Tone Linn Wærstad

Bilde av Tone Linn Wærstad
English version of this page
Telefon +47 22850236
Rom 214
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

 • Familierett
 • Internasjonal privatrett på familierettsområdet
 • Internasjonale menneskerettigheter
 • Kvinnerett
 • Diskrimineringsrett

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Internasjonale menneskerettigheter
 • Folkerett
 • Diskrimineringsrett
 • Rettskildelære
 • Familierett
 • Arverett

Bakgrunn

2004 Cand. mag

2005 Vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett

2006 Cand. Jur

2007 Stipendiat i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett

2008 Gjesteforsker Queen’s University og Ottawa University, Ontario, Canada

2010 Gjesteforsker, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia

2015 Ph. D i rettsvitenskap med avhandlingen:  “Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law.”

2016 Postdoktor ved Institutt for privatrett

2018 Førsteamanuensis i familierett ved Institutt for privatrett

2019 Professor i familierett ved Institutt for privatrett

 

Emneord: Familie- og arverett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Diskriminerings- og likestillingsrett, Internasjonal privatrett

Publikasjoner

 • Wærstad, Tone Linn (2019). Muslimske brudegavers (mahr) rettslige status – noen refleksjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  17(3), s 205- 226 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-03-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Den norske reguleringen av anerkjennelse av barneekteskap inngått i utlandet: Menneskerettslige og rettstekniske vurderinger. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (3-4), s 49- 61
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gyldigheten av troskapsavtale mellom samboere. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(4), s 328- 336 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-04-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Reguleringen av polygame ekteskap i norsk rett. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(2-3), s 194- 215 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-02-03-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Hvordan sikre kvinners diskrimineringsvern i møte med kulturelle praksiser gjennom forbudet mot strukturell diskriminering i kvinnediskrimineringskonvensjonen (KDK), I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 196 - 210
 • Wærstad, Tone L. (2016). Harmonizing Human Rights Law and Private International Law through the Ordre Public Reservation: the example of the Norwegian Regulation of the Recognition of Foreign Divorces. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  (1), s 51- 71 . doi: 10.5617/oslaw3947
 • Wærstad, Tone L. (2016). Mot en mer enhetlig regulering av tvangsekteskap i norsk rett?, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 523 - 537
 • Wærstad, Tone L. (2016). The Application of the Non-discrimination Guarantee in Muslim Women´s Processes of Divorce in Norway, In  The International Survey of Family Law. 2016 Edition.  Jordan Publishing.  ISBN 978 1 784732172.  Kapittel.  s 357 - 372
 • Wærstad, Tone L. (2014). Hvordan bør voldgift basert på religiøs rett i familielivet behandles i norsk rett? Lærdommer fra Canada sett i lys av diskrimineringsvernet, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 12.  s 321 - 355

