Klassifisering av arbeidsavtalen: Høyesteretts dom HR-2016-1366-A (Avlaster II)

Høyesterett har behandlet klassifiseringen av arbeidsavtalen i en ny dom, HR-2016-1366-A (Avlaster II). Saken gjaldt en kvinne som arbeidet som avlaster og støttekontakt i en kommune.

Avgjørelsen berører arbeidstakerbegrepets grenser i offentlig tjenesteproduksjon og prinsippene for arbeidsrettslig klassifisering mer generelt.

Innledning ved advokat Kjetil Edvardsen, som var prosessfullmektig for Fagforbundet i saken.

 

Publisert 1. sep. 2016 10:24 - Sist endret 2. sep. 2016 09:32