Tone Linn Wærstad

Image of Tone Linn Wærstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22850236
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 0165 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Academic interests

 • Family law
 • Private international Law
 • Human rights Law
 • International women’s Law
 • Anti-discrimination law

Courses taught

 • International human rights
 • International Law
 • Legal methodology
 • Family Law
 • Inheritance law

Background

2004 Cand. mag

2005 Research assistent at the Department of Public and International Law, University of Oslo

2006 Cand. Jur

2007 Research fellow at the Department of Public and International Law, University of Oslo

2008 Guest researcher Queen’s University and Ottawa University, Ontario, Canada

2010 Guest researcher, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

2015 Ph. D:  “Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law.”

2016 Post-doctoral fellow at the Department of Private Law, University of Oslo

2018 Associate Professor in Family Law at the Department of Private Law, University of Oslo

2019 Professor in Family Law at the Department of Private Law, University of Oslo

 

Publications

 • Wærstad, Tone Linn (2022). Transnasjonal familierett sett i et kvinneperspektiv. In Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Ed.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690.
 • Wærstad, Tone Linn (2021). Når er et ekteskap gyldig inngått i utlandet, jf. ekteskapsloven § 18 a første ledd første punktum? In Asland, John; Fredwall, Katrine Kjærheim; Syse, Aslak & Wærstad, Tone Linn (Ed.), Livsfelleskap – Rettsfelleskap. Festsskrift til Tone Sverdrup. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205524491. p. 307–317.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Muslimske brudegavers (mahr) rettslige status – noen refleksjoner . Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 17(3), p. 205–226. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-03-02. Full text in Research Archive
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Den norske reguleringen av anerkjennelse av barneekteskap inngått i utlandet: Menneskerettslige og rettstekniske vurderinger. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. p. 49–61.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gyldigheten av troskapsavtale mellom samboere . Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(4), p. 328–336. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-04-05. Full text in Research Archive
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Reguleringen av polygame ekteskap i norsk rett. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(2-3), p. 194–215. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-02-03-07. Full text in Research Archive
 • Wærstad, Tone L. (2017). Hvordan sikre kvinners diskrimineringsvern i møte med kulturelle praksiser gjennom forbudet mot strukturell diskriminering i kvinnediskrimineringskonvensjonen (KDK). In Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (Ed.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISSN 978-87-619-3854-1. p. 196–210.
 • Wærstad, Tone L. (2016). The Application of the Non-discrimination Guarantee in Muslim Women´s Processes of Divorce in Norway, The International Survey of Family Law. 2016 Edition. Jordan Publishing. ISSN 978 1 784732172. p. 357–372.
 • Wærstad, Tone L. (2016). Mot en mer enhetlig regulering av tvangsekteskap i norsk rett? In Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Ed.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. p. 523–537.
 • Wærstad, Tone L. (2016). Harmonizing Human Rights Law and Private International Law through the Ordre Public Reservation: the example of the Norwegian Regulation of the Recognition of Foreign Divorces. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. p. 51–71. doi: 10.5617/oslaw3947.
 • Wærstad, Tone L. (2014). Hvordan bør voldgift basert på religiøs rett i familielivet behandles i norsk rett? Lærdommer fra Canada sett i lys av diskrimineringsvernet. In Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Ed.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. p. 321–355.

View all works in Cristin

 • Kjørven, Marte Eidsand; Hjort, Maria Astrup & Wærstad, Tone Linn (2022). Bruk og misbruk av elektronisk identifikasjon. Karnov Group Norway AS. ISBN 978-82-93816-31-7. 320 p.
 • Asland, John; Fredwall, Katrine Kjærheim; Syse, Aslak & Wærstad, Tone Linn (2021). Livsfelleskap – Rettsfelleskap. Festsskrift til Tone Sverdrup. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205524491. 424 p.
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205524491. 421 p.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Protecting Muslim Minority Women's Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law. . Nomos. ISBN 9783848739271. 383 p.
 • Wærstad, Tone L. & atkin, bill (2016). The International Survey of Family Law. 2016 Edition. Jordan Publishing. ISBN 978 1 784732172. 553 p.