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (red.) (2021). Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  421 s.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Protecting Muslim Minority Women's Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law.. Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848739271.  383 s.
 • Wærstad, Tone L. & atkin, bill (2016). The International Survey of Family Law. 2016 Edition. Jordan Publishing.  ISBN 978 1 784732172.  553 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Gratulerer med dagen!, I: John Asland; Aslak Syse; Tone Linn Wærstad & Katrine Kjærheim Fredwall (red.),  Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205524491.  Innledning.  s 13 - 16
 • Wærstad, Tone Linn (2020). Human Rights and Private International Law in the Family Law Area. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  7(1)
 • Wærstad, Tone Linn (2020). Hva er et gyldig ekteskap jf. ekteskapsloven § 18 a første ledd første punktum?.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Issues of gender when family reunification is sought in Norway based on vertical family relationships.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Reguleringen av tvang til å inngå religiøse ekteskap i norsk, svensk og dansk rett.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Reguleringen av utenomrettslige tvangsekteskap og barneekteskap – noen utviklingslinjer i norsk rett.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Rettslig behandling av utenlandsk inngåtte ekteskap -- Aktuell tematikk av internasjonal privatrettslig karakter.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Revealing the “knots” of gendering in Nordic family reunification law.
 • Wærstad, Tone L. (2018). Ekteskapsloven § 18 a: -- Bigami og barneekteskap.
 • Wærstad, Tone Linn (2018, 21. august). Advokater bør lære sharia,https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/33361.  Utrop.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Family Regulations – an Interdisciplinary Judicial Approach: Making the Vulnerable Visible in ‘Mobile’ Family Law.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gjeldsfradrag, ekteskapsloven § 58.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gyldigheten av troskapsavtale mellom samboere (LH-2017-129425). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  20(2)
 • Wærstad, Tone Linn (2018). How orderly is the «ordre public» -concept when dealing with personal status of vulnerable persons?.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Kommentar om nye familie- og forældreformer: Ny aktualitet for regulering av barneekteskap i norsk rett..
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Utydelige lover for polygame ekteskap i Norge. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Bruk av kvantitative og kvalitative data i rettsvitenskapelig forskning..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Kulturelle og religiøse praksiser i møte med norsk rett -- Noen eksempler.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Menneskerettighetenes aktualitet for internasjonal privatrett på familierettens område: Særskilt om anerkjennelse av utenlandske barneekteskap i norsk rett..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Religiøs rett anno 2017. Rettslige utfordringer knyttet til bruken av religiøs rett i dag: særskilt om reguleringen av uformelle tvangsekteskap..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Tvang til å inngå ekteskapslignende forhold: Utfordringer i norsk rett.
 • Wærstad, Tone L. (2016). Nye utfordringer for familieretten som følge av demografisk utvikling og rettens internasjonalisering.
 • Wærstad, Tone L. (2016). Skilsmisse i et transnasjonalt perspektiv.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Anerkjennelse av utenlandske skilsmisser basert på muslimsk rett, i Norge.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Challenges posed by international human rights law in the interpretation of private international law rules in the area of family law.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Kulturell mångfald i familjerätten: Utfordringer for familierett og internasjonal privatrett som følge av demografisk utvikling og internasjonalisering av retten.
 • Bredal, Anja & Wærstad, Tone L. (2014). Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2014:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wærstad, Tone L. & Bredal, Anja (2014). Lansering av rapport: Gift, men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler.
 • Wærstad, Tone L. (2013). Traditional Muslim practices of mediation and reconciliation in a Norwegian context.
 • Wærstad, Tone Linn (2013). K. Charsley (ed.), Transnational Marriage: New Perspectives from Europe and Beyond, Routledge. New York: 2012. ISBN: 978-0-415-58653-5, 250 pages, price: GBP 80. Nordic Journal of International Law.  ISSN 0902-7351.  82(3), s 454- 458
 • Wærstad, Tone L. (2012). Alternative Dispute Resolution based on Religious Law seen in a Human Rights Perspective.
 • Wærstad, Tone L. (2012). Challenges in Researching Traditional Muslim Practices of Mediation and Reconciliation in Marital Disputes.
 • Wærstad, Tone Linn (2012). Bokanmeldelse: “Rubya Mehdi (red.) og Jørgen S. Nielsen (red.): Embedding Mahr in the European legal system Djøf Forlag, København, 2011. 300 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  125(1-2), s 228- 233
 • Wærstad, Tone L. (2011). Balancing the protection of cultural plurality with women’s equality rights in the field of family law.
 • Wærstad, Tone L. (2011). Canada's Multiculturalist Policy - Feminist Voices in the Debate about Shariah Councils.
 • Wærstad, Tone L. (2011). Minority Women’s Equality Rights at the Dissolution of Marriage.
 • Wærstad, Tone L. (2009). Blogg: Kvinnekonvensjonen!. sosialdemokratiet.no.
 • Wærstad, Tone L. (2009, 17. april). Intervju: Sharialov og familierett i vestlige rettssystemer, Tone L. Wærstad på P2. [Radio].  NRK P2.
 • Wærstad, Tone L. (2009). Muslimsk familierett i vestlige rettssystemer.
 • Wærstad, Tone L. (2008). Presentasjon av doktorgradsprosjekt.
 • Wærstad, Tone L. (2008). The faith-based arbitration debate in Ontario; Civil divorces vs. religious divorces; religious barriers to remarriage..
 • Meidell, Merete & Wærstad, Tone L. (2007). En presentasjon av Jarkoo Tonttis artikkel.
 • Wærstad, Tone L. (2007). Innvandrerkvinners rett til skilsmisse [Kommentar]. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3)
 • Wærstad, Tone L. (2007). Muslimske innvandrerkvinners skilsmisserettigheter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. apr. 2016 15:22 - Sist endret 6. jan. 2021 09:18

Prosjekter