettspraksis.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Fragmentering av arbeidsgiverfunksjoner - på vei mot ny struktur for ansvar?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Grunnlaget for flere arbeidsgivere i samme arbeidsforhold.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Inkludering av funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norden. Presentasjon av bidrag til artikkel: Nordic Disability Employment laws and policies in a human rights prespective.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2013). Klassifiseringen av arbeidsavtalen.
 • Hotvedt, Marianne Jenum & Ulseth, Terese Smith (2013). Presentasjon av artikkel om arbeidsavtalen og styringsrett.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Arbeidsgiverplikter. Hva utløser arbeidsgiverplikter?.
 • Hotvedt, Marianne Jenum (2012). Lovreguleringen av arbeidsgiverplikter.

View all works in Cristin

Published Aug. 3, 2009 1:07 PM - Last modified Mar. 16, 2020 12:09 PM