View all works in Cristin

 • Hjort, Maria Astrup & Wærstad, Tone Linn (2022). Human rights and eID management.
 • Wærstad, Tone Linn (2021). Hvordan regulering av elektronisk identifikasjon (eID) påvirker nære relasjoner og fører til sårbarhet for rettighetsbrudd. .
 • Wærstad, Tone Linn (2021). The concept of marriage challenged in Norwegian law; examples of informal marriages and child marriages. .
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Gratulerer med dagen! In Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Ed.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. p. 13–16.
 • Wærstad, Tone Linn (2020). Hva er et gyldig ekteskap jf. ekteskapsloven § 18 a første ledd første punktum? .
 • Wærstad, Tone Linn (2020). Human Rights and Private International Law in the Family Law Area. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 7(1), p. 4–5. doi: 10.18261/ISSN.2387-3299-2020-01-01.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Issues of gender when family reunification is sought in Norway based on vertical family relationships .
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Revealing the “knots” of gendering in Nordic family reunification law.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Reguleringen av utenomrettslige tvangsekteskap og barneekteskap – noen utviklingslinjer i norsk rett.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Reguleringen av tvang til å inngå religiøse ekteskap i norsk, svensk og dansk rett .
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Rettslig behandling av utenlandsk inngåtte ekteskap -- Aktuell tematikk av internasjonal privatrettslig karakter .
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Family Regulations – an Interdisciplinary Judicial Approach: Making the Vulnerable Visible in ‘Mobile’ Family Law .
 • Wærstad, Tone Linn (2018). How orderly is the «ordre public» -concept when dealing with personal status of vulnerable persons?
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gyldigheten av troskapsavtale mellom samboere (LH-2017-129425). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 20(2).
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Utydelige lover for polygame ekteskap i Norge. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Advokater bør lære sharia,https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/33361. [Newspaper]. Utrop.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Kommentar om nye familie- og forældreformer: Ny aktualitet for regulering av barneekteskap i norsk rett. .
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gjeldsfradrag, ekteskapsloven § 58 .
 • Wærstad, Tone L. (2018). Ekteskapsloven § 18 a: -- Bigami og barneekteskap .
 • Wærstad, Tone L. (2017). Kulturelle og religiøse praksiser i møte med norsk rett -- Noen eksempler.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Menneskerettighetenes aktualitet for internasjonal privatrett på familierettens område: Særskilt om anerkjennelse av utenlandske barneekteskap i norsk rett.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Bruk av kvantitative og kvalitative data i rettsvitenskapelig forskning.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Religiøs rett anno 2017. Rettslige utfordringer knyttet til bruken av religiøs rett i dag: særskilt om reguleringen av uformelle tvangsekteskap. .
 • Wærstad, Tone L. (2017). Tvang til å inngå ekteskapslignende forhold: Utfordringer i norsk rett .
 • Wærstad, Tone L. (2016). Skilsmisse i et transnasjonalt perspektiv .
 • Wærstad, Tone L. (2016). Nye utfordringer for familieretten som følge av demografisk utvikling og rettens internasjonalisering.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Challenges posed by international human rights law in the interpretation of private international law rules in the area of family law.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Kulturell mångfald i familjerätten: Utfordringer for familierett og internasjonal privatrett som følge av demografisk utvikling og internasjonalisering av retten.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Anerkjennelse av utenlandske skilsmisser basert på muslimsk rett, i Norge.
 • Wærstad, Tone L. & Bredal, Anja (2014). Lansering av rapport: Gift, men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler.
 • Wærstad, Tone Linn (2013). K. Charsley (ed.), Transnational Marriage: New Perspectives from Europe and Beyond, Routledge. New York: 2012. ISBN: 978-0-415-58653-5, 250 pages, price: GBP 80. Nordic Journal of International Law. ISSN 0902-7351. 82(3), p. 454–458.
 • Wærstad, Tone L. (2013). Traditional Muslim practices of mediation and reconciliation in a Norwegian context.
 • Wærstad, Tone Linn (2012). Bokanmeldelse: “Rubya Mehdi (red.) og Jørgen S. Nielsen (red.): Embedding Mahr in the European legal system Djøf Forlag, København, 2011. 300 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 125(1-2), p. 228–233.
 • Wærstad, Tone L. (2012). Challenges in Researching Traditional Muslim Practices of Mediation and Reconciliation in Marital Disputes.
 • Wærstad, Tone L. (2012). Alternative Dispute Resolution based on Religious Law seen in a Human Rights Perspective.
 • Wærstad, Tone L. (2011). Canada's Multiculturalist Policy - Feminist Voices in the Debate about Shariah Councils.
 • Wærstad, Tone L. (2011). Minority Women’s Equality Rights at the Dissolution of Marriage.
 • Wærstad, Tone L. (2011). Balancing the protection of cultural plurality with women’s equality rights in the field of family law.
 • Wærstad, Tone L. (2009). Blogg: Kvinnekonvensjonen! sosialdemokratiet.no.
 • Wærstad, Tone L. (2009). Intervju: Sharialov og familierett i vestlige rettssystemer, Tone L. Wærstad på P2. [Radio]. NRK P2.
 • Wærstad, Tone L. (2009). Muslimsk familierett i vestlige rettssystemer.
 • Wærstad, Tone L. (2008). Presentasjon av doktorgradsprosjekt.
 • Wærstad, Tone L. (2008). The faith-based arbitration debate in Ontario; Civil divorces vs. religious divorces; religious barriers to remarriage.
 • Wærstad, Tone L. (2007). Innvandrerkvinners rett til skilsmisse [Kommentar]. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341.
 • Meidell, Merete & Wærstad, Tone L. (2007). En presentasjon av Jarkoo Tonttis artikkel.
 • Wærstad, Tone L. (2007). Muslimske innvandrerkvinners skilsmisserettigheter.
 • Bredal, Anja & Wærstad, Tone L. (2014). Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 0333-3671. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

Published Apr. 29, 2016 3:24 PM - Last modified Jan. 6, 2021 9:18 AM