Tone Linn Wærstad

Bilde av Tone Linn Wærstad
English version of this page
Telefon +47 22850236
Rom 214
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Familierett
 • Internasjonal privatrett på familierettsområdet
 • Internasjonale menneskerettigheter
 • Kvinnerett
 • Diskrimineringsrett

Undervisnings- og veiledningsområder

 • Internasjonale menneskerettigheter
 • Folkerett
 • Diskrimineringsrett
 • Rettskildelære
 • Familierett
 • Arverett

Bakgrunn

2004 Cand. mag

2005 Vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett

2006 Cand. Jur

2007 Stipendiat i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett

2008 Gjesteforsker Queen’s University og Ottawa University, Ontario, Canada

2010 Gjesteforsker, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia

2015 Ph. D i rettsvitenskap med avhandlingen:  “Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law.”

2016 Postdoktor ved Institutt for privatrett

2018 Førsteamanuensis i familierett ved Institutt for privatrett

2019 Professor i familierett ved Institutt for privatrett

 

Emneord: Familie- og arverett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Diskriminerings- og likestillingsrett, Internasjonal privatrett

Publikasjoner

 • Wærstad, Tone Linn (2022). Transnasjonal familierett sett i et kvinneperspektiv. I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690.
 • Wærstad, Tone Linn (2021). Når er et ekteskap gyldig inngått i utlandet, jf. ekteskapsloven § 18 a første ledd første punktum? I Asland, John; Fredwall, Katrine Kjærheim; Syse, Aslak & Wærstad, Tone Linn (Red.), Livsfelleskap – Rettsfelleskap. Festsskrift til Tone Sverdrup. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205524491. s. 307–317.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Muslimske brudegavers (mahr) rettslige status – noen refleksjoner . Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 17(3), s. 205–226. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Den norske reguleringen av anerkjennelse av barneekteskap inngått i utlandet: Menneskerettslige og rettstekniske vurderinger. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. s. 49–61.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gyldigheten av troskapsavtale mellom samboere . Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(4), s. 328–336. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-04-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Reguleringen av polygame ekteskap i norsk rett. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 16(2-3), s. 194–215. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-02-03-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wærstad, Tone L. (2017). Hvordan sikre kvinners diskrimineringsvern i møte med kulturelle praksiser gjennom forbudet mot strukturell diskriminering i kvinnediskrimineringskonvensjonen (KDK). I Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (Red.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISSN 978-87-619-3854-1. s. 196–210.
 • Wærstad, Tone L. (2016). The Application of the Non-discrimination Guarantee in Muslim Women´s Processes of Divorce in Norway, The International Survey of Family Law. 2016 Edition. Jordan Publishing. ISSN 978 1 784732172. s. 357–372.
 • Wærstad, Tone L. (2016). Mot en mer enhetlig regulering av tvangsekteskap i norsk rett? I Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. s. 523–537.
 • Wærstad, Tone L. (2016). Harmonizing Human Rights Law and Private International Law through the Ordre Public Reservation: the example of the Norwegian Regulation of the Recognition of Foreign Divorces. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. s. 51–71. doi: 10.5617/oslaw3947.
 • Wærstad, Tone L. (2014). Hvordan bør voldgift basert på religiøs rett i familielivet behandles i norsk rett? Lærdommer fra Canada sett i lys av diskrimineringsvernet. I Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. s. 321–355.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asland, John; Fredwall, Katrine Kjærheim; Syse, Aslak & Wærstad, Tone Linn (2021). Livsfelleskap – Rettsfelleskap. Festsskrift til Tone Sverdrup. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205524491. 424 s.
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205524491. 421 s.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Protecting Muslim Minority Women's Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law. . Nomos. ISBN 9783848739271. 383 s.
 • Wærstad, Tone L. & atkin, bill (2016). The International Survey of Family Law. 2016 Edition. Jordan Publishing. ISBN 978 1 784732172. 553 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjort, Maria Astrup & Wærstad, Tone Linn (2022). Human rights and eID management.
 • Wærstad, Tone Linn (2021). Hvordan regulering av elektronisk identifikasjon (eID) påvirker nære relasjoner og fører til sårbarhet for rettighetsbrudd. .
 • Wærstad, Tone Linn (2021). The concept of marriage challenged in Norwegian law; examples of informal marriages and child marriages. .
 • Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (2021). Gratulerer med dagen! I Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Red.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. s. 13–16.
 • Wærstad, Tone Linn (2020). Hva er et gyldig ekteskap jf. ekteskapsloven § 18 a første ledd første punktum? .
 • Wærstad, Tone Linn (2020). Human Rights and Private International Law in the Family Law Area. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 7(1), s. 4–5. doi: 10.18261/ISSN.2387-3299-2020-01-01.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Issues of gender when family reunification is sought in Norway based on vertical family relationships .
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Revealing the “knots” of gendering in Nordic family reunification law.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Reguleringen av utenomrettslige tvangsekteskap og barneekteskap – noen utviklingslinjer i norsk rett.
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Reguleringen av tvang til å inngå religiøse ekteskap i norsk, svensk og dansk rett .
 • Wærstad, Tone Linn (2019). Rettslig behandling av utenlandsk inngåtte ekteskap -- Aktuell tematikk av internasjonal privatrettslig karakter .
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Family Regulations – an Interdisciplinary Judicial Approach: Making the Vulnerable Visible in ‘Mobile’ Family Law .
 • Wærstad, Tone Linn (2018). How orderly is the «ordre public» -concept when dealing with personal status of vulnerable persons?
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gyldigheten av troskapsavtale mellom samboere (LH-2017-129425). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 20(2).
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Utydelige lover for polygame ekteskap i Norge. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Advokater bør lære sharia,https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/33361. [Avis]. Utrop.
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Kommentar om nye familie- og forældreformer: Ny aktualitet for regulering av barneekteskap i norsk rett. .
 • Wærstad, Tone Linn (2018). Gjeldsfradrag, ekteskapsloven § 58 .
 • Wærstad, Tone L. (2018). Ekteskapsloven § 18 a: -- Bigami og barneekteskap .
 • Wærstad, Tone L. (2017). Kulturelle og religiøse praksiser i møte med norsk rett -- Noen eksempler.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Menneskerettighetenes aktualitet for internasjonal privatrett på familierettens område: Særskilt om anerkjennelse av utenlandske barneekteskap i norsk rett.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Bruk av kvantitative og kvalitative data i rettsvitenskapelig forskning.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Religiøs rett anno 2017. Rettslige utfordringer knyttet til bruken av religiøs rett i dag: særskilt om reguleringen av uformelle tvangsekteskap. .
 • Wærstad, Tone L. (2017). Tvang til å inngå ekteskapslignende forhold: Utfordringer i norsk rett .
 • Wærstad, Tone L. (2016). Skilsmisse i et transnasjonalt perspektiv .
 • Wærstad, Tone L. (2016). Nye utfordringer for familieretten som følge av demografisk utvikling og rettens internasjonalisering.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Challenges posed by international human rights law in the interpretation of private international law rules in the area of family law.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Kulturell mångfald i familjerätten: Utfordringer for familierett og internasjonal privatrett som følge av demografisk utvikling og internasjonalisering av retten.
 • Wærstad, Tone L. (2015). Anerkjennelse av utenlandske skilsmisser basert på muslimsk rett, i Norge.
 • Wærstad, Tone L. & Bredal, Anja (2014). Lansering av rapport: Gift, men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler.
 • Wærstad, Tone Linn (2013). K. Charsley (ed.), Transnational Marriage: New Perspectives from Europe and Beyond, Routledge. New York: 2012. ISBN: 978-0-415-58653-5, 250 pages, price: GBP 80. Nordic Journal of International Law. ISSN 0902-7351. 82(3), s. 454–458.
 • Wærstad, Tone L. (2013). Traditional Muslim practices of mediation and reconciliation in a Norwegian context.
 • Wærstad, Tone Linn (2012). Bokanmeldelse: “Rubya Mehdi (red.) og Jørgen S. Nielsen (red.): Embedding Mahr in the European legal system Djøf Forlag, København, 2011. 300 sider. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 125(1-2), s. 228–233.
 • Wærstad, Tone L. (2012). Challenges in Researching Traditional Muslim Practices of Mediation and Reconciliation in Marital Disputes.
 • Wærstad, Tone L. (2012). Alternative Dispute Resolution based on Religious Law seen in a Human Rights Perspective.
 • Wærstad, Tone L. (2011). Canada's Multiculturalist Policy - Feminist Voices in the Debate about Shariah Councils.
 • Wærstad, Tone L. (2011). Minority Women’s Equality Rights at the Dissolution of Marriage.
 • Wærstad, Tone L. (2011). Balancing the protection of cultural plurality with women’s equality rights in the field of family law.
 • Wærstad, Tone L. (2009). Blogg: Kvinnekonvensjonen! sosialdemokratiet.no.
 • Wærstad, Tone L. (2009). Intervju: Sharialov og familierett i vestlige rettssystemer, Tone L. Wærstad på P2. [Radio]. NRK P2.
 • Wærstad, Tone L. (2009). Muslimsk familierett i vestlige rettssystemer.
 • Wærstad, Tone L. (2008). Presentasjon av doktorgradsprosjekt.
 • Wærstad, Tone L. (2008). The faith-based arbitration debate in Ontario; Civil divorces vs. religious divorces; religious barriers to remarriage.
 • Wærstad, Tone L. (2007). Innvandrerkvinners rett til skilsmisse [Kommentar]. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341.
 • Meidell, Merete & Wærstad, Tone L. (2007). En presentasjon av Jarkoo Tonttis artikkel.
 • Wærstad, Tone L. (2007). Muslimske innvandrerkvinners skilsmisserettigheter.
 • Bredal, Anja & Wærstad, Tone L. (2014). Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 0333-3671. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. apr. 2016 15:22 - Sist endret 6. jan. 2021 09:18

Prosjekter